Serwisy partnerskie:
Close icon
Serwisy partnerskie

Suwerenna, sztuczna inteligencja - krótko i na temat

Article Image
Pojęcie suwerennej, sztucznej inteligencji odnosi się do całkowitej zdolności państw w świecie do tworzenia sztucznej inteligencji przy użyciu własnej infrastruktury, danych, siły roboczej, czy sieci biznesowych. Chodzi tutaj przede wszystkim o jak najpełniejsze korzystanie z szeregu możliwości technologicznych w takich obszarach jak: transport, komunikacja, handel, sektor rozrywki i opieka zdrowotna. Celem nadrzędnym budowy suwerennej, sztucznej inteligencji jest osiągnięcie możliwie jak największych zysków i innych niefinansowych korzyści przez zdecydowaną większość państw świata.

Inwestowanie przez państwa w suwerenną, sztuczną inteligencję ma miejsce od momentu, w którym zadebiutowała generatywna, sztuczna inteligencja, która przekształca rynki i zmienia modele zarządzania, przebudowując wszystkie istotne sektory na świecie. W swym założeniu suwerenna, sztuczna inteligencja bazuje zarówno na infrastrukturze fizycznej, jak również na tzw. infrastrukturze danych, którą stanowią zwłaszcza duże modele językowe - po ang. Large Language Models (LLM). Modele LLM służą nie tylko do operowania na ludzkich językach, ale także do generowania kodów programistycznych, ochrony konsumentów przed oszustwami z gatunku finansowych, a nawet nauczania robotów określonych czynności. W ostatnim czasie sztuczna inteligencja (AI) pozwala np. walczyć skutecznie ze zmianami klimatu, podwyższać efektywność energetyczną i odpowiednio ochronić przed cyberprzestępcami. Nie inaczej jest z suwerenną, sztuczną inteligencją, która ma odegrania szczególną rolę wobec świata. Zanim jednak to nastąpi, potrzeba centrów danych najnowszej generacji, które całkowicie obsługują zadane, akcelerowane platformy obliczeniowe, przeznaczone dla intensywnych obliczeniowo zadań. Współczesne państwa świata starają się osiągnąć ten cel na różne sposoby. Niektóre z nich zamawiają, a następnie obsługują dedykowane chmury AI za sprawą publicznych, albo i państwowych, dostawców usług telekomunikacyjnych i podmiotów użyteczności publicznej (nie inaczej). Inne państwa z kolei sponsorują swoich potentatów chmurowych, aby zapewnić uniwersalną platformę AI do stosowania w sektorze publicznym oraz prywatnym. Niezależnie jednak od tego, różne państwa świata dąża do zbudowania tzw. fabryk sztucznej inteligencji - "jąder", aby nie powiedzieć "atomów" suwerennej, sztucznej inteligencji. Jaka ona by nie była, i nie jest, stanowi najważniejszy przełom obecnych czasów, napędzając innowacje w każdym, niemalże, aspekcie życia społecznego.

Więcej informacji pod adresem: blogs.nvidia.com

Wideo
Firma: NVIDIA
Tematyka materiału: AI, infrastruktura krajowa, modele językowe, modele LLM, NVIDIA, suwerenna sztuczna inteligencja
AUTOR
Źródło
blogs.nvidia.com
Udostępnij
Zobacz wszystkie quizy
Quiz weekendowy
Edukacja
1/10 Jak działa rezystor LDR?
UK Logo
Elektronika dla Wszystkich
Zapisując się na nasz newsletter możesz otrzymać GRATIS
najnowsze e-wydanie magazynu "Elektronika dla Wszystkich"