Serwisy partnerskie:
Close icon
Serwisy partnerskie

Domowa skrzynka bezpiecznikowa

Article Image
Instalacja elektryczna to niezbędny element każdego lokalu czy budynku. Każda taka instalacja musi być od czasu do czasu konserwowana, modernizowana lub naprawiana. Czynności te mogą być podejmowane wyłącznie przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone wymaganym dokumentem.

Skrzynka rozdzielcza, zwana potocznie skrzynką bezpieczników często też rozdzielnią lub rozdzielnicą, to zabudowana przestrzeń, w której zgrupowane są wszystkie obwody lokalnej instalacji elektrycznej - zarówno te poprowadzone wewnątrz domu, jak i te wyprowadzone na zewnątrz, czyli do ogrodu czy na podwórko lub podjazd. To tam znajdują się wszelkie zabezpieczenia, dzięki którym instalacja funkcjonuje prawidłowo i które chronią obwody, przyłączone urządzenia oraz nas – użytkowników - na wypadek pojawienia się nietypowych i niebezpiecznych zdarzeń bądź sytuacji.

Standardowo każda taka skrzynka zawiera wyłączniki nadprądowe, które poprzez przerwanie dopływu prądu chronią obwód i jego użytkowników przed skutkami zwarcia lub przeciążenia. Oprócz nich wymagana jest obecność choć jednego wyłącznika RCD. W rozdzielnicy znaleźć można też tak zwany rozłącznik izolacyjny, odcinający całą instalację od zasilania. Ten główny wyłącznik awaryjny pozwala, na przykład w razie powodzi lub pożaru, na natychmiastowe wyłączenie zasilania w całym obiekcie. 

Oprócz powyższych, podstawowych elementów w skrzynce rozdzielczej często znajdują się dodatkowe moduły i akcesoria. Co do rodzaju i ilości tych “dodatkowych” aparatów, wiele zależy od wieku budynku i instalacji elektrycznej oraz od tego, czy administrator wyposażył budynek w dodatkową automatykę. Wraz z rozwojem technologii IoT i idei „Smart Home” tych dodatkowych urządzeń w naszych domach coraz wyraźniej przybywa. Poniższa lista prezentuje kilka często spotykanych dodatkowych modułów i akcesoriów, jakie można przy obecnej ofercie rynkowej umieścić w typowej skrzynce rozdzielczej:

  • Ochronniki przeciwprzepięciowe nazywane często ogranicznikami przepięć: chronią one instalację elektryczną i podłączony do niej sprzęt przed uszkodzeniem jakie często zdarza się podczas burzy, kiedy zdarza się, że piorun uderza w pobliski element instalacji sieci przesyłowej.
  • Przekaźniki priorytetowe: nadzorują przydział mocy i obciążenie. Gdy dojdzie do włączenia zbyt wielu urządzeń elektrycznych w obrębie instalacji lub obwodu, pozwolą pracować urządzeniom określonym jako priorytetowe. Pozostałe, mniej istotne zostają wyłączone. 
  • Programatory sterujące: stanowią element prostej automatyki domowej i pozwalają na włączanie zasilania wybranych obwodów w określonych godzinach, według ustawionego programu. Typowe zastosowania to załączanie oświetlenia przed wejściem do domu lub uruchamianie ogrzewacza wody.
  • Licznik zużywanej energii elektrycznej: to element obowiązkowy w każdej domowej instalacji elektrycznej. Bardzo często jego docelową lokalizacją staje się skrzynka bezpiecznikowa, choć nie jest to regułą.
  • Lampki sygnalizacyjne, zwane sygnalizatorami: ich zadaniem jest informowanie użytkowników instalacji o obecności napięcia na poszczególnych obwodach czy w określonych punktach przyłączeniowych.
  • Gniazda przyłączeniowe: kojarzone są najczęściej z typowo budowlanymi rozdzielnicami, jednak od pewnego czasu często goszczą w domowych skrzynkach rozdzielczych - zarówno tych jednofazowych jak i trójfazowych.
  • Moduły transmisji danych: mogą być grupowane w oddzielnych rozdzielnicach multimedialnych, ale równie dobrze mogą funkcjonować w jednej wspólnej skrzynce bezpiecznikowej. Mowa tu o urządzeniach takich jak routery, konwertery (światłowodowy internet), wzmacniacze TV i WiFi, switche, sterowniki czy listwy przyłączeniowe z gniazdami USB.

Na zakończenie należy powtórzyć, że napięcie elektryczne (i przepływ prądu przez niego powodowany) jest niebezpieczne. Prace związane z instalacją elektryczną nie mogą być wykonywane przez osoby inne niż posiadające odpowiednie uprawnienia.

Po co więc tekst ten artykuł? Cele są dwa. Po pierwsze, dla poszerzenia wiedzy. Po drugie, w przypadku konieczności przeprowadzenia remontu bądź modernizacji instalacji domowej, warto przemyśleć planowany zakres prac jeszcze przed umawianiem się z wykonawcą. Niestety nadal można spotkać ekipy “złotych rączek”, złożone z ludzi, którzy wszystko potrafią i znają potrzeby klienta lepiej niż on sam.

Firma: Transfer Multisort Elektronik (TME)
Tematyka materiału: Zawartość współczesnej domowej “skrzynki bezpiecznikowej”
AUTOR
Źródło
www.tme.eu
Udostępnij
Zobacz wszystkie quizy
Quiz weekendowy
Edukacja
1/10 Jak działa rezystor LDR?
UK Logo
Elektronika dla Wszystkich
Zapisując się na nasz newsletter możesz otrzymać GRATIS
najnowsze e-wydanie magazynu "Elektronika dla Wszystkich"