Serwisy partnerskie:
Close icon
Serwisy partnerskie

Projekty Arduino dla początkujących

Article Image
Opis projektów Arduino do wykonania przez początkujących.

Witam wszystkich!

Dzisiaj mam zamiar przedstawić projekty Arduino dla początkujących. Zanim przejdę do szczegółów tego samouczka, najpierw chciałbym opowiedzieć ci trochę o Arduino. Arduino to mikrokontroler typu open source. Wiele pomocy jest dostępnych online, więc jest to przyjazny dla użytkownika sprzęt. Większość uczniów woli pracować na tym urządzeniu.

Arduino to niedrogie urządzenie o wysokiej wydajności. Ze względu na swoją opłacalność i funkcję open source jest obecnie powszechnie dostępny na rynku. Niesamowitą rzeczą w Arduino jest to, że uczniowie mogą skorzystać z pomocy online z wieloma przykładami dotyczącymi dowolnego zadania. Istnieją tysiące projektów Arduino dostępnych online, od poziomu początkującego po duże projekty z życia wzięte. Studenci mogą tworzyć własne projekty nie posiadając dużego doświadczenia programistycznego. Zestawy Arduino dla początkujących są również dostępne na rynku już od długiego czasu. Zestaw ten zwykle składa się z płytki Arduino, przewodów połączeniowych, silników, diod LED, czujników, przekaźników itp. Arduino ma bardzo szeroki zakres zastosowań, w tym automatykę, robotykę, zdalne sterowanie, diody LED, wykrywanie środowiska, Internet rzeczy (IoT), wyświetlanie, monitorowanie itp. Dalsze szczegóły dotyczące tego samouczka zostaną podane później.

Projekty Arduino dla początkujących

Z pomocą tych projektów nabierzesz dużo pewności siebie i będziesz w stanie wykonywać również duże projekty.

Podstawowe projekty Arduino

W tej sekcji przedstawię biblioteki Proteus ISIS dla różnych płytek Arduino, m.in. Arduino Nano, Arduino UNO, Arduino Mega 2560 itp. oraz inne ciekawe projekty. Oto lista tych projektów (jest ona aktualizowna wraz z dodaniem do serwisu kolejnych treści).

 1. Pierwsze kroki z oprogramowaniem Arduino
 2. Biblioteka Arduino dla Proteusa
 3. Biblioteka Arduino UNO dla Proteusa
 4. Biblioteka Arduino Genuino dla Proteusa
 5. Biblioteka Arduino Lilypad dla Proteusa
 6. Biblioteka Arduino Mega 2560 dla Proteusa
 7. Biblioteka Arduino Nano dla Proteusa
 8. Biblioteka Arduino Pro Mini dla Proteusa
 9. Projektowanie PCB z Arduino UNO w Proteusie
 10. Biblioteka Arduino dla wyświetlacza siedmiosegmentowego
 11. Jak uzyskać plik .hex z Arduino?
 12. Wirtualny port szeregowy w Arduino
 13. Opróżnianie bufora danych portu szeregowego w Arduino
 14. Odczyt z portu szeregowego Arduino
 15. Biblioteka czujników ultradźwiękowych dla Proteus

Są to bardzo podstawowe projekty Arduino, przez które trzeba przejść, aby lepiej zrozumieć inne projekty. Poniżej przedstawiam wszystkie mini projekty zaprojektowane przez nasz zespół przy użyciu płytki Arduino.

1. Prosty przykład LED na Arduino w Proteusie

W tym samouczku udostępniłem przykład sterowania LED za pomocą Arduino UNO w Proteus ISIS. Zaprojektowałem układ do sterowania pojedynczą diodą LED za pomocą Arduino w Proteusie. Najpierw przetestowałem i zweryfikowałem sterowanie diodą LED za pomocą Arduino.

Po pomyślnym przetestowaniu zaprojektowałem kolejny układ w Proteusie do sterowania grupą diod LED za pomocą tej samej płytki Arduino. Możesz także sprawdzić miganie wbudowanej diody LED podłączonej do pinu 13 płytki Arduino. Dla Twojej wygody udostępniłem kompletny projekt Proteus ISIS i kod źródłowy Arduino.

2. Projektowanie układów LCD z Arduino w Proteusie

W tym samouczku podzieliłem się projektem układu do połączenia LCD z Arduino UNO w Proteus ISIS. Użyłem tutaj LCD zasadniczo do celów debugowania, aby sprawdzić, czy kod źródłowy Arduino działa, czy nie.

Najpierw zaprojektowałem symulację Proteusa, a następnie napisałem kod źródłowy w oprogramowaniu Arduino. Na koniec po wgraniu pliku .hex w Arduino zweryfikowałem kod jak pokazano na rysunku.

3. Połączenie klawiatury z Arduino w Proteus ISIS

W tym artykule opracowałem projektowanie układów klawiatury z Arduino UNO. Użyłem klawiatury 4*3. Klawiatury są najczęściej spotykane w wielu rzeczywistych aplikacjach, takich jak kalkulatory, laptopy, bankomaty, itp. Funkcjonalność klawiatury oparta jest na systemach macierzowych.

Połączyłem Arduino UNO, LCD i klawiaturę w taki sposób, aby tekst był wyświetlany na LCD w odniesieniu do odpowiednich przycisków naciśniętych z klawiatury.

4. Przewijanie tekstu na matrycy LED 8*8 za pomocą Arduino w Proteus ISIS

Ta część tego samouczka wyjaśni projekt przewijania tekstu na matrycy LED 8*8 przy użyciu Arduino w Proteus ISIS. Użyłem matrycy LED. Zasadniczo służy do wyświetlania długich wiadomości, które chcemy na niej napisać.

Zaprojektowałem pełną symulację układu w Proteus ISIS. Napisałem również kod źródłowy Arduino. Po wgraniu kodu zweryfikowałem również wyniki. Były absolutnie doskonałe. Nasz zespół wykonał dużo ciężkiej pracy, aby zbudować ten projekt. Za niewielkie pieniądze każdy może kupić ten projekt.

5. Symulacja czujnika ultradźwiękowego w Proteusie

W artykule przedstawiono szczegółowe omówienie projektowania układów do współpracy czujnika ultradźwiękowego z Arduino UNO. Wykorzystałem bibliotekę czujnika ultradźwiękowego, którego link podano powyżej.

Podzieliłem się trzema rodzajami przykładów dotyczących współpracy czujnika ultradźwiękowego z Arduino w Proteus ISIS. Przykłady te obejmują interfejs czujnika ultradźwiękowego za pomocą przycisków, jako przełącznika zbliżeniowego i jako przełącznika. Dostarczyłem zarówno symulację Proteusa, jak i kod źródłowy Arduino.

6. Połączenie czujnika temperatury 18B20 z Arduino

Szczegółowe omówienie projektowania układów do współpracy czujnika temperatury z Arduino UNO znajduje się w tej sekcji samouczka. Użyłem niewodoodpornego czujnika temperatury.

Wykorzystałem również LCD do drukowania wartości uzyskanych z czujnika temperatury. Możemy uzyskać wartości temperatury w stopniach Celsjusza za pomocą 18B20. Istnieje biblioteka dla Arduino do współpracy z 18B20, którą również udostępniłem.

7. Połączenie czujnika temperatury LM35 z Arduino w Proteus ISIS

Ta sekcja samouczka opisuje projektowanie układów łączących LM35 z Arduino w Proteus. LM35 jest czujnikiem tanim w porównaniu do innych czujników temperatury m.in. 18B20.

Najpierw zaprojektowałem układ w Proteus ISIS, a następnie napisałem kod w oprogramowaniu Arduino. Następnie przetestowałem napisany kod i zweryfikowałem wyniki. Były absolutnie dokładne. Udostępniłem zarówno symulację, jak i kod za darmo.

8. Łączenie czujnika PIR z Arduino

Szczegółowe omówienie współpracy czujnika PIR z Arduino. Czujnik PIR przeznaczony jest do wykrywania ruchu. Czujnik PIR jest urządzeniem pasywnym i nie generuje własnych napięć i energii.

Przedstawiłem kompletny schemat połączeń PIR z Arduino oraz kod źródłowy w oprogramowaniu Arduino.

9. Połączenie czujnika ognia z Arduino

W tej sekcji samouczka opisano współpracę czujnika ognia z Arduino UNO. Czujnik ognia jest przeznaczony głównie do wykrywania pożaru lub, można powiedzieć, do monitorowania temperatury. Musisz ustawić wartość progową i powyżej tej wartości jako wskazanie włączy się dioda LED na górze czujnika.

Najpierw zaprojektowałem jego symulację Proteus ISIS. Następnie napisałem jego kod źródłowy w oprogramowaniu Arduino. Wrzuciłem kod w Arduino w Proteusie i obserwowałem wyniki, były dość dokładne. Należy zmienić stan logiczny z 0 na 1. Gdy stan zmieni się na 1, czujnik zacznie działać, a na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlony odpowiedni test. Dostarczyłem kompletną symulację i kod źródłowy tego projektu.

10. Łączenie czujnika NRF24L01 z Arduino

Ta sekcja samouczka opisuje współpracę czujnika NRF24L01 z Arduino UNO. NRF24L01 jest zasadniczo używany do komunikacji bezprzewodowej między dwoma różnymi węzłami. Działa na częstotliwości równej częstotliwości WiFi, czyli 2,4 GHz. Ten czujnik ma możliwość jednoczesnego wysyłania i odbierania danych.

Dostarczyłem bibliotekę Arduino dla NRF24L01, kompletny schemat układu oraz kod źródłowy Arduino dla tego projektu za darmo. Za pomocą tego artykułu możesz łatwo zaprojektować własny układ.

11. Łączenie RFID RC522 z Arduino

W tej sekcji opisano metodę współpracy RFID RC522 z Arduino. Do połączenia RFID RC522 z Arduino UNO użyłem płytki stykowej i przewodów połączeniowych. RFID RC522 znajduje zastosowanie w projektach, w których istnieje potrzeba bezprzewodowej komunikacji pomiędzy laptopem/PC a mikrokontrolerem.

Przedstawiłem konfigurację pinów Arduino oraz czujnika RFID RC522. Dostarczyłem również bibliotekę dla RFID, kompletny schemat połączeń tego modułu z Arduino oraz kod źródłowy do obsługi tego modułu.

12. Sterowanie serwomotorem za pomocą Arduino w Proteusie

Ta sekcja samouczka zawiera wyjaśnienie dotyczące sterowania serwonapędem za pomocą Arduino w Proteus ISIS. Silnik serwo jest powszechnie stosowany w projektach, w których wymagana jest wysoka precyzja, jak maszyny CNC czy robotyka. To takie dziedziny, w których wymagana jest wysoka precyzja wyników. Dlatego w takich przypadkach najlepszym rozwiązaniem są serwomotory.

Zaprojektowałem kompletny układ do współpracy silnika krokowego z Arduino UNO w Proteus ISIS. Dostarczyłem również kompletny kod źródłowy Arduino. Po wgraniu kodu źródłowego w Arduino będziesz mógł sterować serwomotorem w Proteus ISIS.

13. Projekt automatyki domowej przy użyciu XBee i Arduino

W tym samouczku wyjaśniłem wszystkie kroki dotyczące tworzenia projektu automatyki domowej przy użyciu XBee i Arduino UNO. Projekt ten posiada funkcje m.in. możesz sterować całym sprzętem domowym z komputera PC lub laptopa z dowolnego miejsca na świecie. Ta funkcja wymagała usług internetowych.

Przede wszystkim zaprojektowałem cały układ, jak pokazano na rysunku. Zaprojektowałem układ do sterowania domem za pomocą pilota. Napisałem kod źródłowy Arduino i po wgraniu kodu w Arduino przetestowałem projekty i działał dobrze. Nasz zespół zaprojektował ten projekt z dużą ilością ciężkiej pracy, więc nałożyliśmy na niego bardzo małe koszty.

14. System bezpieczeństwa domu oparty na GSM przy użyciu Arduino

W tej sekcji samouczka wyjaśniłem wszystkie niezbędne kroki, aby zaprojektować system bezpieczeństwa domu oparty na GSM przy użyciu Arduino. Niektórzy ludzie są bardzo świadomi i za wszelką cenę chcą móc zabezpieczyć domy. Zatem ten rodzaj projektu jest dla nich całkiem odpowiedni.

Zaprojektowałem kompletną symulację Proteus ISIS dla systemu bezpieczeństwa domu z wykorzystaniem Arduino i GSM. Następnie napisałem kompletny kod źródłowy Arduino i po wgraniu go na płytkę Arduino w Proteusie przetestowałem wyniki, które były dość wydajne i precyzyjne. Ten projekt wymagał dużo ciężkiej pracy i czasu. W związku z tym, nałożyliśmy na niego również niewielką kwotę.

Ten samouczek zawiera szczegółowe omówienie projektów Arduino dla początkujących. Mam wiele podstawowych projektów Arduino. Niektóre z nich były bezpłatne, a niektóre projekty mają niewielki koszt. Próbowałem dzielić się różnymi projektami Arduino na łatwym i umiarkowanym poziomie. Jeśli masz jakiś problem, możesz nas swobodnie zapytać. Ja i mój zespół jesteśmy dostępni 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, aby zapewnić Ci rozrywkę i pomoc. W nadchodzących artykułach podzielę się innymi pouczającymi i pomocnymi samouczkami.

Artykuł Arduino Projects for Beginners opracowano w wersji polskiej na podstawie współpracy z portalem www.theengineeringprojects.com.

Firma:
Tematyka materiału: Kurs Arduino, pierwsze kroki, Projekty Arduino, Symulator Arduino Proteus
AUTOR
Źródło
www.theengineeringprojects.com
Udostępnij
Zobacz wszystkie quizy
Quiz weekendowy
Edukacja
1/10 Jak działa rezystor LDR?
Oceń najnowsze wydanie EdW
Wypełnij ankietę i odbierz prezent
UK Logo
Elektronika dla Wszystkich
Zapisując się na nasz newsletter możesz otrzymać GRATIS
najnowsze e-wydanie magazynu "Elektronika dla Wszystkich"