Serwisy partnerskie:
Close icon
Serwisy partnerskie

Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 12: Tranzystory MOSFET

Article Image
Dzięki wyjątkowo niskiej rezystancji w stanie przewodzenia tranzystory MOSFET są idealnymi komponentami do przełączania dużych prądów. W artykule przygotowaliśmy dokładny opis tych interesujących elementów.

Trochę historii

Tranzystor MOSFET rozpoczął swoje istnienie jako IGFET (Insulated Gate Field Effect Transistor), co oznacza tranzystor polowy z izolowana bramką. Jak sama nazwa wskazuje, najważniejszą właściwością tego elementu jest to, że bramka jest całkowicie odizolowana elektrycznie od reszty półprzewodnika. Dlatego też napięcie na bramce wpływa jedynie pojemnościowo na stopień przewodzenia tranzystora MOSFET! Zasadę tę jako pierwszy zaproponował ukraiński naukowiec J. Lilienfeld, który wyemigrował do Ameryki i złożył na nią wniosek patentowy w 1925 roku. Dopiero w latach 70. XX wieku udało się przekształcić tę zasadę w działający półprzewodnik. Ze względu na zastosowaną technologię nazwę IGFET zmieniono na MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor), co oznacza tranzystor polowy na bazie metalu, tlenku i półprzewodnika.

Cztery różne typy

Na przestrzeni lat różni producenci półprzewodników opracowali wiele różnych technologicznie tranzystorów MOSFET, z których każdy był sprzedawany pod nieco inną nazwą. Jednak istnieje zasadniczy podział dotyczący polaryzacji napięć, które należy podłączyć, aby MOSFET przechodził do stanu przewodzenia lub stanu blokowania.

Na rysunku 1 zostały zaprezentowane cztery różne typy technologii przełączania.

Rysunek 1. Symbole i polaryzacja czterech dostępnych typów tranzystorów MOSFET
  • Tranzystory enhancement mode MOSFET. Te tranzystory MOSFET określane są jako „wzbogacane”. Są przełącznikami otwartymi, gdy nie ma sterowania bramki -nie przewodzą prądu, gdy na bramce nie ma napięcia. Można porównać te części z przełącznikiem NO (normalnie otwarty).
  • Tranzystory depletion mode MOSFET. Elementy te określane są jako „zubożone”. W przeciwieństwie do poprzednich przewodzą, gdy na bramce nie ma napięcia. Można zatem porównać je do przełącznika NC (normalnie zamknięty).
  • Tranzystory MOSFET z kanałem N. W przypadku tych komponentów dren (górny zacisk) musi być dodatni w stosunku do źródła (dolny zacisk).
  • Tranzystory MOSFET z kanałem P. W przypadku tych elementów dren musi być ujemny w stosunku do źródła.

Na rysunku 1 zaznaczono, jaką polaryzację należy zastosować do bramki podczas normalnego użytkowania każdego z 4 typów tranzystorów MOSFET.

Uwaga! Kierunek strzałek w symbolach jest całkowicie sprzeczny z intuicją! Jeśli porównasz ten kierunek z kierunkiem normalnych tranzystorów bipolarnych, wydaje się, że strzałki na tranzystorach MOSFET są ustawione nieprawidłowo. W końcu są one przeciwne do normalnego, konwencjonalnego kierunku prądu od dodatniego do ujemnego. W rzeczywistości zdecydowano się narysować strzałki w kierunku faktycznego przepływu elektronów. Możesz użyć tych informacji do wyjaśnienia nazw połączeń. Źródłem jest elektroda, która jest źródłem elektronów (S – Source) i dostarcza je struktury elementu. Dren (D – Dren) to elektroda, która odprowadza elektrony dostarczane przez MOSFET. Bramka (G – Gate) pozwala sterować stanem tranzystora.

W praktyce

We współczesnej praktyce elektronicznej masz do czynienia głównie z tranzystorami MOSFET wzbogacanymi z kanałem typu N. Są one najtańsze w produkcji i mają doskonałe właściwości. Standardowy obwód z takim MOSFET-em prezentuje rysunek 2 i gdzie:

  • źródło (S) tranzystora jest połączone z masą (GND),
  • obciążenie jest dołączone pomiędzy dodatnim biegunem źródła zasilania, a drenem (D),
  • bramka (G) jest dołączana do masy (GND) dla blokowania tranzystora,
  • bramka (G) jest dołączana do dodatniego potencjału zasilania, aby MOSFET przewodził.
Rysunek 2. Standardowy obwód wokół MOSFET-a wzbogacanego z kanałem N

Zastosowanie tranzystorów MOSFET

Tranzystory MOSFET są stosowane głównie w energoelektronice. Ma to związek z faktem, że mogą bardzo szybko przejść od przewodzenia do blokowania. Ponadto mają bardzo wysoką impedancję wejściową i bardzo niską rezystancję wewnętrzną RDS(ON) przy pełnym przewodzeniu. Nie ulegają wpływom „lawiny termicznej”, dzięki czemu działają bardzo stabilnie nawet w najcięższych warunkach zewnętrznych.

Tranzystory MOSFET kontra BJT do dużych obciążeń

Jeśli musisz przełączyć duże obciążenie DC o natężeniu 50 A, używałeś BJT (tranzystor bipolarny) takie jak BUT30V, to nawet przy maksymalnym nasyceniu takiego półprzewodnika pomiędzy kolektorem, a emiterem pozostaje napięcie ok. 0,5 V.

Moc cieplna jest wtedy nie mniejsza, niż P=U×l=0,5×50=25 W. Ta energia jest następnie rozpraszana w półprzewodniku, co musi być wyprowadzone za pomocą ogromnego radiatora. Co więcej, taki tranzystor kosztuje ok. 25,00 €.

Ten sam prąd można przełączać za pomocą tranzystora MOSFET, np. typu IRLB3034, który kosztuje ok. 3,80 €. Rezystancja w stanie otwarcia RDS(ON) tego tranzystora MOSFET wynosi tylko 0,0017 Ω. Moc cieplna wydzielana w tym półprzewodniku jest równa:

P=I2×R=50×50×0,0017=4,25 W!

Budowa tranzystora MOSFET

Tranzystor MOSFET składa się z warstw uporządkowanych w kolejności MOS – Metal – Oxide – Semiconductor. Warstwa metalu tworzy połączenie bramki, które jest całkowicie oddzielone elektrycznie od reszty półprzewodnika poprzez warstwę tlenku, np. zwykle tlenku krzemu. Zaciski źródła i drenu są połączone z bardzo silnie domieszkowanymi obszarami podłoża półprzewodnikowego. Zwykle istnieje również styk podłączony do podłoża (elektroda podłoża – bulk (B)), ale często jest on podłączony wewnętrznie do źródła. Po przyłożeniu napięcia do bramki zmienia się stężenie nośników ładunku w półprzewodniku, powodując zmianę rezystancji pomiędzy źródłem a drenem. Ze względu na obecność izolującej warstwy tlenku pomiędzy bramką, a półprzewodnikiem, przez bramkę nie przepływa żaden prąd stały.

Aby przeczytać ten artykuł kup e-wydanie
Kup teraz
Firma:
Tematyka materiału: Tranzystory MOSFET, Zastosowanie tranzystorów MOSFET, Tranzystory MOSFET kontra BJT do dużych obciążeń, Budowa tranzystora MOSFET, Budowa nowoczesnych tranzystorów D-MOSFET, Dioda pasożytnicza, Charakterystyka wyjściowa tranzystora MOSFET, Napięcie progowe dla tranzystorów MOSFET wzbogacanych, Specyfikacje tranzystorów MOSFET, Mit o bezprądowym sterowaniu bramką, Przełączanie MOSFET-a, Napięcie progowe, Praca w strefie bezpiecznej, Łączenie równoległe, Transkonduktancja, Rezystancja włączenia, Mosfet w praktyce – sterowanie bramką, Przełączanie dużych obciążeń bocznych za pomocą tranzystorów N-MOSFET, MOSFET do sterowania mostkami H, Tranzystory MOSFET i wzmacniacze audio
AUTOR
Źródło
Elektronika dla Wszystkich listopad 2023
Udostępnij
Zobacz wszystkie quizy
Quiz weekendowy
Edukacja
1/10 Jak działa rezystor LDR?
Oceń najnowsze wydanie EdW
Wypełnij ankietę i odbierz prezent
W tym numerze znajdziesz źródłową wersję artykułu publikowanego obok
Elektronika dla Wszystkich
listopad 2023
Elektronika dla Wszystkich
Przejrzyj i kup
UK Logo
Elektronika dla Wszystkich
Zapisując się na nasz newsletter możesz otrzymać GRATIS
najnowsze e-wydanie magazynu "Elektronika dla Wszystkich"