Serwisy partnerskie:
Close icon
Serwisy partnerskie

Najnowsze rekomendacje dla uczelni dotyczące używania opartych na sztucznej inteligencji (AI) generatorów treści

Article Image
Na potrzeby opracowanych rekomendacji przyjęto definicję tzw. generatora treści (np. ChatGPT) jako aplikacji, która jest w stanie po zadaniu jej określonych kryteriów sama wygenerować treści w postaci m.in. tekstu oraz obrazu, które mogą sprawiać wrażenie stworzonej przez człowieka. Przodowniczy udział w przygotowaniu tych rekomendacji miało Śląskie Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych: CYBER SCIENCE.

Otwartość na narzędzia, lecz z krytycznym podejściem

Podpisujący się pod rekomendacjami specjaliści wykazują, że uczelnie gwarantują otwartość naukową na unikatowe narzędzia informatyczne. Swoboda w korzystaniu m.in. z generatorów treści idealnie wpisuje się w otwartości nauki i dydaktyki. Trzeba jednak zachować krytyczne, dogłębne podejście do wiedzy pochodzącej z tych generatorów. Należy brać pod uwagę m.in. ryzyko tendencyjności wyników, podatność na wadliwość źródeł, czy błędy w odpowiedziach. Konieczne jest doskonalenie wśród badaczy i studentów umiejętności samodzielnego, a przy tym krytycznego myślenia czy sprawdzania źródeł informacji. Wykorzystywanie generatorów treści w pracy badawczej lub dydaktycznej wymaga, w sposób wyraźny, wskazania ich użycia (bez wyjątku). Konieczne jest także poszanowanie: zasad etycznych, praw autorskich i innych obowiązujących praw. Autorstwo treści wytwarzanych przez tego rodzaju narzędzia nie może być przypisane studentowi, doktorantowi lub pracownikowi naukowemu, który z nich, na doń wiele sposobów, korzysta.

Weryfikacja stanu rzeczywistej wiedzy

Powstanie generatorów treści implikuje ryzyko, że studenci będą próbowali je stosować, jeśli chodzi o egzaminy czy inne formy zaliczenia przedmiotu. Należy wziąć to pod uwagę podczas tworzenia testów, by doń właściwie weryfikować wiedzę. Zaleca się losowo sprawdzać prace: zaliczeniowe i dyplomowe, przedłożone przez studentów, przy użyciu detektorów treści.

Konieczność podnoszenia kwalifikacji

Autorzy rekomendacji wskazują na konieczność stałego podnoszenia kwalifikacji studentów, doktorantów czy pracowników naukowych lub dydaktycznych w zakresie użycia generatorów treści z krytycznym uwzględnieniem wytwarzanych przez nie wyników. Konieczne jest także przeciwdziałanie nadużyciom wykorzystania w pracy naukowej, dydaktycznej, czy w zakresie zaliczania wiedzy przez studentów, generatorów treści w sposób, który stoi w sprzeczności z: przepisami prawa, przepisami wewnętrznymi uczelni oraz zasadami etycznymi.

Więcej informacji pod adresami: link 1 i link 2

Wideo
Firma: NASK PIB
Tematyka materiału: ChatGPT, CYBER SCIENCE, generatory treści, NASK PIB, szkoły wyższe, uczelnie
AUTOR
Źródło
nask.pl
Udostępnij
Zobacz wszystkie quizy
Quiz weekendowy
Edukacja
1/10 Jak działa rezystor LDR?
UK Logo
Elektronika dla Wszystkich
Zapisując się na nasz newsletter możesz otrzymać GRATIS
najnowsze e-wydanie magazynu "Elektronika dla Wszystkich"