Serwisy partnerskie:
Close icon
Serwisy partnerskie

Czujnik ruchu z alarmem głosowym przy użyciu Arduino

Article Image
Elmax
Alarmy z czujników ruchu są łatwo dostępne na rynku, ale są one drogie. Oto prosty i niedrogi alarm z czujnikiem ruchu opartym na Arduino i z alarmem głosowym. Może on być używany do celów bezpieczeństwa.

Typowo, dla monitoringu zewnętrznego, alarm z czujnikiem ruchu składa się z czujnika PIR (pasywna podczerwień), który wykrywa ruch człowieka w pobliżu. Prototyp opracowany przez autora został przedstawiony na fotografii powyżej. Schemat blokowy alarmu z czujnikiem ruchu przedstawiono na rysunku 1.

Rysunek 1. Schemat blokowy alarmu z czujnikiem ruchu

Układ i działanie

Schemat układu alarmu z czujnikiem ruchu pokazano na rysunku 2. Składa się on z czujnika ruchu PIR (MS1), Arduino Nano (Board1), wzmacniacz audio LM386 (IC1) i 8-omowy głośnik. Zamiast Arduino Nano może być użyta inna płytka Arduino.

Rysunek 2. Schemat połączeń alarmu z czujnikiem ruchu

Zainstaluj wymaganą bibliotekę w Arduino IDE, pobierając bibliotekę z opcji Sketch → Include library → Manage Libraries, jak pokazano na rysunku 3. Wyszukaj bibliotekę PCM z Library Manager (patrz rysunek 4) i zainstaluj ją. Podobnie wykonaj powyższe kroki i zainstaluj bibliotekę czujników PIR.

Rysunek 3. Manager bibliotek w Arduino IDE
Rysunek 4. Wyszukiwanie biblioteki PCM w Managerze bibliotek

Kodowanie

Kod Arduino (Motion_Detection.ino) napisany jest w języku programowania Arduino.

Dołącz biblioteki w kodzie, a także zadeklaruj piny czujnika i wskaźnika, jak podano poniżej:

#include int sensorpin = 4; //sensor pin
Int led =13; //indicator pin

Załącz plik audio z zakodowanymi próbkami:

{ 126, 127, 127, 126, 127, 126, 127, 127, 126, 126,….… };

Zdefiniuj pinMode używając następujących instrukcji:

pinMode (sensorpin,INPUT);
pinMode(led,OUTPUT);

Utwórz zmienną, która odczyta wartość czujnika w postaci cyfrowej:

int sensorValue = digitalRead (sensorpin);

Teraz utwórz warunek, który porównuje wartość czujnika. Jeśli warunek jest spełniony, to wykonuje odpowiednie zadanie. Zadaniem jest odtworzenie przykładowego pliku audio i włączenie wskaźnika LED (LED1). W przeciwnym razie warunek jest fałszywy, bez ostrzeżenia dźwiękowego i wyłączoną diodą LED1. Poniższy kod wykonuje te zadania:

if (sensorValue == 1)
{
startPlayback(sample,
sizeof(sample));
digitalWrite(led,HIGH);
}
else if (sensorValue == 0)
{
digitalWrite(led,LOW);
}

Budowa i testowanie

Schemat płytki drukowanej alarmu z czujnikiem ruchu pokazano na rysunku 5, a rozmieszczenie jej elementów na rysunku 6.

Rysunek 5. Układ płytki drukowanej alarmu z czujnikiem ruchu
Rysunek 6. Układ elementów na płytce drukowanej

Przed zmontowaniem układu nie zapomnij wgrać pliku Motion_Detection.ino na płytkę Arduino Nano. Po zmontowaniu układu na płytce PCB, podłącz czujnik PIR przez CON1 i 12 V przez CON2.

Sprawdź poprawność okablowania/połączeń zgodnie ze schematem. Następnie włącz zasilanie układu za pomocą zasilacza 12 V DC lub baterii 12 V.

Możesz zainstalować ten projekt na swoim podwórku lub w innym odpowiednim miejscu w domu. Następnie przedłuż głośnik i przewody do swojego pokoju. Alternatywnie, można podłączyć go do mini wzmacniacza głośnikowego poprzez gniazdo audio.

Po włączeniu zasilania obwodu jeśli ktoś jest przed czujnikiem PIR, usłyszysz alert głosowy w głośniku do czasu, aż osoba oddali się od czujnika. Czujnik będzie wykrywać człowieka w zakresie do dziesięciu metrów w oparciu o czułość modułu czujnika. Możesz zmienić czułość poprzez regulację wbudowanego potencjometru w module czujnika.

Do pobrania
Download icon Czujnik ruchu z alarmem głosowym przy użyciu Arduino - schemat montażowy i PCB

Artykuł Motion Sensor With Voice Alarm Using Arduino opracowano w wersji polskiej na podstawie współpracy z portalem www.electronicsforu.com.

Firma:
Tematyka materiału: LM386, PIR, HC-SR501, centralka alarmowa, alarm głosowy
AUTOR
Źródło
www.electronicsforu.com
Udostępnij
Zobacz wszystkie quizy
Quiz weekendowy
Edukacja
1/10 Jak działa rezystor LDR?
UK Logo
Elektronika dla Wszystkich
Zapisując się na nasz newsletter możesz otrzymać GRATIS
najnowsze e-wydanie magazynu "Elektronika dla Wszystkich"