Serwisy partnerskie:
Close icon
Serwisy partnerskie

Rozpoczęcie pracy z programem EasyVR Commander

Article Image
Kompletny poradnik, krok po kroku pokazujący jak rozpocząć pracę z programem EasyVR Commander.
1. Praktyczny Kurs Arduino - przewodnik po artykułach składających się na kurs 2. Czym jest Arduino? 3. Porównanie Arduino z Raspberry Pi 4. Instalacja sterownika Arduino w systemie Windows 5. Generowanie pliku hex w Arduino 6. Jak wgrać bootloader w Atmega328? 7. Rozpoczęcie pracy z oprogramowaniem Arduino 8. Rozpoczęcie programowania w Arduino 9. Programowe resetowanie Arduino 10. Wprowadzenie do Arduino UNO 11. Wprowadzenie do Arduino NANO 12. Wprowadzenie do Arduino Pro Mini 13. Wprowadzenie do Arduino Mega 2560 14. Wprowadzenie do Arduino Due 15. Wprowadzenie do Arduino Lilypad 16. Wprowadzenie do ATmega328 17. Biblioteka Arduino dla Proteusa 18. Projekt płytki drukowanej Arduino UNO dla Proteus ARES 19. Biblioteka Arduino Lilypad dla Proteusa 20. Odczyt z portu szeregowego Arduino 21. Projektowanie układów LCD z Arduino 22. Łączenie klawiatury z Arduino 23. Wartość ADC na LCD przy użyciu Arduino 24. Symulacja czujnika ultradźwiękowego w Proteusie 25. Połączenie czujnika ultradźwiękowego z Arduino 26. Wiele czujników ultradźwiękowych z Arduino 27. Czujnik temperatury 18B20 z Arduino 28. Jak używać 18B20 w Proteus ISIS? 29. Łączenie LM35 z Arduino w Proteusie 30. Współpraca siedmiosegmentowego wyświetlacza z Arduino w Proteusie 31. Łączenie czujnika PIR z Arduino 32. Współpraca czujnika płomienia z Arduino 33. Interfejs NRF24L01 z Arduino 34. NRF24L01+ i Arduino - Response Timed Out 35. Połączenie RFID RC522 z Arduino 36. Komunikacja Bluetooth z Arduino przy użyciu HC05 37. Sterowanie serwomotorem za pomocą Arduino w Proteusie 38. Projekt sterowania sygnalizacją świetlną przy użyciu Arduino 39. Przewijanie tekstu na matrycy LED 8×8 z użyciem Arduino 40. Inteligentny system oszczędzania energii 41. Komunikacja USB pomiędzy Androidem i Arduino 42. Automatyka domowa z użyciem XBee i Arduino 43. Domowy system bezpieczeństwa oparty na GSM 44. Wysyłanie SMS-ów za pomocą Arduino UNO i SIM900 45. Odbieranie SMS-ów za pomocą komend AT przy użyciu Arduino 46. Projekt rozpoznawania głosu przy użyciu EasyVR Shield 47. Rozpoczęcie pracy z programem EasyVR Commander 48. Połączenie EasyVR z Arduino UNO 49. Błąd szkolenia - niepowodzenie rozpoznawania w EasyVR 50. Połączenie XBee z komputerem 51. Wprowadzenie do modułu XBee 52. Interfejs XBee z Arduino 53. Rozpoczęcie pracy z kamerą Pixy 54. Jak zainstalować oprogramowanie kamery Pixy - PixyMon 55. Aktualizacja firmware kamery Pixy do najnowszej wersji 56. Jak wytrenować kamerę Pixy za pomocą komputera 57. Sterowanie kierunkiem obrotu silnika prądu stałego za pomocą Arduino 58. Sterowanie prędkością obrotów silnika prądu stałego za pomocą Arduino 59. Sterowanie kierunkiem obrotu silnika krokowego za pomocą Arduino 60. Sterowanie prędkością obrotów silnika krokowego za pomocą Arduino 61. Pobieranie danych z serwera internetowego za pomocą Arduino Wi-Fi 62. Wprowadzenie do Arduino YUN 63. Dostęp do serwera Linux Arduino YUN za pomocą Putty
Rozwiń cały spis treści Zwiń spis treści

W poprzednim poście zobaczyliśmy opis projektu rozpoznawania głosu przy użyciu nakładki EasyVR. Dzisiaj zajmiemy się rozpoczęciem pracy z EasyVR Commander. Nakładka EasyVR to moduł, który służy do rozpoznawania głosu. Po pierwsze, zapisujemy nasze komendy w nakłdace EasyVR, a następnie używamy ich do sterowania czymkolwiek. W tym projekcie, muszę kontrolować robota za pomocą komend głosowych, np. gdy ktoś powie FORWARD (naprzód) wtedy robot zacznie poruszać się w do przodu.

Teraz, pierwsze co muszę zrobić, to zapisać ten głos FORWARD w nakładce. Co zobaczymy dzisiaj, to jak zapisać komendę w nakładce oraz interfejs EasyVR Shield z Arduino UNO. Tak więc, kiedy powiem Forward, silnik zacznie się poruszać w do przodu, co zobaczymy w następnym poście. Kiedy pracowałem nad EasyVR Shield, natknąłem się na problem, który opisałem w tekście jak rozwiązać błąd szkolenia: Rozpoznanie nie powiodło się w EasyVR. Rozwiązałem go, więc należy również spojrzeć na ten poradnik, jeśli mamy taki błąd.

Czym jest program EasyVR Commander?

EasyVR Commander to oprogramowanie, za pomocą którego zapisujemy komendy głosowe w EasyVR Shield. Można go łatwo znaleźć za pomocą Google i jest całkowicie darmowy.

Pobierzmy to oprogramowanie i zainstalujmy je.

Jak używać programu EasyVR Commander?

Po pierwsze, należy podłączyć nakładkę EasyVR do Arduino UNO, jak pokazano na zdjęciu.

Należy uważać na ten krok, ponieważ zajął mi on najwięcej czasu. Na EasyVR Shield znajdziemy zworkę J12. Należy ją ustawić w pozycji PC.

Uwaga: Gdy dodajemy komendy do nakładki EasyVR za pomocą EasyVR Commandera, zworka J12 musi być w pozycji PC, a gdy używamy nakładki w układzie z Arduino, zworka J12 musi być w pozycji SW.

Połączmy nakładkę Arduino UNO z komputerem i uruchommy program EasyVR Commander. Oprogramowanie otworzy się w sposób pokazany na poniższym zrzucie ekranu.

Teraz wybierzmy port COM, na którym jest podłączone Arduino UNO. W moim przypadku był to COM20.

Po wybraniu portu COM należy kliknąć ikonę Connect, jak pokazano na poniższym rysunku.

Po naciśnięciu na ikonę Connect, oprogramowanie połączy się z portem COM i otworzy się w sposób pokazany poniżej:

Jeśli sprawdzimy lewe okienko, znajdziemy tam wiele grup i zestawów słów.

W zestawie słów znajdują się wstępnie zdefiniowane słowa, które są już zapisane w nakładce EasyVR.

Słowa, które chcę zapisać w nakładce, zostaną zapisane w Groups (grupy).

Teraz, aby zapisać te słowa, kliknijmy na dowolną grupę, w której chcemy je zapisać.

Na poniższym rysunku zaznaczyłem Grupę 2, a następnie kliknąłem na przycisk Add (Dodaj) polecenie (kliknięcie #1) pokazany na rysunku.

To doda polecenie do grupy, jak widać zapisałem polecenie OK.

Skoro już to zrobiłem, to muszę dodać do niego jakiś głos.

W tym celu klikamy na ikonę "Train Command" (naucz polecenia) (kliknięcie #2).

Teraz, gdy klikniemy na ikonę Train Command, pojawi się okno z komunikatem, jak pokazano na poniższym rysunku. 

Kliknijmy na przycisk z napisem Phase 1 (Faza 1).

Teraz, jak klikniemy na ten przycisk, pojawia się pole, które mówi "speak now" (mów teraz), co oznacza, że teraz trzeba powiedzieć swoje polecenie do mikrofonu, tak jak ja powiedziałem OK.

Po wysłuchaniu komendy ponownie pojawi się to okienko i tym razem przyciskiem będzie Phase 2.

Ponownie kliknijmy na przycisk i zostaniemy poproszeni aby „mówić teraz" i musimy ponownie wypowiedzieć tę samą komendę do mikrofonu.

Następnie program weryfikuje te dwa słowa i jeśli są takie same, potwierdza komendę.

Powinieneś również spojrzeć na te projekty Arduino dla początkujących.

W moim przypadku, w programie mam zapisanych pięć komend, jak pokazano na poniższym rysunku.

To było moje pięć komend do kontrolowania mojego robota.

Teraz po dodaniu poleceń wystarczy zamknąć oprogramowanie, ponieważ polecenia głosowe są teraz zapisane w nakładce EasyVR.

Należy teraz ustawić zworkę J12 z powrotem w pozycji SW.

Uwaga: Można również przetestować dodane komendy, w tym celu należy kliknąć na ikonę Test Command (testuj komendy) w programie i wypowiedzieć dowolną komendę z wybranej grupy. Jeśli komenda pasuje, to program ją wskaże. Warto to sprawdź to, aby się przekonać.

W następnym poście sprawdzimy jak sterowania tą nakładką od strony Arduino. Zamieściłem również kod, aby można go było łatwo przetestować. Jeśli ktoś ma jakikolwiek problem w użyciu tej nakładki, należy napisać o tym do mnie.

Wykaz elementów
Ilość
Symbol
Nazwa/opis/gdzie kupić

Artykuł Getting Started with EasyVR Commander opracowano w wersji polskiej na podstawie współpracy z portalem www.theengineeringprojects.com.

1. Praktyczny Kurs Arduino - przewodnik po artykułach składających się na kurs 2. Czym jest Arduino? 3. Porównanie Arduino z Raspberry Pi 4. Instalacja sterownika Arduino w systemie Windows 5. Generowanie pliku hex w Arduino 6. Jak wgrać bootloader w Atmega328? 7. Rozpoczęcie pracy z oprogramowaniem Arduino 8. Rozpoczęcie programowania w Arduino 9. Programowe resetowanie Arduino 10. Wprowadzenie do Arduino UNO 11. Wprowadzenie do Arduino NANO 12. Wprowadzenie do Arduino Pro Mini 13. Wprowadzenie do Arduino Mega 2560 14. Wprowadzenie do Arduino Due 15. Wprowadzenie do Arduino Lilypad 16. Wprowadzenie do ATmega328 17. Biblioteka Arduino dla Proteusa 18. Projekt płytki drukowanej Arduino UNO dla Proteus ARES 19. Biblioteka Arduino Lilypad dla Proteusa 20. Odczyt z portu szeregowego Arduino 21. Projektowanie układów LCD z Arduino 22. Łączenie klawiatury z Arduino 23. Wartość ADC na LCD przy użyciu Arduino 24. Symulacja czujnika ultradźwiękowego w Proteusie 25. Połączenie czujnika ultradźwiękowego z Arduino 26. Wiele czujników ultradźwiękowych z Arduino 27. Czujnik temperatury 18B20 z Arduino 28. Jak używać 18B20 w Proteus ISIS? 29. Łączenie LM35 z Arduino w Proteusie 30. Współpraca siedmiosegmentowego wyświetlacza z Arduino w Proteusie 31. Łączenie czujnika PIR z Arduino 32. Współpraca czujnika płomienia z Arduino 33. Interfejs NRF24L01 z Arduino 34. NRF24L01+ i Arduino - Response Timed Out 35. Połączenie RFID RC522 z Arduino 36. Komunikacja Bluetooth z Arduino przy użyciu HC05 37. Sterowanie serwomotorem za pomocą Arduino w Proteusie 38. Projekt sterowania sygnalizacją świetlną przy użyciu Arduino 39. Przewijanie tekstu na matrycy LED 8×8 z użyciem Arduino 40. Inteligentny system oszczędzania energii 41. Komunikacja USB pomiędzy Androidem i Arduino 42. Automatyka domowa z użyciem XBee i Arduino 43. Domowy system bezpieczeństwa oparty na GSM 44. Wysyłanie SMS-ów za pomocą Arduino UNO i SIM900 45. Odbieranie SMS-ów za pomocą komend AT przy użyciu Arduino 46. Projekt rozpoznawania głosu przy użyciu EasyVR Shield 47. Rozpoczęcie pracy z programem EasyVR Commander 48. Połączenie EasyVR z Arduino UNO 49. Błąd szkolenia - niepowodzenie rozpoznawania w EasyVR 50. Połączenie XBee z komputerem 51. Wprowadzenie do modułu XBee 52. Interfejs XBee z Arduino 53. Rozpoczęcie pracy z kamerą Pixy 54. Jak zainstalować oprogramowanie kamery Pixy - PixyMon 55. Aktualizacja firmware kamery Pixy do najnowszej wersji 56. Jak wytrenować kamerę Pixy za pomocą komputera 57. Sterowanie kierunkiem obrotu silnika prądu stałego za pomocą Arduino 58. Sterowanie prędkością obrotów silnika prądu stałego za pomocą Arduino 59. Sterowanie kierunkiem obrotu silnika krokowego za pomocą Arduino 60. Sterowanie prędkością obrotów silnika krokowego za pomocą Arduino 61. Pobieranie danych z serwera internetowego za pomocą Arduino Wi-Fi 62. Wprowadzenie do Arduino YUN 63. Dostęp do serwera Linux Arduino YUN za pomocą Putty
Rozwiń cały spis treści Zwiń spis treści
Firma:
Tematyka materiału: Kurs Arduino, pierwsze kroki, Projekty Arduino, EasyVR Commander, EasyVR Shield, Rozpoznawanie głosu
AUTOR
Źródło
www.theengineeringprojects.com
Udostępnij
Zobacz wszystkie quizy
Quiz weekendowy
Edukacja
1/10 Jak działa rezystor LDR?
Oceń najnowsze wydanie EdW
Wypełnij ankietę i odbierz prezent
UK Logo
Elektronika dla Wszystkich
Zapisując się na nasz newsletter możesz otrzymać GRATIS
najnowsze e-wydanie magazynu "Elektronika dla Wszystkich"