Serwisy partnerskie:
Close icon
Serwisy partnerskie

Rejestratory zakłóceń elektrycznych firmy TRONIA

Article Image
Monitorowanie sygnałów elektrycznych jest ważne z kilku powodów. Daje możliwość kontrolowania stanu instalacji i urządzeń elektrycznych, co z kolei pozwala przewidzieć zbliżającą się awarię, a jeśli do niej dojdzie, ułatwia wskazanie źródła zakłóceń i przyczyny awarii. W rezultacie zapobiegamy pogorszeniu jakości produktów oraz nieplanowanym wyłączeniom danej instalacji. Zrealizowanie takiego systemu jest możliwe tylko przy zastosowaniu rejestratora, który może kontrolować wiele sygnałów jednocześnie, gwarantuje ich zsynchronizowane w czasie, oraz daje możliwość analizowania wszystkiego na wspólnym wykresie. Właśnie takie są najważniejsze cechy rejestratorów firmy TRONIA.

Specjalizacją firmy TRONIA Sp. z o.o. są rejestratory parametrów elektrycznych zoptymalizowane do monitorowania anomalii i zakłóceń. Specjalistyczne zastosowanie wymaga odpowiedniej konstrukcji urządzeń rejestrujących – muszą być konfigurowalne w szerokim zakresie, aby dały się dostosować do każdego monitorowanego obiektu.

Modułowa konstrukcja

Rejestratory mają konstrukcję modułową. Użytkownik może zamówić niewielkie urządzenie przenośne, zawierające rejestrator na 8 sygnałów analogowych i 8 dwustanowych oraz zasilanie, a jeśli potrzeby aplikacji są większe, można przygotować system z wieloma rejestratorami, osobną kasetą zasilania i komputerem przemysłowym, którego oprogramowanie umożliwia konfigurowanie rejestratorów, monitorowanie ich stanu, odbieranie i przetwarzanie rejestracji, jak również przesyłanie rejestracji do serwera sieci zakładowej.

Modułowa konstrukcja rejestratora zwiększa również jego niezawodność i ułatwia serwis. Niesprawny moduł można wymontować i na czas jego naprawy zrezygnować z rejestrowania danych sygnałów, lub wstawić moduł zapasowy. Analogicznie, awaria jednego z wielu rejestratorów w danej szafie nie przeszkadza w pracy pozostałych.

Parametry i zakresy pomiarowe

Rejestratory mogą monitorować różne sygnały: napięcia od pojedynczych woltów do 400 V AC/DC lub prądy od pojedynczych mA do 100 A AC/DC, jak również sygnały dwustanowe z różnych łączników. Zmiana kontrolowanych sygnałów wymaga jedynie wstawienia odpowiednich modułów i zmodyfikowanie konfiguracji rejestratora. W prosty sposób można zmienić np. rejestrowanie napięć/prądów zasilających na monitorowanie sygnałów 4...20 mA z czujników temperatury, ciśnienia, przepływu, itp. (rysunek 1). Kluczowe parametry urządzeń zostały zestawione w tabeli 1.

Rysunek 1. Rejestratory pozwalają na monitorowanie wielu różnych parametrów

Tabela 1. Zestawienie kluczowych parametrów rejestratorów zakłóceń elektrycznych firmy TRONIA

Rozbudowana funkcjonalność

W przypadku rozległych instalacji, zamiast doprowadzać sygnały do rejestratora z odległych miejsc, taniej i wygodniej jest rozmieścić rejestratory blisko źródeł sygnałów, a wykonywane przez nie rejestracje przesyłać do serwera, gdzie są dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Takie rozwiązanie zastosowano na przykład w Elektrowni Bełchatów, gdzie 16 systemów rejestrujących typu SRZ-AMP monitoruje łącznie ponad 700 sygnałów analogowych i ponad 1200 sygnałów dwustanowych w nastawniach bloków oraz w rozdzielniach potrzeb własnych.

Są tam niewielkie systemy z 8 wejściami analogowymi, ale również większe, zawierające ponad 50 sygnałów. Każdy system pracuje autonomicznie, co zwiększa niezawodność całej sieci rejestratorów.

Nieco inną koncepcję sieci rejestratorów firma TRONIA zrealizowała w Hucie Miedzi „Głogów”. Sześć systemów zawiera 21 rejestratorów typu SZARM o częstotliwości próbkowania 100 000 próbek na sekundę, połączonych światłowodami w ten sposób, że rejestrator rozpoczynający rejestrację uaktywnia pozostałe 20 rejestratorów. Inaczej mówiąc, wszystkie urządzenia pracują jak jeden rejestrator, choć odległości między systemami sięgają kilku kilometrów. Rejestracje są następnie przekazywane wydzieloną siecią światłowodową do komputera centralnego, w którym są automatycznie analizowane według ustalonego algorytmu. Uwalnia to użytkownika od mozolnego przeglądania wielu plików. Dla każdego zdarzenia przygotowywany jest krótki raport, informujący o konfiguracji monitorowanej instalacji (stany łączników), wybranych parametrach, czy przyczynie wykonania rejestracji. Użytkownik ma wiele narzędzi do analizy i przetwarzania zarejestrowanych danych od prostych wykresów czasowych, po analizę harmonicznych, wykresy mocy czynnej i biernej, różnicy faz, składowych symetrycznych i wielu innych (rysunek 2).

Rysunek 2. Oprogramowanie pozwala na obrazowanie i analizę wielu sygnałów jednocześnie

Podsumowanie

Rejestratory firmy TRONIA Sp. z o.o pracują w Bełchatowie, Łaziskach, czy Głogowie, gdzie monitorują pracę generatorów, transformatorów itp. Z jednej strony pomagają specjalistom w ocenie stanu instalacji i urządzeń, a z drugiej strony pozwalają ocenić jakość generowanej energii, czy wielkość zakłóceń. W przypadku awarii, rejestratory mogą pomóc w szukaniu miejsca, w którym zakłócenie pojawiło się najpierw, zanim przeniosło się na inne obiekty. Dzięki temu można szybciej usunąć niesprawność, skrócić czas awaryjnego przestoju, a w konsekwencji – ograniczyć straty, wywołane przez awarię. Przy odpowiednim zastosowaniu rejestratory zakłóceń mogą istotnie wpływać na ekonomiczny wynik całej firmy.

Firma: Tronia Sp. z o.o.
Tematyka materiału: Monitorowanie sygnałów elektrycznych, kontrolowanie stanu instalacji i urządzeń elektrycznych
AUTOR
Źródło
Elektronika Praktyczna luty 2023
Udostępnij
Zobacz wszystkie quizy
Quiz weekendowy
Edukacja
1/10 Jak działa rezystor LDR?
UK Logo
Elektronika dla Wszystkich
Zapisując się na nasz newsletter możesz otrzymać GRATIS
najnowsze e-wydanie magazynu "Elektronika dla Wszystkich"