Serwisy partnerskie:
Close icon
Serwisy partnerskie

System rolniczy z siecią IoT Mesh

Article Image
Elmax
Podlewanie różnych ziół, krzewów, roślin uprawnych i wewnętrznych roślin dekoracyjnych w odpowiednim czasie i z odpowiednią ilością wody jest niezbędne dla ich wydajności i wzrostu, choć należy zachować ostrożność podczas robienia tego. Nadmiar wody może powodować erozję gleby, zubażać składniki odżywcze, takie jak azot obecny w porach gleby i może również powodować gnicie korzeni roślin. Jednocześnie brak wody może uszkodzić wzrost roślin, powodując ich obumieranie. Dlatego, dla każdej rośliny, potrzebna jest odpowiednia ilość wody. Nie można podlewać wszystkich roślin na podstawie tych samych pomiarów z jednego czujnika glebowego. Potrzeby wodne każdej rośliny zależą od różnych czynników, takich jak rodzaj gleby, topografia terenu, nasłonecznienie, itp.

Aby to zrealizować, w tym artykule dowiesz się, jak stworzyć urządzenie oparte na sieci mesh. Posiada ono centralny węzeł i kilka węzłów podrzędnych, które są wyposażone w czujnik gleby. Węzeł czujnika jest umieszczany w glebie w pobliżu korzenia każdej rośliny, aby dokonywać odczytów i przesyłać je do węzła centralnego. Po otrzymaniu danych z każdego węzła podrzędnego, węzeł centralny uruchamia zawór, aby dostarczyć wodę tylko do tej konkretnej rośliny (a nie do wszystkich roślin).

Kodowanie

Dwa rodzaje kodu są wymagane dla urządzenia mesh: jeden dla wszystkich węzłów podrzędnych, których zadaniem jest pobieranie odczytów z czujnika gleby i przekazywanie ich do węzła centralnego, a drugi dla węzła centralnego, aby sprawdzić, która roślina wymaga wody, a następnie wysłać sygnał do otwarcia zaworu. 

Najpierw więc należy napisać kod dla węzłów podrzędnych. W tym celu należy zainstalować kilka bibliotek w Arduino IDE. Ponadto do Arduino IDE należy dodać kilka płytek ESP, aby móc skompilować i wgrać do nich kod. Potem należy przejść do opcji „board manager” w menu Arduino IDE i wyszukać płytki ESP8266 i ESP32. Następnie należy wybrać opcję instalacji.

Kod węzła centralnego

W tym miejscu utworzony został kod węzła centralnego, który będzie sprawdzał węzły podrzędne dostępne do połączenia z siecią, zarządzał ich danymi i przetwarzał je w celu wyzwolenia odpowiedniego zaworu do sterowania przepływem wody.

Wgrywanie kodu 

Aby wgrać kod, należy zaprogramować moduł za pomocą Arduino UNO lub modułu programatora FTDI/ESP8266.

Podłączenia

Schemat połączeń
Podłączenia
ESP8266 FTDI
ESP8266 01 programator
RX
TX
TX
RX
CHPD + VCC
3,7 V
GPIO0 + GND
GND

Testowanie

Po podłączeniu, należy zasilić wszystkie węzły i umieścić czujnik w glebie. Następnie podłączyć centralny węzeł do komputera PC, aby uzyskać dane o glebie z wszystkich węzłów.

Wykaz elementów
Liczba
Symbol
Nazwa/opis/gdzie kupić
Wideo
Firma:
AUTOR
Źródło
www.electronicsforu.com
Udostępnij
Zobacz wszystkie quizy
Quiz weekendowy
Edukacja
1/10 Jak działa rezystor LDR?
UK Logo
Elektronika dla Wszystkich
Zapisując się na nasz newsletter możesz otrzymać GRATIS
najnowsze e-wydanie magazynu "Elektronika dla Wszystkich"