Serwisy partnerskie:
Close icon
Serwisy partnerskie

«Scope to Digital» - interpretacja wejściowych sygnałów analogowych jako sygnałów cyfrowych w oprogramowaniu WaveForms 3.21.2

Article Image
Funkcja "Scope to Digital" zapewnia cyfrową interpretację przechwyconych sygnałów analogowych w trakcie korzystania z widoku przyrządu Scope. Funkcję tę wspierają te rozwiązania testowe i pomiarowe firmy Digilent, które są zgodne z oprogramowaniem: WaveForms - od Analog Discovery, po Eclypse Z7.

Jeśli nigdy nie widziałeś zakładki Digital w oprogramowaniu WaveForms, to spójrz na rysunek 1. Jest to niepozorny panel, który można przypiąć do widoku przyrządu Scope. Umożliwia on z łatwością korzystanie z wejść cyfrowych oraz analogowych na tym samym ekranie, przy tych samych rodzajach wyzwolenia. Zmiany dokonywane w podstawie czasu, i nie tylko, są wprost aplikowane do wszelkich przebiegów w widoku Scope. Za każdym razem, kiedy to powiększa się określone fragmenty przebiegu, nie trzeba się martwić o dobieranie ustawień. Na rysunku 1 przedstawiono kolejnymi numerami od 1 do 3: miejsce w widoku przyrządu Scope, w którym nalezy wejść w zakładkę Digital zajmującą dolną część tego widoku, okno dialogowe, które, w istocie, umożliwia dodawanie kanałów/sygnałów do zakładki Digital oraz pole wyboru funkcji "Scope to Digital". 

Rysunek 1 - Widok zakładki Digital w widoku przyrządu Scope

Co jeszcze oferuje zakładka Digital? Otóż sygnały jednobitowe, magistrale, interfejsy SPI, I2C i UART oraz obsługę standardowych lub niestandardowych protokołów (rysunek 2). Wszelkie funkcje wyzwalania cyfrowego, w tym impulsowego lub protokołowego, są wliczone. Podczas stosowania wyzwalania cyfrowego, wejścia analogowe są automatycznie skonfigurowane, do wyzwalania w tym samym czasie. 

Rysunek 2 - Widok zakładki Digital w widoku przyrządu Scope

Występująca w zakładce Digital funkcja "Scope to Digital" gwarantuje digitalizację sygnałów analogowych. Wartości progowe potrzebne do digitalizacji tych sygnałów są konfigurowalne, co oznacza, że można obsługiwać sporo standardów logicznych - nawet tych wykraczających poza standardowe możliwości wejść cyfrowych urządzenia pomiarowego. Wspierane są m.in. sygnały magistrali CAN, sygnały interfejsu RS-232 i sygnały interfejsu RS-485. Wszystkie na dobrą sprawę wartości progowe można skonfigurować osobno dla każdego kanału lub łączyć i dopasowywać. Na rysunku 3 przedstawiono sposób dobierania jednej wartości progrowej - należy nacisnąć przycisk "Scope to Digital", obok pola wyboru, a następnie w nowo otwartym oknie dialogowym wprowadzić wartość progową (z ang. threshold). Przykładowo może to być wartość 2 V (jak na rysunku 3), co sprawia, że wyłącznie to, co przekroczy tę wartość zostanie uznane za logiczną jedynkę.

Rysunek 3 - Widok zakładki Digital w widoku przyrządu Scope z oknem dialogowym umożliwiającym wybór wartości progowej

Jest jeszcze jedna sprawa - ponieważ konwersja analogowo-cyfrowa jest zaimplementowana w oprogramowaniu, wejścia analogowe nie mogą być stosowane do cyfrowego wyzwalania. Z łatwością jednak można przekazać ten sam sygnał do wejścia cyfrowego i analogowego, o ile jest kompatybilny z tymi wejściami. Cyfryzacja programowa eliminuje problemy powiązane, z pewnością, z podłączaniem 2 wejść, kiedy występują różne źródła wyzwalania. 

Więcej informacji pod adresem: digilent.com

Wideo
Firma: Digilent
Tematyka materiału: Analog Discovery, Digilent, Eclypse Z7, oprogramowanie pomiarowe, Scope to Digital, WaveForms
AUTOR
Źródło
digilent.com
Udostępnij
Zobacz wszystkie quizy
Quiz weekendowy
Edukacja
1/10 Jak działa rezystor LDR?
UK Logo
Elektronika dla Wszystkich
Zapisując się na nasz newsletter możesz otrzymać GRATIS
najnowsze e-wydanie magazynu "Elektronika dla Wszystkich"