Serwisy partnerskie:
Close icon
Serwisy partnerskie

Dostęp do serwera Linux Arduino YUN za pomocą Putty

Article Image
Pełny poradnik jak uzyskać dostęp do serwera Linux Arduino YUN za pomocą Putty
Toc left icon Poprzednia część
Spis treści
Następna część Toc right icon
1. Praktyczny Kurs Arduino - przewodnik po artykułach składających się na kurs 2. Czym jest Arduino? 3. Porównanie Arduino z Raspberry Pi 4. Instalacja sterownika Arduino w systemie Windows 5. Generowanie pliku hex w Arduino 6. Jak wgrać bootloader w Atmega328? 7. Rozpoczęcie pracy z oprogramowaniem Arduino 8. Rozpoczęcie programowania w Arduino 9. Programowe resetowanie Arduino 10. Wprowadzenie do Arduino UNO 11. Wprowadzenie do Arduino NANO 12. Wprowadzenie do Arduino Pro Mini 13. Wprowadzenie do Arduino Mega 2560 14. Wprowadzenie do Arduino Due 15. Wprowadzenie do Arduino Lilypad 16. Wprowadzenie do ATmega328 17. Biblioteka Arduino dla Proteusa 18. Projekt płytki drukowanej Arduino UNO dla Proteus ARES 19. Biblioteka Arduino Lilypad dla Proteusa 20. Odczyt z portu szeregowego Arduino 21. Projektowanie układów LCD z Arduino 22. Łączenie klawiatury z Arduino 23. Wartość ADC na LCD przy użyciu Arduino 24. Symulacja czujnika ultradźwiękowego w Proteusie 25. Połączenie czujnika ultradźwiękowego z Arduino 26. Wiele czujników ultradźwiękowych z Arduino 27. Czujnik temperatury 18B20 z Arduino 28. Jak używać 18B20 w Proteus ISIS? 29. Łączenie LM35 z Arduino w Proteusie 30. Współpraca siedmiosegmentowego wyświetlacza z Arduino w Proteusie 31. Łączenie czujnika PIR z Arduino 32. Współpraca czujnika płomienia z Arduino 33. Interfejs NRF24L01 z Arduino 34. NRF24L01+ i Arduino - Response Timed Out 35. Połączenie RFID RC522 z Arduino 36. Komunikacja Bluetooth z Arduino przy użyciu HC05 37. Sterowanie serwomotorem za pomocą Arduino w Proteusie 38. Projekt sterowania sygnalizacją świetlną przy użyciu Arduino 39. Przewijanie tekstu na matrycy LED 8×8 z użyciem Arduino 40. Inteligentny system oszczędzania energii 41. Komunikacja USB pomiędzy Androidem i Arduino 42. Automatyka domowa z użyciem XBee i Arduino 43. Domowy system bezpieczeństwa oparty na GSM 44. Wysyłanie SMS-ów za pomocą Arduino UNO i SIM900 45. Odbieranie SMS-ów za pomocą komend AT przy użyciu Arduino 46. Projekt rozpoznawania głosu przy użyciu EasyVR Shield 47. Rozpoczęcie pracy z programem EasyVR Commander 48. Połączenie EasyVR z Arduino UNO 49. Błąd szkolenia - niepowodzenie rozpoznawania w EasyVR 50. Połączenie XBee z komputerem 51. Wprowadzenie do modułu XBee 52. Interfejs XBee z Arduino 53. Rozpoczęcie pracy z kamerą Pixy 54. Jak zainstalować oprogramowanie kamery Pixy - PixyMon 55. Aktualizacja firmware kamery Pixy do najnowszej wersji 56. Jak wytrenować kamerę Pixy za pomocą komputera 57. Sterowanie kierunkiem obrotu silnika prądu stałego za pomocą Arduino 58. Sterowanie prędkością obrotów silnika prądu stałego za pomocą Arduino 59. Sterowanie kierunkiem obrotu silnika krokowego za pomocą Arduino 60. Sterowanie prędkością obrotów silnika krokowego za pomocą Arduino 61. Pobieranie danych z serwera internetowego za pomocą Arduino Wi-Fi 62. Wprowadzenie do Arduino YUN 63. Dostęp do serwera Linux Arduino YUN za pomocą Putty
Rozwiń cały spis treści Zwiń spis treści

Pełny poradnik jak uzyskać dostęp do serwera Linux Arduino YUN za pomocą Putty.

W dzisiejszym poście zobaczymy jak połączyć Arduino YUN z Putty i uzyskać dostęp do plików w systemie operacyjnym Linux w Arduino YUN. W moim ostatnim poście, rozpoczęcie pracy z Arduino YUN, wyjaśniłem szczegółowo podstawy działania Arduino YUN. Przypominam tutaj kilka ważnych rzeczy. Arduino YUN jest bardzo wydajną płytką z dwoma procesorami. Jednym z nich jest mikrokontroler Arduino służący do sterowania pinami wyjściowymi/wejściowymi. Drugi procesor nosi nazwę Atheros i ma na nim system operacyjny Linux, więc można na nim łatwo uruchamiać skrypty Pythona i można w nim wykonywać dowolne kodowanie po stronie serwera lub klienta.

Tak więc, dzisiaj zobaczymy jak uzyskać dostęp do systemu operacyjnego Linux Arduino YUN używając oprogramowania Putty w Windows. Putty to oprogramowanie firm trzecich używane do uzyskiwania dostępu do terminala szeregowego, wykonywania komunikacji telnet lub SSH itp. Tak więc używając tego oprogramowania możemy w łatwy sposób uzyskać dostęp do systemu operacyjnego Linux na Arduino YUN. Przyjrzyjmy się więc, jak to zrobimy.

Dostęp do serwera Linux Arduino YUN za pomocą Putty

Przede wszystkim należy pobrać oprogramowanie Putty.  Jest to darmowe oprogramowanie i można je dość łatwo pobrać za pomocą Google.

Po pobraniu programu, otwieramy go, po czym zobaczymy ekran podobny do tego z poniższego zrzutu ekranu:

Teraz, po pierwsze wybierzmy SSH, który jest pokazany na powyższym rysunku z oznaczeniem #2, następnie podajmy adres IP naszego Arduino YUN i Port pozostanie 22. Jeśli nie wiemy, jak uzyskać adres IP Arduino YUN, warto przeczytać rozpoczęcie pracy z Arduino YUN.

Po dodaniu tych informacji, klikamy na przycisk Open (Otwórz) i za pierwszym razem pokaże się okno podobne do tego z poniższego zrzutu ekranu. Wystarczy kliknąć na YES (TAK).

Powyższe okno pojawi się tylko wtedy, gdy używamy Putty po raz pierwszy. Nie pojawi kolejnym razem.

Po kliknięciu TAK, otworzy się poniższe okno z zapytaniem o Login as (Zaloguj się jako):

Gdy poprosi o login, podajmy login o nazwie "root", a domyślne hasło to "arduino".

Uwaga:

Jeśli zmieniliśmy hasło w pierwszym poradniku, rozpoczęcie pracy z Arduino YUN, należy podać to właśnie hasło.

Kiedy będziemy wpisywać hasło, na Putty nic się nie pojawi. Jest to powszechne, więc po prostu wpiszmy hasło i naciśnijmy ENTER.

Teraz, po wprowadzeniu hasła, dojdzie do podłączenia i pojawi się poniższe okno.

Teraz jesteśmy w głównym folderze systemu operacyjnego Linux Arduino YUN. Jest to identyczne z wierszem poleceń Windows lub Linux (Command Line).

Napiszmy kilka komend i przetestujmy go. Patrz poniższy zrzut ekranu:

Na powyższym rysunku widać, że pierwszym wysłanym poleceniem jest "cd .." aby przejść do poprzedniego folderu.

Po tym wysyłamy komendę "cd mnt/sda1" aby uzyskać dostęp do karty SD. Jest to domyślny folder dla karty SD.

Następną komendą jaką wysłano jest "ls". Pokaże ona wszystkie pliki lub foldery znajdujące się na karcie SD. Obecnie mam tylko jeden folder na mojej karcie SD o nazwie Shell.

Po tym, zaktualizowałem pakiet opkg wydając komendę "opkg update".

Ponieważ jestem połączony z internetem na moim Arduino YUN, automatycznie pobrało i zaktualizowało się, aż w końcu otrzymałem komunikat "Signature check passed" (Pl. Sprawdzanie sygnatury powiodło się).

Następnie zainstalowałem nowy pakiet o nazwie nano. W celu zainstalowania go, użyłem polecenia "opkg install nano". Nano jest czymś w rodzaju notatnika w Linuksie.

Teraz napiszemy skrypt w Python. Wpisałem więc "nano TEP.py". Po wpisaniu tej komendy otworzy się poniższe okno.

W oknie tym możemy napisać swój skrypt Python i nacisnąć Ctrl+X aby zakończyć, a program poprosi o zapisanie. Naciśnijmy Y, aby zapisać i N, aby tego nie robić.

Sprawdźmy czy jest zapisany czy nie. Aby to zrobić, musimy ponownie wysłać to samo polecenie – "ls", a ono poda nam foldery i pliki jak na poniższym zrzucie ekranu:

Możemy zobaczyć, że teraz mamy również TEP.py wraz z folderem Shell.

Dzisiaj zobaczyliśmy jak połączyć Arduino YUN z Putty i uzyskać dostęp do linuksowej strony YUN. Następnie przetestowaliśmy kilka komend, a także sprawdziliśmy jak napisać kod Python w YUN.

To wszystko na dzisiaj. W następnym poście o Arduino YUN pokażę jak automatycznie połączyć Arduino YUN z WiFi za pomocą skryptów Python.

Artykuł Access Linux Server of Arduino YUN with Putty opracowano w wersji polskiej na podstawie współpracy z portalem www.theengineeringprojects.com.

Toc left icon Poprzednia część
Spis treści
Następna część Toc right icon
1. Praktyczny Kurs Arduino - przewodnik po artykułach składających się na kurs 2. Czym jest Arduino? 3. Porównanie Arduino z Raspberry Pi 4. Instalacja sterownika Arduino w systemie Windows 5. Generowanie pliku hex w Arduino 6. Jak wgrać bootloader w Atmega328? 7. Rozpoczęcie pracy z oprogramowaniem Arduino 8. Rozpoczęcie programowania w Arduino 9. Programowe resetowanie Arduino 10. Wprowadzenie do Arduino UNO 11. Wprowadzenie do Arduino NANO 12. Wprowadzenie do Arduino Pro Mini 13. Wprowadzenie do Arduino Mega 2560 14. Wprowadzenie do Arduino Due 15. Wprowadzenie do Arduino Lilypad 16. Wprowadzenie do ATmega328 17. Biblioteka Arduino dla Proteusa 18. Projekt płytki drukowanej Arduino UNO dla Proteus ARES 19. Biblioteka Arduino Lilypad dla Proteusa 20. Odczyt z portu szeregowego Arduino 21. Projektowanie układów LCD z Arduino 22. Łączenie klawiatury z Arduino 23. Wartość ADC na LCD przy użyciu Arduino 24. Symulacja czujnika ultradźwiękowego w Proteusie 25. Połączenie czujnika ultradźwiękowego z Arduino 26. Wiele czujników ultradźwiękowych z Arduino 27. Czujnik temperatury 18B20 z Arduino 28. Jak używać 18B20 w Proteus ISIS? 29. Łączenie LM35 z Arduino w Proteusie 30. Współpraca siedmiosegmentowego wyświetlacza z Arduino w Proteusie 31. Łączenie czujnika PIR z Arduino 32. Współpraca czujnika płomienia z Arduino 33. Interfejs NRF24L01 z Arduino 34. NRF24L01+ i Arduino - Response Timed Out 35. Połączenie RFID RC522 z Arduino 36. Komunikacja Bluetooth z Arduino przy użyciu HC05 37. Sterowanie serwomotorem za pomocą Arduino w Proteusie 38. Projekt sterowania sygnalizacją świetlną przy użyciu Arduino 39. Przewijanie tekstu na matrycy LED 8×8 z użyciem Arduino 40. Inteligentny system oszczędzania energii 41. Komunikacja USB pomiędzy Androidem i Arduino 42. Automatyka domowa z użyciem XBee i Arduino 43. Domowy system bezpieczeństwa oparty na GSM 44. Wysyłanie SMS-ów za pomocą Arduino UNO i SIM900 45. Odbieranie SMS-ów za pomocą komend AT przy użyciu Arduino 46. Projekt rozpoznawania głosu przy użyciu EasyVR Shield 47. Rozpoczęcie pracy z programem EasyVR Commander 48. Połączenie EasyVR z Arduino UNO 49. Błąd szkolenia - niepowodzenie rozpoznawania w EasyVR 50. Połączenie XBee z komputerem 51. Wprowadzenie do modułu XBee 52. Interfejs XBee z Arduino 53. Rozpoczęcie pracy z kamerą Pixy 54. Jak zainstalować oprogramowanie kamery Pixy - PixyMon 55. Aktualizacja firmware kamery Pixy do najnowszej wersji 56. Jak wytrenować kamerę Pixy za pomocą komputera 57. Sterowanie kierunkiem obrotu silnika prądu stałego za pomocą Arduino 58. Sterowanie prędkością obrotów silnika prądu stałego za pomocą Arduino 59. Sterowanie kierunkiem obrotu silnika krokowego za pomocą Arduino 60. Sterowanie prędkością obrotów silnika krokowego za pomocą Arduino 61. Pobieranie danych z serwera internetowego za pomocą Arduino Wi-Fi 62. Wprowadzenie do Arduino YUN 63. Dostęp do serwera Linux Arduino YUN za pomocą Putty
Rozwiń cały spis treści Zwiń spis treści
Firma:
Tematyka materiału: Linux, Putty, Arduino YUN, Serwer
AUTOR
Źródło
www.theengineeringprojects.com
Udostępnij
Zobacz wszystkie quizy
Quiz weekendowy
Edukacja
1/10 Jak działa rezystor LDR?
Oceń najnowsze wydanie EdW
Wypełnij ankietę i odbierz prezent
UK Logo
Elektronika dla Wszystkich
Zapisując się na nasz newsletter możesz otrzymać GRATIS
najnowsze e-wydanie magazynu "Elektronika dla Wszystkich"