Serwisy partnerskie:
Close icon
Serwisy partnerskie

Praktyczny kurs op-ampów 4. Inwerter

Article Image
Często zdarza się, że chcesz zachować absolutną wielkość sygnału, ale musisz odwrócić znak sygnału. Na przykład weźmy wzmacniacz mostkowy, w którym musimy odwrócić znak sygnału audio, zanim podamy go do drugiego wzmacniacza mocy pracującego w mostku. Wzmacniacz operacyjny jest idealnym inwerterem.

Co to jest inwerter?

Dodatnie staje się ujemne, ujemne staje się dodatnie Pierwsze pytanie dotyczy jednak tego, co oznacza „sygnał odwrócony”. Na rysunku poniżej przedstawiono sygnał U1 i odwrócony sygnał U2. Napięcie końcowe jest w wartościach bezwzględnych zawsze równe oryginałowi. Jeśli U1 wynosi +3 V, to U2 wynosi -3 V. Wielkość sygnału nie zmienia się, ale polaryzacja tak. Odwrotność lub inwersja sygnału powstaje, gdy odbijamy ten sygnał lustrzanie wokół poziomej osi zerowej. 

Wyjaśnienie pojęcia „odwrócenie sygnału”. © 2017 Jos Verstraten

Inwerter z op-ampem

Tylko trzy elementy

Zbudowanie inwertera w układzie z tranzystorami to nie lada zadanie, natomiast op-amp rozwiązuje ten problem bardzo prosto – wymaga jedynie trzech rezystorów. Podstawowy schemat inwertera przedstawiono na poniższym rysunku. Sygnał wejściowy jest podłączony poprzez rezystor R1 do ujemnego wejścia op-ampa. Pomiędzy tym wejściem a wyjściem znajduje się tej samej wartości rezystor R2. Dodatnie wejście op-ampa jest połączone z masą poprzez rezystor R3 równy połowie wcześniej wymienionych rezystorów. 

Schemat działania op-ampa jako inwertera. © 2017 Jos Verstraten

Inwerter w praktyce

Budowa obwodu eksperymentalnego

Na rysunku poniżej przedstawiono układ, za pomocą którego można sprawdzić działanie inwertera. Dodatnie wejście op-ampa jest uziemione przez rezystor R3. Nie dziwi więc fakt, że w punkcie pomiarowym M2, podłączonym do wejścia ujemnego, odczytujesz 0 V. Wiemy już z poprzednich lekcji, że op-amp dąży do uzyskania minimalnej różnicy napięcia między swoimi dwoma wejściami. Jeśli na wejściu dodatnim jest 0 V, to układ będzie starał się ustawić wejście ujemne również na 0 V.  Efekt inwersji udowadnia się przykładając do wejścia (punkt pomiarowy M1) napięcie np. +1 V i odczytując napięcie na wyjściu (punkt pomiarowy M3). Wynosi ono –1 V. 

Działanie inwertera. © 2017 Jos Verstraten

Objaśnienie działania

Impedancja wejściowa op-ampa jest bardzo duża w porównaniu z wartością rezystorów R1 i R2. Rezystory R1 i R2 znajdują się w szeregu pomiędzy wejściem i wyjściem obwodu. Przez to połączenie szeregowe płynie prąd I, którego wielkość zależy od wartości napięcia wejściowego i wielkości obu rezystorów. Prąd płynący do op-ampa przez wejście ujemne jest pomijalnie mały, ze względu na dużą impedancję wejściową. Ponieważ R1 i R2 są tej samej wielkości, spadki napięć przez oba rezystory będą takie same. Nie ma innej możliwości, bo prawo Ohma mówi, że spadek napięcia na rezystorze jest równy iloczynowi natężenia prądu i rezystancji. Obie wielkości są równe dla obu rezystorów.

Napięcie wejściowe odkłada się na R1, gdyż wejście ujemne jest na potencjale masy. Jeśli spadek napięcia na R1 jest równy napięciu wejściowemu, to z definicji musisz zmierzyć taki sam spadek napięcia na R2.

Ustaw napięcie wejściowe równe +1 V. Napięcie to odkłada się na R1, z pokazaną polaryzacją: lewy zacisk dodatni względem prawego. Ponieważ przez R2 płynie ten sam prąd w tym samym kierunku, napięcie na tym rezystorze musi mieć taką samą polaryzację, tj. lewą końcówkę rezystora dodatnią w stosunku do prawej. A ponieważ lewa końcówka rezystora R2 jest uziemiona, to na jej prawej końcówce musi być napięcie –1 V. Czyli dokładnie odwrotnie do napięcia wejściowego!

Charakterystyka przenoszenia

Zależność między napięciem wejściowym a wyjściowym

Ten eksperyment pozwala zapoznać się z pojęciem „charakterystyki przenoszenia”. Jest to wykres, który pokazuje zależność między napięciem wyjściowym i wejściowym układu. Poniższy rysunek przedstawia charakterystykę przenoszenia wzmacniacza inwerterowego. Oś pozioma pokazuje napięcie przyłożone do wejścia, oś pionowa pokazuje napięcie na wyjściu.

Charakterystyka przenoszenia inwertera. © 2017 Jos Verstraten

Dopóki charakterystyka jest linią prostą, to napięcie wyjściowe jest odwrotnością napięcia wejściowego. Dla wartości napięcia wejściowego bliskiej napięciu zasilania następuje nasycenie napięcia wyjściowego.

Podsumowanie

Na rysunku poniżej przedstawiono przegląd właściwości inwertera. Wzmocnienie układu A’ jest równe –1. Znak minus oznacza działanie odwracające. Ważny jest wymóg, aby R1 był równy R2. Wszelkie odchylenia powodują, że napięcia wejściowe i wyjściowe nie są dokładnie równe (oczywiście w wartości bezwzględnej). Wartość R3 nie jest krytyczna, zazwyczaj rezystor ten dobiera się równy połowie R1.

Schemat działania op-ampa jako inwertera. © 2017 Jos Verstraten

Z faktu, że wejście ujemne jest uziemione, wynika, że impedancja wejściowa układu jest całkowicie zdeterminowana przez wartość R1. Rezystor ten jest przecież podłączony do wejścia ujemnego, które znajduje się w potencjale masy. Rwejściowa op-ampa nie odgrywa teraz żadnej roli!

Firma:
Tematyka materiału: Co to jest inwerter?, Inwerter z op-ampem, Inwerter w praktyce, Charakterystyka przenoszenia, Zależność między napięciem wejściowym a wyjściowym, Tylko trzy elementy, Budowa obwodu eksperymentalnego
AUTOR
Źródło
Elektronika dla Wszystkich kwiecień 2023
Udostępnij
Zobacz wszystkie quizy
Quiz weekendowy
Edukacja
1/10 Jak działa rezystor LDR?
Oceń najnowsze wydanie EdW
Wypełnij ankietę i odbierz prezent
W tym numerze znajdziesz źródłową wersję artykułu publikowanego obok
Elektronika dla Wszystkich
kwiecień 2023
Elektronika dla Wszystkich
Przejrzyj i kup
UK Logo
Elektronika dla Wszystkich
Zapisując się na nasz newsletter możesz otrzymać GRATIS
najnowsze e-wydanie magazynu "Elektronika dla Wszystkich"