Serwisy partnerskie:
Close icon
Serwisy partnerskie

Jak wytrenować kamerę Pixy za pomocą komputera

Article Image
Kompletny poradnik, pokazujący krok po kroku jak wyszkolić kamerę Pixy przy użyciu komputera.
1. Praktyczny Kurs Arduino - przewodnik po artykułach składających się na kurs 2. Czym jest Arduino? 3. Porównanie Arduino z Raspberry Pi 4. Instalacja sterownika Arduino w systemie Windows 5. Generowanie pliku hex w Arduino 6. Jak wgrać bootloader w Atmega328? 7. Rozpoczęcie pracy z oprogramowaniem Arduino 8. Rozpoczęcie programowania w Arduino 9. Programowe resetowanie Arduino 10. Wprowadzenie do Arduino UNO 11. Wprowadzenie do Arduino NANO 12. Wprowadzenie do Arduino Pro Mini 13. Wprowadzenie do Arduino Mega 2560 14. Wprowadzenie do Arduino Due 15. Wprowadzenie do Arduino Lilypad 16. Wprowadzenie do ATmega328 17. Biblioteka Arduino dla Proteusa 18. Projekt płytki drukowanej Arduino UNO dla Proteus ARES 19. Biblioteka Arduino Lilypad dla Proteusa 20. Odczyt z portu szeregowego Arduino 21. Projektowanie układów LCD z Arduino 22. Łączenie klawiatury z Arduino 23. Wartość ADC na LCD przy użyciu Arduino 24. Symulacja czujnika ultradźwiękowego w Proteusie 25. Połączenie czujnika ultradźwiękowego z Arduino 26. Wiele czujników ultradźwiękowych z Arduino 27. Czujnik temperatury 18B20 z Arduino 28. Jak używać 18B20 w Proteus ISIS? 29. Łączenie LM35 z Arduino w Proteusie 30. Współpraca siedmiosegmentowego wyświetlacza z Arduino w Proteusie 31. Łączenie czujnika PIR z Arduino 32. Współpraca czujnika płomienia z Arduino 33. Interfejs NRF24L01 z Arduino 34. NRF24L01+ i Arduino - Response Timed Out 35. Połączenie RFID RC522 z Arduino 36. Komunikacja Bluetooth z Arduino przy użyciu HC05 37. Sterowanie serwomotorem za pomocą Arduino w Proteusie 38. Projekt sterowania sygnalizacją świetlną przy użyciu Arduino 39. Przewijanie tekstu na matrycy LED 8×8 z użyciem Arduino 40. Inteligentny system oszczędzania energii 41. Komunikacja USB pomiędzy Androidem i Arduino 42. Automatyka domowa z użyciem XBee i Arduino 43. Domowy system bezpieczeństwa oparty na GSM 44. Wysyłanie SMS-ów za pomocą Arduino UNO i SIM900 45. Odbieranie SMS-ów za pomocą komend AT przy użyciu Arduino 46. Projekt rozpoznawania głosu przy użyciu EasyVR Shield 47. Rozpoczęcie pracy z programem EasyVR Commander 48. Połączenie EasyVR z Arduino UNO 49. Błąd szkolenia - niepowodzenie rozpoznawania w EasyVR 50. Połączenie XBee z komputerem 51. Wprowadzenie do modułu XBee 52. Interfejs XBee z Arduino 53. Rozpoczęcie pracy z kamerą Pixy 54. Jak zainstalować oprogramowanie kamery Pixy - PixyMon 55. Aktualizacja firmware kamery Pixy do najnowszej wersji 56. Jak wytrenować kamerę Pixy za pomocą komputera 57. Sterowanie kierunkiem obrotu silnika prądu stałego za pomocą Arduino 58. Sterowanie prędkością obrotów silnika prądu stałego za pomocą Arduino 59. Sterowanie kierunkiem obrotu silnika krokowego za pomocą Arduino 60. Sterowanie prędkością obrotów silnika krokowego za pomocą Arduino 61. Pobieranie danych z serwera internetowego za pomocą Arduino Wi-Fi 62. Wprowadzenie do Arduino YUN 63. Dostęp do serwera Linux Arduino YUN za pomocą Putty
Rozwiń cały spis treści Zwiń spis treści

W dzisiejszym poście przyjrzymy się jak wytrenować kamerę Pixy przy użyciu komputerem. Do tej pory zamieściliśmy trzy poradniki z serii Pixy Camera. W pierwszym poradniku, zobaczyliśmy jak zacząć pracę z kamerą Pixy, w którym to zapoznaliśmy się z podstawami modułu Pixy Camera. Po tym, widzieliśmy instalację oprogramowania kamery Pixy o nazwie PixyMon, a w trzecim poradniku opisaliśmy jak wgrać najnowszy Firmware do kamery Pixy, ponieważ jest to zawsze najlepsza strategia aby poradzić sobie z najnowszymi narzędziami. Tak więc do tej pory skonfigurowaliśmy naszą kamerę Pixy na wszystkie możliwe sposoby. Kolejną rzeczą jest wyszkolenie naszej kamery Pixy przy użyciu komputerem i z pomocą oprogramowania PixyMon.

Omówmy najpierw jak działa kamera Pixy. Kamera Pixy posiada na płytce mikrokontroler NXP, który jest używany do przetwarzania obrazu, więc to co musimy zrobić, to pozwolić naszej kamerze Pixy zapamiętać pewne obiekty i kiedy tylko ten obiekt znajdzie się w jej zasięgu, daje on sygnał wyjściowy do mikrokontrolera poprzez protokół SPI. Możemy użyć dowolnego mikrokontrolera, takiego jak mikrokontroler PIC lub Arduino itp. W następnym poradniku połączymy ją z Arduino, ale w tym poradniku przyjrzymy się jak szkolić kamerę Pixy przy użyciu komputerem i z pomocą PixyMon. Tak więc zaczynajmy.

Jak wytrenować kamerę Pixy za pomocą komputera?

Po pierwsze, połączamy kamerę Pixy do komputera używając przewodu konwertera Mini USB na USB, który widzieliśmy w pierwszym poradniku.

Podłączmy więc stronę mini USB z kamerą Pixy i USB z naszym komputerem.

Przypuszczam, że oprogramowanie kamery Pixy mamy już uaktualnione do najnowszej wersji.

Po podłączeniu kamery Pixy, otwieramy oprogramowanie o nazwie PixyMon, i zaczynamy w nim odbierać obraz na z kamery w czasie rzeczywistym, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu:

Dostaję więc wideo, w czasie rzeczywistym, z mojej kamery Pixy w PixyMon.

Przed kamerą Pixy umieściłem kulę ziemską, którą teraz zaznaczymy.

To co teraz zrobię, to rozpoznam ten globus dla kamery Pixy.

W tym celu należy kliknąć przycisk Actions (Pl. Działania), a następnie Set Signature 1 (Pl. Ustaw sygnaturę 1) jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu:

Teraz, gdy klikniemy na Set Signature 1, wideo będzie statyczne, tak jakby zostało zatrzymane. Trzeba teraz wybrać region, który chcemy aby kamera Pixy zapamiętała, tak jak pokazano na poniższym rysunku:

Jak widać na powyższym zrzucie ekranu, wybrałem niebieski obszar kuli ziemskiej i teraz ten kolor jest zapisany w kamerze Pixy.

Po wybraniu tego regionu, wideo ponownie ruszy, ale teraz, gdy niebieski kolor kuli ziemskiej znajdzie się w soczewce Pixy, kamera wykryje ten kolor, jak pokazano na poniższym rysunku:

Teraz widać, że wykryła niebieski region globu całkowicie i powyżej jest wspomniane s = 1, co oznacza, że sygnatura jest oznaczona jako 1. Teraz załóżmy, że chcemy zapisać dowolny inny kolor. Można to zrobić w sygnaturze 2 lub 3.

Ale w obrazie jest pewien problem. Niebieski kolor jest również wykrywany w małych ilościach w innych częściach obrazu. Można to zobaczyć w lewym dolnym rogu, gdzie również s = 1.

Musimy więc dopracować nasz parametr tak, aby wykrywał tylko niebieską kulę ziemską i ignorował inne małe obiekty.

W tym celu należy kliknąć menu File (Plik), a następnie Configure (Konfiguruj). Pojawi się nowe okno, w którym będzie znajdował się zakres parametrów Pixy dla wszystkich sygnatur, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu:

Na powyższym rysunku widać, że zakres dla Signature 1 wynosi 2,02400 i na zrzucie ekranu mamy wiele małych niebieskich bloków. Zatem, teraz zmniejszmy ten zakres i sprawdźmy jego wpływ na wideo.

Można teraz zobaczyć na powyższym rysunku, że nasz region stał się całkiem czysty i teraz wykrywana jest tylko kula ziemska, a wszystkie inne małe wykrywane regiony zniknęły.

Tak oto wygląda szkolenie kamery Pixy używając komputera i z pomocą PixyMon. Możemy również ustawić inne kolory, w innych sygnaturach. To wszystko na dzisiaj. W nadchodzącym poradniku, zobaczymy jak połączyć kamerę Pixy z Arduino.

Automatycznie wykryjemy tam nasz niebieski region za pomocą Arduino i będziemy kontynuować nasze zadanie.

Wykaz elementów
Ilość
Symbol
Nazwa/opis/gdzie kupić

Artykuł How to Train Pixy Camera with Computer opracowano w wersji polskiej na podstawie współpracy z portalem www.theengineeringprojects.com.

1. Praktyczny Kurs Arduino - przewodnik po artykułach składających się na kurs 2. Czym jest Arduino? 3. Porównanie Arduino z Raspberry Pi 4. Instalacja sterownika Arduino w systemie Windows 5. Generowanie pliku hex w Arduino 6. Jak wgrać bootloader w Atmega328? 7. Rozpoczęcie pracy z oprogramowaniem Arduino 8. Rozpoczęcie programowania w Arduino 9. Programowe resetowanie Arduino 10. Wprowadzenie do Arduino UNO 11. Wprowadzenie do Arduino NANO 12. Wprowadzenie do Arduino Pro Mini 13. Wprowadzenie do Arduino Mega 2560 14. Wprowadzenie do Arduino Due 15. Wprowadzenie do Arduino Lilypad 16. Wprowadzenie do ATmega328 17. Biblioteka Arduino dla Proteusa 18. Projekt płytki drukowanej Arduino UNO dla Proteus ARES 19. Biblioteka Arduino Lilypad dla Proteusa 20. Odczyt z portu szeregowego Arduino 21. Projektowanie układów LCD z Arduino 22. Łączenie klawiatury z Arduino 23. Wartość ADC na LCD przy użyciu Arduino 24. Symulacja czujnika ultradźwiękowego w Proteusie 25. Połączenie czujnika ultradźwiękowego z Arduino 26. Wiele czujników ultradźwiękowych z Arduino 27. Czujnik temperatury 18B20 z Arduino 28. Jak używać 18B20 w Proteus ISIS? 29. Łączenie LM35 z Arduino w Proteusie 30. Współpraca siedmiosegmentowego wyświetlacza z Arduino w Proteusie 31. Łączenie czujnika PIR z Arduino 32. Współpraca czujnika płomienia z Arduino 33. Interfejs NRF24L01 z Arduino 34. NRF24L01+ i Arduino - Response Timed Out 35. Połączenie RFID RC522 z Arduino 36. Komunikacja Bluetooth z Arduino przy użyciu HC05 37. Sterowanie serwomotorem za pomocą Arduino w Proteusie 38. Projekt sterowania sygnalizacją świetlną przy użyciu Arduino 39. Przewijanie tekstu na matrycy LED 8×8 z użyciem Arduino 40. Inteligentny system oszczędzania energii 41. Komunikacja USB pomiędzy Androidem i Arduino 42. Automatyka domowa z użyciem XBee i Arduino 43. Domowy system bezpieczeństwa oparty na GSM 44. Wysyłanie SMS-ów za pomocą Arduino UNO i SIM900 45. Odbieranie SMS-ów za pomocą komend AT przy użyciu Arduino 46. Projekt rozpoznawania głosu przy użyciu EasyVR Shield 47. Rozpoczęcie pracy z programem EasyVR Commander 48. Połączenie EasyVR z Arduino UNO 49. Błąd szkolenia - niepowodzenie rozpoznawania w EasyVR 50. Połączenie XBee z komputerem 51. Wprowadzenie do modułu XBee 52. Interfejs XBee z Arduino 53. Rozpoczęcie pracy z kamerą Pixy 54. Jak zainstalować oprogramowanie kamery Pixy - PixyMon 55. Aktualizacja firmware kamery Pixy do najnowszej wersji 56. Jak wytrenować kamerę Pixy za pomocą komputera 57. Sterowanie kierunkiem obrotu silnika prądu stałego za pomocą Arduino 58. Sterowanie prędkością obrotów silnika prądu stałego za pomocą Arduino 59. Sterowanie kierunkiem obrotu silnika krokowego za pomocą Arduino 60. Sterowanie prędkością obrotów silnika krokowego za pomocą Arduino 61. Pobieranie danych z serwera internetowego za pomocą Arduino Wi-Fi 62. Wprowadzenie do Arduino YUN 63. Dostęp do serwera Linux Arduino YUN za pomocą Putty
Rozwiń cały spis treści Zwiń spis treści
Firma:
Tematyka materiału: Kurs Arduino, pierwsze kroki, Projekty Arduino, Kamera Pixy, PixyMon
AUTOR
Źródło
www.theengineeringprojects.com
Udostępnij
Zobacz wszystkie quizy
Quiz weekendowy
Edukacja
1/10 Jak działa rezystor LDR?
Oceń najnowsze wydanie EdW
Wypełnij ankietę i odbierz prezent
UK Logo
Elektronika dla Wszystkich
Zapisując się na nasz newsletter możesz otrzymać GRATIS
najnowsze e-wydanie magazynu "Elektronika dla Wszystkich"