Serwisy partnerskie:
Close icon
Serwisy partnerskie

Sztuczna inteligencja w połączeniu z dronami zautomatyzuje proces inwentaryzacji linii średniego napięcia w Enei

Article Image
Od pewnego czasu trwa w firmie Enea pilotaż wykorzystania sztucznej inteligencji dla potrzeb gromadzenia danych o sieci energetycznej. Pilotaż ten realizuje się z użyciem, w istocie, autonomicznych dronów, które wspomagają procesy oględzin infrastruktury energetycznej. Robi się w szczególności obloty inspekcyjne linii średniego napięcia.

W ramach pilotażu zastosowano specjalistyczny system informatyczny DRIM klasy IMS (ang. Inspection Management System). Jego koncepcja opiera się na wykorzystaniu nowoczesnych i wydajnych sieci neuronowych, do automatycznej identyfikacji obiektów sieci energetycznej. Odbywa się to na podstawie m.in.: zdjęć i danych z LIDAR-u, który pozwala tworzyć dokładne, trójwymiarowe modele obiektów. Technologia sztucznej inteligencji w systemie DRIM dąży, w istocie, do weryfikacji i aktualizacji danych w systemie GIS (System Informacji Geograficznej) przeznaczonym do: gromadzenia, analizy oraz prezentacji graficznej danych przestrzennych i powiązanych z nimi atrybutów.  Rozwiązanie to wspiera proces tzw. paszportyzacji sieci oraz, gdy trzeba, automatyczną inwentaryzację sieci energetycznej. Paszportyzacja stanowi: dosyć szczegółowe ewidencjonowanie urządzeń i elementów tworzących sieć energetyczną oraz, w kluczowy sposób, wprowadzanie ich do systemów informatycznych.

Realizacja pilotażu wykorzystania sztucznej inteligencji

W wyniku działania systemu DRIM następuje: przypisanie danych dla obiektów i konsolidacja tych danych, czy kontrola jakości materiałów i automatyczna generacja paszportów z kartami oględzin. Scentralizowana baza danych obiektów może być stosowana przez rozwiązania dla systemu GIS, co daje: automatyzację przesyłania danych i szeroką standaryzację aktualizacji rejestrów paszportyzacyjnych. Realizowany przez Eneę pilotaż potrwa do końca 2024 roku. Z pierwszego etapu prac, na obszarze Rejonu Dystrybucji Świecie, wykonano analizę oblotów 2 odcinków linii średniego napięcia - o długości 100 km każdy. Na potrzeby douczania systemu wykonane zostały również obloty na odcinkach roboczych, o łącznej długości nie większej niż 600 km. 

Realizacja pilotażu wykorzystania sztucznej inteligencji

W kolejnych miesiącach zrobione w czasie oblotów zdjęcia będą dodawane do systemu DRIM przy wykorzystaniu zaawansowanych algorytmów, których poprawność pracy będzie wiernie sprawdzana przez pracowników Enei. Jednocześnie będą trwały testy interfejsu aplikacji. Też, w praktyce, rozpoczęły się prace dotyczące możliwości wykorzystania sieci neuronowych do: automatycznej identyfikacji usterek na sieci SN oraz identyfikacji i analizy sieci, jeżeli chodzi o utrzymanie. Będzie to spodziewany krok we wdrażaniu sztucznej inteligencji w zarządzaniu infrastrukturą elektroenergetyczną.

Realizacja pilotażu wykorzystania sztucznej inteligencji

Jak mówi dyrektor Departamentu Zarządzania Majątkiem Sieciowym w firmie Enea, Jarosław Ziobrowski:

"Sprawdzenie technologii objętych pilotażem to pierwszy krok w weryfikacji ich przydatności i możliwości wykorzystania w procesie zarządzania majątkiem sieciowym w firmie Enea. Jest, w praktyce, to ważna sprawa, gdyż pozwala (...) na automatyczne oględziny energetycznych i napowietrznych linii zasilania (...). Na bazie doświadczeń zebranych w pilotażu, musimy sami, co by nie było, określić na ile technologia ta jest gotowa (...) w zakresie praktycznym, tzn. jaki jest poziom poprawności identyfikacji elementów sieciowych przez taki system."

Z kolei kierownik Biura Inicjatyw innowacyjnych w firmie Enea, Przemysław Starzyński, daje do zrozumienia, że:

"Pilotaż wykorzystuje (...) drony do gromadzenia danych. Zakładamy, że dość zaawansowana technologia pozwoli na automatyczną analizę zebranych przez nie danych i ich aplikowanie z całą pewnością do systemów zarządzania siecią klasy GIS."

Więcej informacji pod adresem: media.enea.pl

Pan Jarosław Ziobrowski - dyrektor Departamentu Zarzadzania Majątkiem Sieciowym w firmie Enea
Pan Przemysław Starzyński - kierownik Biura Inicjatyw innowacyjnych w firmie Enea
Wideo
Firma: Enea
Tematyka materiału: DRIM, drony, Enea, GIS, linie elektroenergetyczne, obloty powietrzne
AUTOR
Źródło
media.enea.pl
Udostępnij
Zobacz wszystkie quizy
Quiz weekendowy
Edukacja
1/10 Jak działa rezystor LDR?
UK Logo
Elektronika dla Wszystkich
Zapisując się na nasz newsletter możesz otrzymać GRATIS
najnowsze e-wydanie magazynu "Elektronika dla Wszystkich"