Serwisy partnerskie:
Close icon
Serwisy partnerskie

Nowe funkcje w Altium Designer 23

Article Image
Firma Altium opublikowała nową wersję swojego sztandarowego produktu do projektowania PCB – Altium Designer 23. Wraz z nową odsłoną programu, udostępniono wiele nowych funkcjonalności, ułatwiających i przyspieszających pracę projektanta elektroniki. Prezentujemy główne zmiany, jakie wprowadzono w aktualnej wersji tego potężnego narzędzia.

Wraz z wprowadzeniem Altium Designer 21, zmienił się sposób publikacji aktualizacji programu. Aktualizacje oraz nowe funkcjonalności w programie są dostarczane na bieżąco, mniej więcej w miesięcznych odstępach. Najnowsza wersja programu jest więc bezpośrednim rozwinięciem i kontynuacją poprzedniej wersji. Nowe funkcje umożliwiają sprostanie najbardziej zaawansowanym wyzwaniom projektowym takim, jak projekty wiązek przewodów. Ponadto wprowadzono szereg rozwiązań, które umożliwiają wydajne zarządzanie zasobami w zespołach projektowych i ułatwiają śledzenie zmian w całym procesie projektowania.

Optymalizacja sitodruku 

Często napotykanym błędem produkcyjnym jest sitodruk nachodzący się na odsłoniętą miedź, otwory czy krawędź płytki. Teraz można przycinać sitodruk (linie/łuki/wypełnienia/obszary), automatycznie przesuwać opisy na sitodruku oraz automatyczne przycinać lub przesuwać wypełnienia/regiony (rysunek 1). Wszystko jest zautomatyzowane i wykonywane pod nadzorem oprogramowania, aby nie wprowadzać dodatkowych naruszeń DRC lub DFM. Funkcja ta jest dostępna zarówno w edytorze PCB jak i edytorze biblioteki PCB.

Rysunek 1. Działanie narzędzia do optymalizacji warstwy sitodruku

Projektowanie wiązek przewodów

Nowa funkcjonalność pozwala wyeliminować zależność od zewnętrznego oprogramowania do projektowania wiązek przewodów innych firm. Projektowanie wiązek przewodów jest udostępniane dzięki nowemu dokumentowi projektu Harness Project (*.PrjHar) wraz z powiązanymi dokumentami – definiowania połączeń elektrycznych Wiring Diagram (*.WirDoc), rysunku układu wiązki Layout Drawing (*.LdrDoc), dokumentu ActiveBOM (*.BomDoc) oraz rysunku produkcyjnego (*.HarDwf). Schemat wiązki przewodów można utworzyć jako samodzielny projekt lub jako część projektu wielopłytowego. W tym drugim przypadku logiczne połączenia między płytkami PCB w projekcie wielopłytkowym służą do zdefiniowania połączeń w wiązce. Dzięki tej technologii można przygotować kompletny projekt wiązki przewodów, począwszy od indywidualnych połączeń pin-to-pin, aż po dokumentację produkcyjną (rysunek 2).

Rysunek 2. Zaawansowane narzędzie do projektowania wiązek przewodów

Komentarze przypisane do warstw

Teraz, gdy klikniemy na komentarz na PCB w widoku 2D, widok PCB zostanie automatycznie przełączony na ten sam widok, który miała osoba wstawiająca ten komentarz – będą widoczne te same warstwy, ta sama warstwa będzie aktywna i zostanie ustawiony ten sam widok płytki (od góry/od dołu).

Ulepszony interfejs właściwości sieci

Obszar Net Information panelu Properties, od teraz wyświetla informacje o sieci, parze różnicowej czy xSignal dla wybranego obiektu elementarnego (rysunek 3).

Rysunek 3. Ulepszony interfejs właściwości sieci

Ulepszenia symulacji sygnałów

Wydajność edytora SimData została wyraźnie zwiększona, wprowadzono obsługę cyfrowych elementów PSpice – flip-flop/latch, pullup, pulldown, linia opóźniająca, LOGICEXP, obsługę modeli czasowych UDLY i UEFF bramek cyfrowych PSpice oraz dodano bramki standardowe, trójstanowe i generator cyfrowy do biblioteki Simulation Generic Components. Edytor SimData uzyskał możliwość wyświetlania stanu wysokiej impedancji przebiegów cyfrowych (rysunek 4).

Rysunek 4. Dodatkowe funkcje edytora SimData

Eksport historii projektu

Nowa wersja Altium Designer obsługuje eksportowanie historii projektu (tylko dla projektów zapisanych w wewnętrznym systemie Git w Workspace). Eksport odbywa się do dokumentu PDF w ramach generowania danych wyjściowych, za pośrednictwem pliku Output Job. W ramach konfiguracji można zdecydować, czy wyeksportować całą historię, czy jej część, dotyczącą konkretnych publikacji (rysunek 5).

Rysunek 5. Eksport historii projektu

Ulepszone zarządzanie brakującymi plikami

Wprowadzono ulepszone podejście do zarządzania plikami, które są zdefiniowane w pliku projektu, ale nie zostały znalezione w folderze projektu. Zamiast usuwać odniesienia do takich plików i oznaczać projekt jako zmodyfikowany, jak to miało miejsce w przeszłości, pliki te są teraz oznaczane jako „brakujące”. Pozostają zdefiniowane w pliku projektu i nadal pojawiają się na liście w strukturze projektu w panelu Projekty, ale są teraz wyszarzone i mają własną wyróżniającą ikonę. Dostępne są powiązane polecenia, które zapewniają pełną kontrolę nad sposobem obsługi takich brakujących dokumentów. Ta funkcja jest domyślnie wyłączona i można uzyskać do niej dostęp, włączając opcję WSM.ManageMissingFiles w zaawansowanych preferencjach programu.

Usuwanie zbędnych repozytoriów projektów

Podczas przesyłania do projektów do Workspace, które wcześniej były w systemie kontroli wersji, informacja o poprzednich repozytoriach jest przenoszona na serwer. Bieżąca wersja Altium Designer pozwala na ręczne bądź automatyczne usuwanie takich zbędnych repozytoriów (rysunek 6).

Rysunek 6. Usuwanie zbędnych repozytoriów może być wykonywane ręcznie lub automatycznie

Ulepszenia ActiveBOM

Wprowadzono pewne ulepszenia w pracy z dokumentem BomDoc:

  • podczas wybierania alternatywnego komponentu, nie będzie można wybrać takiego, który jest już używany,
  • podczas dodawania elementu alternatywnego do zestawienia komponentów okno dialogowe zapamiętuje użyte filtry i wartości, dla różnych komponentów tego samego typu,
  • podczas usuwania grupy alternatywnych komponentów, gdy komponent w tej grupie ma przypisany alternatywny komponent, zostanie wyświetlone stosowne ostrzeżenie (rysunek 7).
Rysunek 7. Stosowne ostrzeżenie wyświetlane podczas usuwania grupy alternatywnych komponentów
Firma: Computer Controls Sp. z o.o.
Tematyka materiału: Nowe funkcje w Altium Designer 23
AUTOR
Źródło
Elektronika Praktyczna luty 2023
Udostępnij
Zobacz wszystkie quizy
Quiz weekendowy
Czujniki poziomu cieczy
1/10 Czujnik pływakowy:
UK Logo
Elektronika dla Wszystkich
Zapisując się na nasz newsletter możesz otrzymać GRATIS
najnowsze e-wydanie magazynu "Elektronika dla Wszystkich"