Serwisy partnerskie:
Close icon
Serwisy partnerskie

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów w praktycznych zastosowaniach (2)

W poprzednim artykule opisałem podstawowe sposoby realizacji algorytmów DSP. Zaprezentowałem przykłady układów elektronicznych oraz podstawowe rozwiązania programowe, na których bazują procedury przetwarzania dźwięku. Ponadto podałem sposoby projektowania prostych filtrów. W tym odcinku kontynuuję tematykę filtrów oraz wskażę inne komponenty, które również można stosować w technice AUDIO. Omówię też sposoby projektowania filtrów za pomocą S- i Z-transformaty oraz sposoby przeliczania transmitancji wyrażonej w dziedzinie S na jej odpowiednik w dziedzinie Z.
Article Image
Elektronika Praktyczna
Cały artykuł przeczytasz w magazynie Elektronika Praktyczna
4/2023
Kup magazyn External link icon
Firma:
Tematyka materiału: filtry, technika audio, Filtr pasmowo-zaporowy, układy DSP, Generatory, Układy całkujące i różniczkujące, Modulatory, Detektory amplitudy, Filtry modulowane, S- i Z-transformata, Metoda dopasowania transformacji Z, Metoda transformacji biliniowej, Projektowanie algorytmu DSP na podstawie funkcji opisującej filtr w dziedzinie Z
AUTOR
Źródło
Elektronika Praktyczna kwiecień 2023
Udostępnij
Zobacz wszystkie quizy
Quiz weekendowy
Wzmacniacz Fortissimo – 100 klasy Hi-End
1/8 Dlaczego tranzystory komplementarne zastosowane w stopniu wyjściowym wzmacniacza Fortissimo 100 noszą nazwę „Thermal Track”?
UK Logo
Elektronika dla Wszystkich
Zapisując się na nasz newsletter możesz otrzymać GRATIS
najnowsze e-wydanie magazynu "Elektronika dla Wszystkich"