Serwisy partnerskie:
Close icon
Serwisy partnerskie

Nowa technologia sterowania autonomicznymi robotami magazynowymi od NEC Corporation

Article Image
Dzisiaj firma NEC Corporation ogłosiła nowy rodzaj sterowania zwiększający dwa razy efektywność działania autonomicznych robotów mobilnych (ang. AMR - Autonomous Mobile Robot), które pracują w magazynach, przy zachowaniu znaczącego poziomu bezpieczeństwa. Zgodnie z planami sterowanie to ma zostać wprowadzone do marca 2024 r. i w pierwszej kolejności obejmie roboty w Japonii.

W ostatnich latach proces wdrażania robotów do transportu produktów wyraźnie przyspieszył przez wzgląd na niedobór siły roboczej i duże powierzchnie obsługiwanych magazynów (zwłaszcza tych, które należą do światowych gigantów). Jednak, dla zapewnienia bezpieczeństwa, konieczne stało się, w międzyczasie, zmniejszenie szybkości tych robotów, co obniżyło ogólną wydajność transportu, utrudniając efektywne zarządzanie magazynami (nabrało to dużego znaczenia  w dobie pandemii COVID-19, która wywołała gwałtowny wzrost popytu na towary). I choć powstały przejścia i obszary przeznaczone dla robotów AMR, to problem nie został w pełni rozwiązany.

Nowe sterowanie NEC Corporation ma szansę ten stan rzeczy odmienić - jest to technologia sterowania stochastycznego, korzystająca z modeli stanowiących o wielu niepewnościach, np.: o błędach pomiarów czujników bądź różnicach między wartościami symulacyjnymi, a rzeczywistymi (technologia ta jest oparta na metodach stosowanych w finansach aktuarialnych).

W rezultacie roboty AMR mogą  samodzielnie określać z jaką prędkością się poruszać oraz jakie trasy obierać, by pokonany przez nie dystans był jak najkrótszy - dla przykładu w miejscach bez przeszkód i ludzi prędkość robotów jest wysoka, a w odwrotnym przypadku jest ona mniejsza, przy jednoczesnym wzroście dystansu do pokonania (w celu eliminacji ryzyka spotkania przeszkód i ludzi). Rezultaty działania technologii są zdumiewające - czas potrzeby robotom na transport towarów został zmniejszony o blisko połowę, przy zachowaniu wymaganych poziomów bezpieczeństwa, bez wydzielonych stref (pozwala to używać przywołaną technologię niewielkim kosztem).

W przyszłości firma NEC Corporation będzie kontynuowała rozwój technologii, dążąc do jej natychmiastowego wprowadzenia w każdej branży.

Firma:
Tematyka materiału: AMR, NEC Corporation, roboty autonomiczne, transport magazynowy
AUTOR
Źródło
www.nec.com
Udostępnij
Zobacz wszystkie quizy
Quiz weekendowy
Edukacja
1/10 Jak działa rezystor LDR?
UK Logo
Elektronika dla Wszystkich
Zapisując się na nasz newsletter możesz otrzymać GRATIS
najnowsze e-wydanie magazynu "Elektronika dla Wszystkich"