Serwisy partnerskie:
Close icon
Serwisy partnerskie

Połączenie XBee z komputerem

Article Image
Kompletny poradnik, pokazujący krok po kroku jak połączyć moduł XBee z komputerem.
1. Praktyczny Kurs Arduino - przewodnik po artykułach składających się na kurs 2. Czym jest Arduino? 3. Porównanie Arduino z Raspberry Pi 4. Instalacja sterownika Arduino w systemie Windows 5. Generowanie pliku hex w Arduino 6. Jak wgrać bootloader w Atmega328? 7. Rozpoczęcie pracy z oprogramowaniem Arduino 8. Rozpoczęcie programowania w Arduino 9. Programowe resetowanie Arduino 10. Wprowadzenie do Arduino UNO 11. Wprowadzenie do Arduino NANO 12. Wprowadzenie do Arduino Pro Mini 13. Wprowadzenie do Arduino Mega 2560 14. Wprowadzenie do Arduino Due 15. Wprowadzenie do Arduino Lilypad 16. Wprowadzenie do ATmega328 17. Biblioteka Arduino dla Proteusa 18. Projekt płytki drukowanej Arduino UNO dla Proteus ARES 19. Biblioteka Arduino Lilypad dla Proteusa 20. Odczyt z portu szeregowego Arduino 21. Projektowanie układów LCD z Arduino 22. Łączenie klawiatury z Arduino 23. Wartość ADC na LCD przy użyciu Arduino 24. Symulacja czujnika ultradźwiękowego w Proteusie 25. Połączenie czujnika ultradźwiękowego z Arduino 26. Wiele czujników ultradźwiękowych z Arduino 27. Czujnik temperatury 18B20 z Arduino 28. Jak używać 18B20 w Proteus ISIS? 29. Łączenie LM35 z Arduino w Proteusie 30. Współpraca siedmiosegmentowego wyświetlacza z Arduino w Proteusie 31. Łączenie czujnika PIR z Arduino 32. Współpraca czujnika płomienia z Arduino 33. Interfejs NRF24L01 z Arduino 34. NRF24L01+ i Arduino - Response Timed Out 35. Połączenie RFID RC522 z Arduino 36. Komunikacja Bluetooth z Arduino przy użyciu HC05 37. Sterowanie serwomotorem za pomocą Arduino w Proteusie 38. Projekt sterowania sygnalizacją świetlną przy użyciu Arduino 39. Przewijanie tekstu na matrycy LED 8×8 z użyciem Arduino 40. Inteligentny system oszczędzania energii 41. Komunikacja USB pomiędzy Androidem i Arduino 42. Automatyka domowa z użyciem XBee i Arduino 43. Domowy system bezpieczeństwa oparty na GSM 44. Wysyłanie SMS-ów za pomocą Arduino UNO i SIM900 45. Odbieranie SMS-ów za pomocą komend AT przy użyciu Arduino 46. Projekt rozpoznawania głosu przy użyciu EasyVR Shield 47. Rozpoczęcie pracy z programem EasyVR Commander 48. Połączenie EasyVR z Arduino UNO 49. Błąd szkolenia - niepowodzenie rozpoznawania w EasyVR 50. Połączenie XBee z komputerem 51. Wprowadzenie do modułu XBee 52. Interfejs XBee z Arduino 53. Rozpoczęcie pracy z kamerą Pixy 54. Jak zainstalować oprogramowanie kamery Pixy - PixyMon 55. Aktualizacja firmware kamery Pixy do najnowszej wersji 56. Jak wytrenować kamerę Pixy za pomocą komputera 57. Sterowanie kierunkiem obrotu silnika prądu stałego za pomocą Arduino 58. Sterowanie prędkością obrotów silnika prądu stałego za pomocą Arduino 59. Sterowanie kierunkiem obrotu silnika krokowego za pomocą Arduino 60. Sterowanie prędkością obrotów silnika krokowego za pomocą Arduino 61. Pobieranie danych z serwera internetowego za pomocą Arduino Wi-Fi 62. Wprowadzenie do Arduino YUN 63. Dostęp do serwera Linux Arduino YUN za pomocą Putty
Rozwiń cały spis treści Zwiń spis treści

W dzisiejszym poradniku, pokażę połączenie XBee z komputerem. W poprzedniej części tego poradnika, przedstawiłem wprowadzenie do modułu XBee. Mam nadzieję, że przeczytaliście go, a jeśli nie, to odwiedźcie go, abyście mogli mieć jakieś pojęcie o module XBee.

Teraz przechodzimy do drugiej części o tym, jak połączyć XBee z komputerem, ponieważ jest to ważne, gdyż jeśli nie można połączyć XBee z komputerem, to nie można połączyć go z żadnym mikrokontrolerem. Później powiem wam, że jest to połączenie z mikrokontrolerem. Polecam również sprawdzić bibliotekę XBee dla Proteusa, która pomoże zasymulować moduł XBee w Proteusie.

Zajmiemy się Arduino w większym szczególe, ponieważ jest to najbardziej użyteczny mikrokontroler z XBee w dzisiejszych czasach. W tym poradniku pozostanę przy podstawach XBee tzn. będziemy po prostu przesyłać dane z jednego XBee do drugiego. Natomiast w następnych poradnikach przyjrzymy się dość trudnym projektom tj. wykreślaniu węzłów za pomocą wartości Rssi. Zamieściłem również na stronie poradnik dot. współpracy modułu XBee z Arduino. Jeśli macie jakieś pytania, możecie się ze mną skontaktować lub zapytać w komentarzach. Zatem zacznijmy od połączenia XBee z komputerem.

Połączenie XBee z komputerem

XBee działa na logice TX/RX, więc jeśli chcemy połączyć XBee z komputerem, musimy użyć modułu szeregowego.

Istnieją dwa rodzaje tego modułu. Jeden jest modułem USB dostępnym w sklepie Sparkfun i jest on dość kosztowny dla studentów z Pakistanu.

Stworzyliśmy więc nasz własny moduł, oparty na porcie szeregowym i działający w podobny sposób jak moduł dostępny ze Sparkfun.

Ów moduł szeregowy składa się z układu MAX232 i poniżej zamieszczony jest jego schemat.

Jedyne co wystarczy zrobić, to sprawić, że piny idące do uC będą szły do pinu #2 i pinu #3 XBee.

Ponadto +3,3 V powinno iść do pinu #1 XBee i masa do pinu #10 XBee.

Jeszcze jedna rzecz, nie zapomnijmy połączyć masy XBee z masą tego układu.

Oprogramowanie do pobrania

Istnieje oprogramowanie o nazwie X-Ctu, które służy do połączenia XBee z komputerem.

Więc po pierwsze, należy pobierać X-Ctu i zainstalować je na swoim komputerze.

Po umieszczeniu w nim XBee, podłączamy port szeregowy modułu do komputera.

Otwórzmy oprogramowanie. Pierwszy interfejs tego oprogramowania jest pokazany na obrazku poniżej:

Biała ramka, w której znajduje się napis USB Serial Port (COM 9) oznacza porty szeregowe podłączone do komputera.

W moim przypadku jest to COM 9, a w większości innych będzie to głównie COM 1.

Teraz kliknijmy na przycisk Test/Query i jeśli wszystko pójdzie dobrze, pojawi się następujące okno.

To okienko podpowie nam kilka rzeczy o XBee.

W przypadku, gdy czegoś brakuje i nie działa prawidłowo, otrzymamy coś takiego:

Konfiguracja XBee

Istnieje wiele komend AT służących do konfiguracji XBee. Pokażę, gdzie wprowadzić te komendy, ale najpierw spójrzmy na nie.

Tutaj wyjaśniam te, których będziemy używać do najprostszej komunikacji.

+ + +:  Ta komenda zainicjuje tryb komend i teraz nasze XBee jest gotowe do przyjmowania poleceń i w tym trybie nie będzie transmitowało danych.

ATMY2: ATMY służy do ustawienia adresu XBee, którego używamy, a 2 jest adresem, który ustawiliśmy dla naszego modułu.

ATDL5: ATDL służy do ustawiania adresu modułu docelowego, a 5 jest tym adresem. Innymi słowy teraz nasz moduł 2 wysyła dane tylko do tego modułu, który ma adres 5.

ATWR: Ta komenda jest używana do zapisania tych konfiguracji w XBee. Jeśli nie użyjemy tych komend, to po usunięciu XBee, wartości zostaną skasowane.

ATCN: Służy zakończeniu tryb poleceń i po tym jesteśmy gotowi do wysyłania danych.

Uwaga: ATDL nadajnika = ATMY odbiornika. Załóżmy, że mam dwa moduły. Aby się więc komunikowały, ustawię pierwszy moduł jako ATMY = 2 i ATDL = 5, a drugi jako ATMY = 5 i ATDL = 2. Teraz oba moduły mogą wysyłać dane do siebie. Ale jeśli zmienię ATDL drugiego modułu = 3 to mój drugi moduł nie może wysyłać danych do pierwszego, ale nadal mój pierwszy moduł może wysyłać dane do drugiego. (trochę to skomplikowane). Tylko komenda +++ nie wymaga ENTERa, ale we wszystkich innych po wpisaniu komendy należy nacisnąć klawisz ENTER.

Gdzie wprowadzić te komendy

Teraz najczęstszym pytaniem jest, gdzie wpisać te komendy.

Wróćmy do X-Ctu. Teraz należy kliknąć zakładkę Terminal na górze programu, jak pokazano poniżej:

Następnie wprowadzamy komendy, jedna po drugiej, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu:

Na powyższym rysunku ustawiłem moje pierwsze XBee jako ATMY = 1111 i ATDL = 2222.

Teraz usuńmy pierwsze XBee i podłączmy drugi XBee. Uruchommy ponownie oprogramowanie i wykonajmy te same kroki, co w przypadku pierwszego, ale teraz ustawienia będą następujące:

Na powyższym rysunku, ustawiłem moje pierwsze XBee jako ATMY = 2222 i ATDL = 1111.

Należy sprawdzić różnicę w adresacji obu XBee.

Oba nasze XBee są skonfigurowane.

Komunikacja między XBee

Teraz podłączmy pierwszy XBee do jednego komputera za pomocą modułu, a drugi do drugiego komputera za pomocą innego modułu.

Otwórzmy oprogramowanie i kliknijmy zakładkę terminal.

Teraz cokolwiek wpiszemy w zakładce terminala pierwszego XBee, będzie odbierane w zakładce terminala drugiego i vice versa.

I tyle na temat interfejsu XBee z komputerem.

To wszystko na dzisiaj, a ja też jestem trochę zmęczony pisząc ten poradnik na temat interfejsu XBee z komputerem, więc będę go kontynuował jutro w części dotyczącej mikrokontrolera. Jeszcze jedno, warto pobawić się z oprogramowaniem.

Artykuł Interfacing of XBee with Computer opracowano w wersji polskiej na podstawie współpracy z portalem www.theengineeringprojects.com.

1. Praktyczny Kurs Arduino - przewodnik po artykułach składających się na kurs 2. Czym jest Arduino? 3. Porównanie Arduino z Raspberry Pi 4. Instalacja sterownika Arduino w systemie Windows 5. Generowanie pliku hex w Arduino 6. Jak wgrać bootloader w Atmega328? 7. Rozpoczęcie pracy z oprogramowaniem Arduino 8. Rozpoczęcie programowania w Arduino 9. Programowe resetowanie Arduino 10. Wprowadzenie do Arduino UNO 11. Wprowadzenie do Arduino NANO 12. Wprowadzenie do Arduino Pro Mini 13. Wprowadzenie do Arduino Mega 2560 14. Wprowadzenie do Arduino Due 15. Wprowadzenie do Arduino Lilypad 16. Wprowadzenie do ATmega328 17. Biblioteka Arduino dla Proteusa 18. Projekt płytki drukowanej Arduino UNO dla Proteus ARES 19. Biblioteka Arduino Lilypad dla Proteusa 20. Odczyt z portu szeregowego Arduino 21. Projektowanie układów LCD z Arduino 22. Łączenie klawiatury z Arduino 23. Wartość ADC na LCD przy użyciu Arduino 24. Symulacja czujnika ultradźwiękowego w Proteusie 25. Połączenie czujnika ultradźwiękowego z Arduino 26. Wiele czujników ultradźwiękowych z Arduino 27. Czujnik temperatury 18B20 z Arduino 28. Jak używać 18B20 w Proteus ISIS? 29. Łączenie LM35 z Arduino w Proteusie 30. Współpraca siedmiosegmentowego wyświetlacza z Arduino w Proteusie 31. Łączenie czujnika PIR z Arduino 32. Współpraca czujnika płomienia z Arduino 33. Interfejs NRF24L01 z Arduino 34. NRF24L01+ i Arduino - Response Timed Out 35. Połączenie RFID RC522 z Arduino 36. Komunikacja Bluetooth z Arduino przy użyciu HC05 37. Sterowanie serwomotorem za pomocą Arduino w Proteusie 38. Projekt sterowania sygnalizacją świetlną przy użyciu Arduino 39. Przewijanie tekstu na matrycy LED 8×8 z użyciem Arduino 40. Inteligentny system oszczędzania energii 41. Komunikacja USB pomiędzy Androidem i Arduino 42. Automatyka domowa z użyciem XBee i Arduino 43. Domowy system bezpieczeństwa oparty na GSM 44. Wysyłanie SMS-ów za pomocą Arduino UNO i SIM900 45. Odbieranie SMS-ów za pomocą komend AT przy użyciu Arduino 46. Projekt rozpoznawania głosu przy użyciu EasyVR Shield 47. Rozpoczęcie pracy z programem EasyVR Commander 48. Połączenie EasyVR z Arduino UNO 49. Błąd szkolenia - niepowodzenie rozpoznawania w EasyVR 50. Połączenie XBee z komputerem 51. Wprowadzenie do modułu XBee 52. Interfejs XBee z Arduino 53. Rozpoczęcie pracy z kamerą Pixy 54. Jak zainstalować oprogramowanie kamery Pixy - PixyMon 55. Aktualizacja firmware kamery Pixy do najnowszej wersji 56. Jak wytrenować kamerę Pixy za pomocą komputera 57. Sterowanie kierunkiem obrotu silnika prądu stałego za pomocą Arduino 58. Sterowanie prędkością obrotów silnika prądu stałego za pomocą Arduino 59. Sterowanie kierunkiem obrotu silnika krokowego za pomocą Arduino 60. Sterowanie prędkością obrotów silnika krokowego za pomocą Arduino 61. Pobieranie danych z serwera internetowego za pomocą Arduino Wi-Fi 62. Wprowadzenie do Arduino YUN 63. Dostęp do serwera Linux Arduino YUN za pomocą Putty
Rozwiń cały spis treści Zwiń spis treści
Firma:
Tematyka materiału: Kurs Arduino, pierwsze kroki, Projekty Arduino, Xbee, RS232
AUTOR
Źródło
www.theengineeringprojects.com
Udostępnij
Zobacz wszystkie quizy
Quiz weekendowy
Edukacja
1/10 Jak działa rezystor LDR?
Oceń najnowsze wydanie EdW
Wypełnij ankietę i odbierz prezent
UK Logo
Elektronika dla Wszystkich
Zapisując się na nasz newsletter możesz otrzymać GRATIS
najnowsze e-wydanie magazynu "Elektronika dla Wszystkich"