Serwisy partnerskie:
Close icon
Serwisy partnerskie

Schemat precyzyjnego mikroprocesorowego miernika indukcyjności oraz pojemności

Article Image
W numerze 11/2019 przedstawiony był, pokazany na rysunku B, niezbyt skomplikowany układ elektroniczny, a właściwie tylko część większego schematu. Jest to... fragment schematu precyzyjnego mikroprocesorowego miernika indukcyjności oraz pojemności.

Można też stwierdzić, że jest to przystawka do częstościomierza lub mikroprocesora, przeznaczona do precyzyjnego pomiaru indukcyjności i pojemności.

Nie wgłębiając się w szczegóły, trzeba powiedzieć, że komparator LM311 jest w tym układzie generatorem przebiegu prostokątnego. Częstotliwość tego generatora jest wyznaczona przez równoległy obwód rezonansowy LC dołączony do końcówki oznaczonej LC.

Wszyscy uczestnicy konkursu prawidłowo odpowiedzieli, że chodzi o miernik pojemności i indukcyjności, wykorzystujący pomiar częstotliwości rezonansowej obwodu LC. Na to wskazują zresztą zamieszczone na schemacie opisy elementów: LX, CX.

Część uczestników odnotowała też obecność oznaczenia CAL, które słusznie skojarzyła z kalibracją. Rozwiązania konkursowe były prawidłowe, ale niestety, tylko nieliczni uczestnicy mieli jasny obraz sytuacji, a co najważniejsze, zalet takiego miernika i specyficznego sposobu pomiaru. Jeden z Kolegów zastanawiał się, dlaczego w obwodzie rezonansowym są dwie cewki i aż trzy kondensatory.

Rys.B Przystawka do mikroprocesora, do precyzyjnego pomiaru indukcyjności i pojemności

Jeden ze stałych i dociekliwych uczestników po analizie schematu i przeszukaniu Internetu znalazł pełny schemat miernika LC z procesorem PIC (autor: Phil Rice VK3BHR) i przysłał szerszy opis:

(...) Przyrząd mierzy trzy częstotliwości: 1. Częstotliwość uzyskaną przy użyciu wbudowanych elementów LC. 2. Częstotliwość po dołączeniu kondensatora wzorcowego 1000pF ± 1%. 3. Częstotliwość po dołączeniu nieznanej cewki lub kondensatora i odłączeniu kondensatora wzorcowego. (...) W mikroprocesorze (...) wprowadzony program wylicza, na podstawie trzech częstotliwości i wartości kondensatora kalibracyjnego, wartość L lub C. (...) Cykl pomiarowy opiszę w oparciu o schemat z zadania. Przy pomiarze pojemności cykl ten zaczyna się od podłączenia do masy końcówki cewki L przez przekaźnik. Kondensator kalibracyjny jest odłączony. Generator oscyluje z podstawową częstotliwością 550kHz. Następnie drugi przekaźnik włącza kondensator kalibracyjny, częstotliwość spada do 394kHz. W trzecim kroku odłączany jest kondensator kalibracyjny i wstawiany do pomiaru kondensator Cx. Przy pomiarze indukcyjności pierwsze dwa kroki są identyczne, a w ostatnim przekaźnik odłącza od masy końcówkę cewki wbudowanej i włącza szeregowo z nią cewkę mierzoną oraz odłącza kondensator kalibracyjny. (...)

Rozwiązanie tego zadania miało zawierać obszerne omówienie nie tylko zasady działania oraz jej bardzo ważnych zalet, ale też sposobów praktycznej realizacji tego rodzaju mierników. Niestety, ten opis nie zmieścił się w bieżącym numerze. Ponieważ te zagadnienia są ważne dla wielu Czytelników, a zdecydowanie za mało znane, zostaną przedstawione jako oddzielny artykuł.

Wszystkie nadesłane odpowiedzi były prawidłowe: jest to schemat miernika pojemności i indukcyjności. 

Firma:
Tematyka materiału: miernik, indukcyjność, pojemność
AUTOR
Źródło
Elektronika dla Wszystkich marzec 2020
Udostępnij
Zobacz wszystkie quizy
Quiz weekendowy
Edukacja
1/10 Jak działa rezystor LDR?
UK Logo
Elektronika dla Wszystkich
Zapisując się na nasz newsletter możesz otrzymać GRATIS
najnowsze e-wydanie magazynu "Elektronika dla Wszystkich"