Serwisy partnerskie:
Close icon
Serwisy partnerskie

Jak używać 18B20 w Proteus ISIS?

Article Image
Kompletny poradnik, krok po kroku pokazujący jak używać czujnika temperatury 18B20 z Arduino w Proteus ISIS.
1. Praktyczny Kurs Arduino - przewodnik po artykułach składających się na kurs 2. Czym jest Arduino? 3. Porównanie Arduino z Raspberry Pi 4. Instalacja sterownika Arduino w systemie Windows 5. Generowanie pliku hex w Arduino 6. Jak wgrać bootloader w Atmega328? 7. Rozpoczęcie pracy z oprogramowaniem Arduino 8. Rozpoczęcie programowania w Arduino 9. Programowe resetowanie Arduino 10. Wprowadzenie do Arduino UNO 11. Wprowadzenie do Arduino NANO 12. Wprowadzenie do Arduino Pro Mini 13. Wprowadzenie do Arduino Mega 2560 14. Wprowadzenie do Arduino Due 15. Wprowadzenie do Arduino Lilypad 16. Wprowadzenie do ATmega328 17. Biblioteka Arduino dla Proteusa 18. Projekt płytki drukowanej Arduino UNO dla Proteus ARES 19. Biblioteka Arduino Lilypad dla Proteusa 20. Odczyt z portu szeregowego Arduino 21. Projektowanie układów LCD z Arduino 22. Łączenie klawiatury z Arduino 23. Wartość ADC na LCD przy użyciu Arduino 24. Symulacja czujnika ultradźwiękowego w Proteusie 25. Połączenie czujnika ultradźwiękowego z Arduino 26. Wiele czujników ultradźwiękowych z Arduino 27. Czujnik temperatury 18B20 z Arduino 28. Jak używać 18B20 w Proteus ISIS? 29. Łączenie LM35 z Arduino w Proteusie 30. Współpraca siedmiosegmentowego wyświetlacza z Arduino w Proteusie 31. Łączenie czujnika PIR z Arduino 32. Współpraca czujnika płomienia z Arduino 33. Interfejs NRF24L01 z Arduino 34. NRF24L01+ i Arduino - Response Timed Out 35. Połączenie RFID RC522 z Arduino 36. Komunikacja Bluetooth z Arduino przy użyciu HC05 37. Sterowanie serwomotorem za pomocą Arduino w Proteusie 38. Projekt sterowania sygnalizacją świetlną przy użyciu Arduino 39. Przewijanie tekstu na matrycy LED 8×8 z użyciem Arduino 40. Inteligentny system oszczędzania energii 41. Komunikacja USB pomiędzy Androidem i Arduino 42. Automatyka domowa z użyciem XBee i Arduino 43. Domowy system bezpieczeństwa oparty na GSM 44. Wysyłanie SMS-ów za pomocą Arduino UNO i SIM900 45. Odbieranie SMS-ów za pomocą komend AT przy użyciu Arduino 46. Projekt rozpoznawania głosu przy użyciu EasyVR Shield 47. Rozpoczęcie pracy z programem EasyVR Commander 48. Połączenie EasyVR z Arduino UNO 49. Błąd szkolenia - niepowodzenie rozpoznawania w EasyVR 50. Połączenie XBee z komputerem 51. Wprowadzenie do modułu XBee 52. Interfejs XBee z Arduino 53. Rozpoczęcie pracy z kamerą Pixy 54. Jak zainstalować oprogramowanie kamery Pixy - PixyMon 55. Aktualizacja firmware kamery Pixy do najnowszej wersji 56. Jak wytrenować kamerę Pixy za pomocą komputera 57. Sterowanie kierunkiem obrotu silnika prądu stałego za pomocą Arduino 58. Sterowanie prędkością obrotów silnika prądu stałego za pomocą Arduino 59. Sterowanie kierunkiem obrotu silnika krokowego za pomocą Arduino 60. Sterowanie prędkością obrotów silnika krokowego za pomocą Arduino 61. Pobieranie danych z serwera internetowego za pomocą Arduino Wi-Fi 62. Wprowadzenie do Arduino YUN 63. Dostęp do serwera Linux Arduino YUN za pomocą Putty
Rozwiń cały spis treści Zwiń spis treści

Witajcie przyjaciele, mam nadzieję, że wszystko u was w porządku i dobrze się bawicie. 

W dzisiejszym wpisie zajmiemy się tym jak wykorzystać czujnik temperatury 18B20 w Proteus ISIS. Jako mikrokontrolera użyję płytki Arduino, do której podłączę czujnik temperatury, a następnie wyświetlę kod na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym (LCD). Zamieściłem już ten sam poradnik, w którym połączyłem czujnik temperatury 18B20 z Arduino. Ale w tamtym projekcie użyłem prawdziwych komponentów i zaprojektowałem sprzęt. Dzisiaj pokażę ci tylko symulację, abyś mógł najpierw ją przetestować „na sucho”, a potem zaprojektować ją w sprzęcie.

Czujnik temperatury 18B20 jest najczęściej stosowanym czujnikiem temperatury. Jest to czujnik jednoprzewodowy, co oznacza, że wysyła dane przez jeden przewód i możemy podłączyć wiele czujników jednym przewodem, dlatego jest on dość wydajny i łatwy w użyciu. Zamieściłem również poradnik na temat tego jak połączyć czujnik LM35 z Arduino w Proteus ISIS, który jest innym czujnikiem temperatury, więc wypróbuj oba i daj mi znać, który z nich uważasz za lepszy. Tak czy inaczej, zacznijmy od czujnika temperatury 18B20 w Proteus ISIS.

Jak używać 18B20 w Proteus ISIS?

Po pierwsze, pobierz te komponenty z listy komponentów Proteusa, jak pokazano na poniższym rysunku:

Teraz zaprojektuj obwód, jak pokazano na poniższym rysunku:

Jak widać na powyższej symulacji, wykorzystaliśmy płytkę Arduino UNO wraz z LCD oraz czujnikiem temperatury 18B20.

18B20 w Proteusie nie potrafi wykryć rzeczywistej temperatury, ale możemy ją zmienić naciskając przyciski + i -.

Tak więc, teraz połączyliśmy czujnik temperatury i LCD z Arduino. Następnie zaprojektujemy kod dla Arduino i wgramy go na płytę.

Uwaga: Jeśli nie wiesz jak używać Arduino w Proteusie to przeczytaj bibliotekę Arduino dla Proteusa. Powinieneś również przeczytać jak uzyskać plik Hex z Arduino, ponieważ oprogramowanie Arduino nie generuje pliku heksadecymalnego.

Teraz pobierz te trzy biblioteki, jedna to biblioteka "one wire", która jest protokołem dla czujnika temperatury 18B20, następna to biblioteka Dallas Temperature Sensor, która jest właściwą biblioteką dla czujnika temperatury 18B20 i używa biblioteki one wire. Trzecią biblioteką jest biblioteka Crystal LCD, która służy do wyświetlania znaków na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym.

Tak więc, pobierz wszystkie te trzy biblioteki klikając w linki na końcu artykułu, a następnie wklej je do folderu libraries w oprogramowaniu Arduino.

Teraz, po dodaniu tych bibliotek, otwórz program Arduino i wklej do niego poniższy kod.

  #include <OneWire.h>
  #include <DallasTemperature.h>
  #include <LiquidCrystal.h>

  #define ONE_WIRE_BUS 6
  OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
  DallasTemperature sensors(&oneWire);

  LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
 
  void setup(void)
  {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Welcome to TEP !!!");
  Serial.println("www.TheEngineeringProjects.com");
  Serial.println();
  sensors.begin();

  lcd.begin(20, 4);
  lcd.setCursor(5,0);
  lcd.print("Welcome to:");
  lcd.setCursor(1,2);
  lcd.print("www.TheEngineering");
  lcd.setCursor(4,3);
  lcd.print("Projects.com");
  delay(5000);
  }

  void loop(void)
  {
  sensors.requestTemperatures();
  Serial.print("Temperature : ");
  Serial.println(sensors.getTempCByIndex(0));
  //lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Temperature: ");
  lcd.print(sensors.getTempCByIndex(0));
  lcd.print("C");
  delay(1000);
  }

Teraz pobierz swój plik hex z Arduino i załaduj go na swoją płytkę Proteus Arduino, następnie naciśnij przycisk RUN.

Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to na starcie pojawi się coś takiego:

Po upływie około 5 sekund, na LCD pojawią się wartości z czujnika temperatury 18B20, jak pokazano na poniższym rysunku:

Teraz widać, że wartość wyświetlana na czujniku temperatury jest taka sama jak na LCD.

Tak więc, teraz klikając przyciski + i - na czujniku temperatury, możesz zwiększać i zmniejszać wartość temperatury i to samo będzie się zmieniać na wyświetlaczu.

W ten sposób można wykonać symulację czujnika temperatury 18B20 w programie Proteus ISIS. Jest dość prosty i łatwy w użyciu.

To wszystko na dzisiaj, mam nadzieję, że wyniesiecie z tego jakąś wiedzę.

Do pobrania
Download icon Pobierz bibliotekę One Wire Download icon Pobierz bibliotekę Dallas Temperature Download icon Pobierz bibliotekę Liquid Crystal

Artykuł How to use 18B20 in Proteus ISIS ??? opracowano w wersji polskiej na podstawie współpracy z portalem www.theengineeringprojects.com.

1. Praktyczny Kurs Arduino - przewodnik po artykułach składających się na kurs 2. Czym jest Arduino? 3. Porównanie Arduino z Raspberry Pi 4. Instalacja sterownika Arduino w systemie Windows 5. Generowanie pliku hex w Arduino 6. Jak wgrać bootloader w Atmega328? 7. Rozpoczęcie pracy z oprogramowaniem Arduino 8. Rozpoczęcie programowania w Arduino 9. Programowe resetowanie Arduino 10. Wprowadzenie do Arduino UNO 11. Wprowadzenie do Arduino NANO 12. Wprowadzenie do Arduino Pro Mini 13. Wprowadzenie do Arduino Mega 2560 14. Wprowadzenie do Arduino Due 15. Wprowadzenie do Arduino Lilypad 16. Wprowadzenie do ATmega328 17. Biblioteka Arduino dla Proteusa 18. Projekt płytki drukowanej Arduino UNO dla Proteus ARES 19. Biblioteka Arduino Lilypad dla Proteusa 20. Odczyt z portu szeregowego Arduino 21. Projektowanie układów LCD z Arduino 22. Łączenie klawiatury z Arduino 23. Wartość ADC na LCD przy użyciu Arduino 24. Symulacja czujnika ultradźwiękowego w Proteusie 25. Połączenie czujnika ultradźwiękowego z Arduino 26. Wiele czujników ultradźwiękowych z Arduino 27. Czujnik temperatury 18B20 z Arduino 28. Jak używać 18B20 w Proteus ISIS? 29. Łączenie LM35 z Arduino w Proteusie 30. Współpraca siedmiosegmentowego wyświetlacza z Arduino w Proteusie 31. Łączenie czujnika PIR z Arduino 32. Współpraca czujnika płomienia z Arduino 33. Interfejs NRF24L01 z Arduino 34. NRF24L01+ i Arduino - Response Timed Out 35. Połączenie RFID RC522 z Arduino 36. Komunikacja Bluetooth z Arduino przy użyciu HC05 37. Sterowanie serwomotorem za pomocą Arduino w Proteusie 38. Projekt sterowania sygnalizacją świetlną przy użyciu Arduino 39. Przewijanie tekstu na matrycy LED 8×8 z użyciem Arduino 40. Inteligentny system oszczędzania energii 41. Komunikacja USB pomiędzy Androidem i Arduino 42. Automatyka domowa z użyciem XBee i Arduino 43. Domowy system bezpieczeństwa oparty na GSM 44. Wysyłanie SMS-ów za pomocą Arduino UNO i SIM900 45. Odbieranie SMS-ów za pomocą komend AT przy użyciu Arduino 46. Projekt rozpoznawania głosu przy użyciu EasyVR Shield 47. Rozpoczęcie pracy z programem EasyVR Commander 48. Połączenie EasyVR z Arduino UNO 49. Błąd szkolenia - niepowodzenie rozpoznawania w EasyVR 50. Połączenie XBee z komputerem 51. Wprowadzenie do modułu XBee 52. Interfejs XBee z Arduino 53. Rozpoczęcie pracy z kamerą Pixy 54. Jak zainstalować oprogramowanie kamery Pixy - PixyMon 55. Aktualizacja firmware kamery Pixy do najnowszej wersji 56. Jak wytrenować kamerę Pixy za pomocą komputera 57. Sterowanie kierunkiem obrotu silnika prądu stałego za pomocą Arduino 58. Sterowanie prędkością obrotów silnika prądu stałego za pomocą Arduino 59. Sterowanie kierunkiem obrotu silnika krokowego za pomocą Arduino 60. Sterowanie prędkością obrotów silnika krokowego za pomocą Arduino 61. Pobieranie danych z serwera internetowego za pomocą Arduino Wi-Fi 62. Wprowadzenie do Arduino YUN 63. Dostęp do serwera Linux Arduino YUN za pomocą Putty
Rozwiń cały spis treści Zwiń spis treści
Firma:
Tematyka materiału: Kurs Arduino, pierwsze kroki, Projekty Arduino, Czujnik temperatury DS18B20, Symulator Arduino Proteus
AUTOR
Źródło
www.theengineeringprojects.com
Udostępnij
Zobacz wszystkie quizy
Quiz weekendowy
Edukacja
1/10 Jak działa rezystor LDR?
Oceń najnowsze wydanie EdW
Wypełnij ankietę i odbierz prezent
UK Logo
Elektronika dla Wszystkich
Zapisując się na nasz newsletter możesz otrzymać GRATIS
najnowsze e-wydanie magazynu "Elektronika dla Wszystkich"