Serwisy partnerskie:
Close icon
Serwisy partnerskie

Wprowadzenie do Arduino YUN

Article Image
Kompletny poradnik, pokazujący krok po kroku jak rozpocząć pracę z Arduino YUN.
1. Praktyczny Kurs Arduino - przewodnik po artykułach składających się na kurs 2. Czym jest Arduino? 3. Porównanie Arduino z Raspberry Pi 4. Instalacja sterownika Arduino w systemie Windows 5. Generowanie pliku hex w Arduino 6. Jak wgrać bootloader w Atmega328? 7. Rozpoczęcie pracy z oprogramowaniem Arduino 8. Rozpoczęcie programowania w Arduino 9. Programowe resetowanie Arduino 10. Wprowadzenie do Arduino UNO 11. Wprowadzenie do Arduino NANO 12. Wprowadzenie do Arduino Pro Mini 13. Wprowadzenie do Arduino Mega 2560 14. Wprowadzenie do Arduino Due 15. Wprowadzenie do Arduino Lilypad 16. Wprowadzenie do ATmega328 17. Biblioteka Arduino dla Proteusa 18. Projekt płytki drukowanej Arduino UNO dla Proteus ARES 19. Biblioteka Arduino Lilypad dla Proteusa 20. Odczyt z portu szeregowego Arduino 21. Projektowanie układów LCD z Arduino 22. Łączenie klawiatury z Arduino 23. Wartość ADC na LCD przy użyciu Arduino 24. Symulacja czujnika ultradźwiękowego w Proteusie 25. Połączenie czujnika ultradźwiękowego z Arduino 26. Wiele czujników ultradźwiękowych z Arduino 27. Czujnik temperatury 18B20 z Arduino 28. Jak używać 18B20 w Proteus ISIS? 29. Łączenie LM35 z Arduino w Proteusie 30. Współpraca siedmiosegmentowego wyświetlacza z Arduino w Proteusie 31. Łączenie czujnika PIR z Arduino 32. Współpraca czujnika płomienia z Arduino 33. Interfejs NRF24L01 z Arduino 34. NRF24L01+ i Arduino - Response Timed Out 35. Połączenie RFID RC522 z Arduino 36. Komunikacja Bluetooth z Arduino przy użyciu HC05 37. Sterowanie serwomotorem za pomocą Arduino w Proteusie 38. Projekt sterowania sygnalizacją świetlną przy użyciu Arduino 39. Przewijanie tekstu na matrycy LED 8×8 z użyciem Arduino 40. Inteligentny system oszczędzania energii 41. Komunikacja USB pomiędzy Androidem i Arduino 42. Automatyka domowa z użyciem XBee i Arduino 43. Domowy system bezpieczeństwa oparty na GSM 44. Wysyłanie SMS-ów za pomocą Arduino UNO i SIM900 45. Odbieranie SMS-ów za pomocą komend AT przy użyciu Arduino 46. Projekt rozpoznawania głosu przy użyciu EasyVR Shield 47. Rozpoczęcie pracy z programem EasyVR Commander 48. Połączenie EasyVR z Arduino UNO 49. Błąd szkolenia - niepowodzenie rozpoznawania w EasyVR 50. Połączenie XBee z komputerem 51. Wprowadzenie do modułu XBee 52. Interfejs XBee z Arduino 53. Rozpoczęcie pracy z kamerą Pixy 54. Jak zainstalować oprogramowanie kamery Pixy - PixyMon 55. Aktualizacja firmware kamery Pixy do najnowszej wersji 56. Jak wytrenować kamerę Pixy za pomocą komputera 57. Sterowanie kierunkiem obrotu silnika prądu stałego za pomocą Arduino 58. Sterowanie prędkością obrotów silnika prądu stałego za pomocą Arduino 59. Sterowanie kierunkiem obrotu silnika krokowego za pomocą Arduino 60. Sterowanie prędkością obrotów silnika krokowego za pomocą Arduino 61. Pobieranie danych z serwera internetowego za pomocą Arduino Wi-Fi 62. Wprowadzenie do Arduino YUN 63. Dostęp do serwera Linux Arduino YUN za pomocą Putty
Rozwiń cały spis treści Zwiń spis treści

W dzisiejszym poradniku zamierzam przedstawić szczegółowe wprowadzenie do Arduino YUN oraz przedstawić jego podstawowe funkcjonalności. Arduino YUN to najnowsza płytka z mikrokontrolerem, wyprodukowana przez firmę Arduino. Jest to najbardziej zaawansowana i bardzo stylowa płytka Arduino. Piękno Arduino YUN polega na posiadaniu dwóch procesorów na płytce, czego nie widziałem jeszcze w żadnym innym zestawie z Mikrokontrolerem. Jednym z nich jest prosty procesor Arduino, który jest podobny do tego z Arduino Leonardo, natomiast drugi procesor to Atheros AR9331. Atheros obsługuje serwer Linux, który jest nowością w Arduino YUN. Dzięki tym dwóm procesorom można teraz zrobić wszystko w świecie automatyki, jak również serwerów internetowych. Można powiedzieć, że jest to swego rodzaju replika Raspberry Pi 3.

Arduino YUN może być używane jako serwer. Można na nim również dość łatwo uruchamiać skrypty Python, co omówimy w kolejnych postach tego poradnika. Można na nim uruchomić sesję Telnet, można uzyskać dostęp do serwerów FTP, krótko mówiąc można z nim zrobić wszystko. Podam pewien przykład. Około trzy miesiące temu zaprojektowałem projekt na Arduino YUN, w którym dane z czujników podłączonych do YUN były przesyłane bezpośrednio na serwer WWW przez FTP i zapisywane w bazie danych SQL. Zrobiłem to wszystko, używając tylko Arduino YUN. Do połączenia FTP nie był podłączony żaden komputer, gdyż zadanie to wykonywały skrypty Python w Arduino YUN. Teraz, myślę, że mamy lepsze wyobrażenie o możliwościach Arduino YUN. Arduino YUN ma również wbudowane Wi-Fi, Ethernet, host USB oraz gniazdo kart SD.

Kolejną unikalną cechą Arduino YUN jest to, że możemy wgrywać szkice (programy) Arduino bezprzewodowo, bez żadnego połączenia kablowego, jeśli nasz komputer i Arduino YUN są połączone z tym samym połączeniem Wi-Fi. Teraz przyjrzyjmy się, jak ręcznie połączyć Arduino YUN z dostępnym połączeniem Wi-Fi, co powinno być pierwszym krokiem po zakupie Arduino YUN.

Ręczne połączenie Arduino YUN z dostępnym połączeniem Wi-Fi

Teraz potrzebne nam będzie nasze własne Arduino YUN. Po otrzymaniu Arduino YUN, otwieramy pudełko i podłączamy przewód mini USB do Arduino YUN oraz do komputera. Zakładam również, że podłączamy go za pierwszym razem do komputera za pomocą przewodu USB.

Uwaga: Powinniśmy pobrać oprogramowanie Arduino w wersji 1.5.5 zamiast 1.0.3, ponieważ szkice Arduino będą kompilowane tylko w wersji 1.5.5, która jest specjalnie zaprojektowana dla Arduino YUN. W tym poradniku nie będziemy używać oprogramowania Arduino.

Po podłączeniu Arduino YUN, otwieramy połączenie sieci bezprzewodowej i czekamy aż Arduino YUN pojawi się jak na poniższym zrzucie ekranu. Zanim się pojawi, minie trochę czasu, więc trzeba być cierpliwym.

Na powyższym rysunku widać, że połączenie YUN jest dostępne, teraz pytanie brzmi dlaczego jest ono dostępne? Jest ono dostępne, ponieważ nie jest ono obecnie podłączone do żadnego połączenia Wi-Fi i działa jako punkt dostępowy. Innymi słowy, jest ono po prostu podobne do routera Wi-Fi, który nie ma połączenia z Wi-Fi.

Tak więc, co musimy zrobić, to połączyć się z YUN. Klikamy zatem na połączenie Wi-Fi YUN i naciskamy połącz. Zostaniemy więc rozłączeni z poprzednim połączeniem i połączeni z Arduino YUN, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu.

Po połączeniu się z Arduino YUN, nasz komputer wszedł do tej samej sieci co YUN.

YUN posiada wbudowaną stronę, na której można dość łatwo skonfigurować jego właściwości.

Tak więc, otwieramy przeglądarkę i wpisujemy http://192.168.240.1/ i naciskamy Enter. Jest to aktualny adres IP Arduino YUN, więc po naciśnięciu Enter, otworzy się strona podobna do poniższego zrzutu ekranu z prośbą o podanie hasła.

Domyślne hasło dla tej strony to "Arduino", więc wprowadzamy to hasło i klikamy na Zaloguj się, jak pokazano powyżej.

Po zalogowaniu się, zostaniemy przekierowani na stronę podobną do tej pokazanej na poniższym rysunku. Możemy wtedy zobaczyć różne właściwości lub wartości Arduino YUN, takie jak aktualny adres IP, maska sieci itp.

Dla Wi-Fi, podaje "połączone", ale dla Ethernet, pokazuje "rozłączone", ponieważ nie mamy jeszcze połączenia z Ethernetem.

Teraz należy kliknąć na przycisk Configure pokazany na powyższym rysunku.

Po kliknięciu na przycisk "konfiguruj", zostaniemy przekierowani do panelu konfiguracyjnego YUN pokazanego na poniższym zrzucie ekranu. Widać tam wiele pól, które są gotowe do skonfigurowania.

Pierwszą z nich jest YUN NAME, którą ja nazwałem TEP. Możemy nadać jej dowolną nazwę, którą łatwo zapamiętać.

Drugie pole to hasło. Jak widzieliśmy wcześniej, domyślne hasło to "Arduino", więc jeśli chcemy je zmienić, to podajmy tutaj nowe hasło, czego ja nie zrobiłem, więc zostawiłem to pole puste.

Następne jest TIMEZONE. Wybieramy naszą strefę czasową z rozwijanej listy.

Uwaga: Jeśli nasz projekt obejmuje time log (rejestr czasowy) lub datę, to bardzo ważne jest, aby wybrać strefę czasową, tak aby otrzymywać lokalną datę i czas.

Następne są parametry sieci bezprzewodowej, gdzie będziemy wybierać połączenie Wi-Fi, z którym chcemy połączyć nasze Arduino YUN.

Wybierzmy SSID sieci, z którą chcemy się połączyć. Jest to rozwijana lista, która będzie zawierać wszystkie obecnie dostępne sieci. Zatem, po prostu trzeba połączyć się z tą, z którą chcemy, a także podać jej hasło i nacisnąć przycisk Configure & Restart (Pl. konfiguruj i uruchom ponownie).

To wszystko. Po naciśnięciu tego przycisku, pojawi się poniższy ekran z napisem Configuration Saved (Konfiguracja zapisana) i YUN uruchomi się ponownie.

Całkowite zrestartowanie zajmie około 10 do 15 minut. Tymczasem, co trzeba zrobić, to połączyć się z tym połączeniem Wi-Fi, z którym połączyliśmy swoje Arduino YUN. W moim przypadku jest to SALAM, więc połączyłem komputer z SALAM.

Po ponownym uruchomieniu, nasze Arduino YUN będzie podłączone do połączenia Wi-Fi i nie będzie widoczne w lokalnych połączeniach bezprzewodowych, jak widzieliśmy na początku.

Tak więc teraz nasze Arduino YUN i komputer są podłączone do tej samej sieci, którą w moim przypadku jest SALAM.

Więc teraz otwórzmy oprogramowanie Arduino 1.5.5 i kliknijmy na Tools (Narzędzia), a następnie Port i będziemy mogli zobaczyć, jak pokazano poniżej, że Aduino YUN jest dostępne i nazwane jako "TEP at 192.168.1.1", gdzie TEP to nazwa płytki Arduino YUN, którą podaliśmy w powyższych krokach, a adres IP to aktualny adres IP Arduino YUN.

Wybierając tę czwartą opcję pokazaną na powyższym zrzucie ekranu, możemy wypalić dowolny szkic w swoim Arduino YUN bezprzewodowo bez użycia kabla, jeżeli komputer i YUN są połączone tym samym połączeniem Wi-Fi.

Nie wydaje mi się, żeby podłączenie YUN za pomocą Wi-Fi było trudne, ale jest całkiem ciekawe, prawda?

Warto więc spróbować i dobrze się bawić. Wkrótce opublikuję więcej poradników dot. YUN, więc bądźcie na bieżąco i bawcie się dobrze.

Artykuł Introduction to Arduino YUN opracowano w wersji polskiej na podstawie współpracy z portalem www.theengineeringprojects.com.

1. Praktyczny Kurs Arduino - przewodnik po artykułach składających się na kurs 2. Czym jest Arduino? 3. Porównanie Arduino z Raspberry Pi 4. Instalacja sterownika Arduino w systemie Windows 5. Generowanie pliku hex w Arduino 6. Jak wgrać bootloader w Atmega328? 7. Rozpoczęcie pracy z oprogramowaniem Arduino 8. Rozpoczęcie programowania w Arduino 9. Programowe resetowanie Arduino 10. Wprowadzenie do Arduino UNO 11. Wprowadzenie do Arduino NANO 12. Wprowadzenie do Arduino Pro Mini 13. Wprowadzenie do Arduino Mega 2560 14. Wprowadzenie do Arduino Due 15. Wprowadzenie do Arduino Lilypad 16. Wprowadzenie do ATmega328 17. Biblioteka Arduino dla Proteusa 18. Projekt płytki drukowanej Arduino UNO dla Proteus ARES 19. Biblioteka Arduino Lilypad dla Proteusa 20. Odczyt z portu szeregowego Arduino 21. Projektowanie układów LCD z Arduino 22. Łączenie klawiatury z Arduino 23. Wartość ADC na LCD przy użyciu Arduino 24. Symulacja czujnika ultradźwiękowego w Proteusie 25. Połączenie czujnika ultradźwiękowego z Arduino 26. Wiele czujników ultradźwiękowych z Arduino 27. Czujnik temperatury 18B20 z Arduino 28. Jak używać 18B20 w Proteus ISIS? 29. Łączenie LM35 z Arduino w Proteusie 30. Współpraca siedmiosegmentowego wyświetlacza z Arduino w Proteusie 31. Łączenie czujnika PIR z Arduino 32. Współpraca czujnika płomienia z Arduino 33. Interfejs NRF24L01 z Arduino 34. NRF24L01+ i Arduino - Response Timed Out 35. Połączenie RFID RC522 z Arduino 36. Komunikacja Bluetooth z Arduino przy użyciu HC05 37. Sterowanie serwomotorem za pomocą Arduino w Proteusie 38. Projekt sterowania sygnalizacją świetlną przy użyciu Arduino 39. Przewijanie tekstu na matrycy LED 8×8 z użyciem Arduino 40. Inteligentny system oszczędzania energii 41. Komunikacja USB pomiędzy Androidem i Arduino 42. Automatyka domowa z użyciem XBee i Arduino 43. Domowy system bezpieczeństwa oparty na GSM 44. Wysyłanie SMS-ów za pomocą Arduino UNO i SIM900 45. Odbieranie SMS-ów za pomocą komend AT przy użyciu Arduino 46. Projekt rozpoznawania głosu przy użyciu EasyVR Shield 47. Rozpoczęcie pracy z programem EasyVR Commander 48. Połączenie EasyVR z Arduino UNO 49. Błąd szkolenia - niepowodzenie rozpoznawania w EasyVR 50. Połączenie XBee z komputerem 51. Wprowadzenie do modułu XBee 52. Interfejs XBee z Arduino 53. Rozpoczęcie pracy z kamerą Pixy 54. Jak zainstalować oprogramowanie kamery Pixy - PixyMon 55. Aktualizacja firmware kamery Pixy do najnowszej wersji 56. Jak wytrenować kamerę Pixy za pomocą komputera 57. Sterowanie kierunkiem obrotu silnika prądu stałego za pomocą Arduino 58. Sterowanie prędkością obrotów silnika prądu stałego za pomocą Arduino 59. Sterowanie kierunkiem obrotu silnika krokowego za pomocą Arduino 60. Sterowanie prędkością obrotów silnika krokowego za pomocą Arduino 61. Pobieranie danych z serwera internetowego za pomocą Arduino Wi-Fi 62. Wprowadzenie do Arduino YUN 63. Dostęp do serwera Linux Arduino YUN za pomocą Putty
Rozwiń cały spis treści Zwiń spis treści
Firma:
Tematyka materiału: Arduino YUN
AUTOR
Źródło
www.theengineeringprojects.com
Udostępnij
Zobacz wszystkie quizy
Quiz weekendowy
Edukacja
1/10 Jak działa rezystor LDR?
Oceń najnowsze wydanie EdW
Wypełnij ankietę i odbierz prezent
UK Logo
Elektronika dla Wszystkich
Zapisując się na nasz newsletter możesz otrzymać GRATIS
najnowsze e-wydanie magazynu "Elektronika dla Wszystkich"