Serwisy partnerskie:
Close icon
Serwisy partnerskie

Nowoczesne technologie na pomoc zabytkom w Będzinie

Article Image
Wykorzystując nowoczesne technologie geoinformacyjne zespół z Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej (PW) oceni stan techniczny kilku zabytkowych obiektów Muzeum Zagłębia w Będzinie. Istotne prace badawcze toczą się na terenach zbudowanego w 1702 roku Pałacu Mieroszewskich, XIV-wiecznego zamku warownego z wieżą, czy Domu Modlitwy "Mizrachi" - zabytkowej synagogi z początków XIX wieku gdzie znajdują się cenne polichromie narażone na zniszczenie.

Ze względu na wartość historyczną zabytki nie mogą podlegać klasycznym stricte pomiarom geodezyjnym czy budowlanym, które są inwazyjne (montaż znaków i aparatury pomiarowej w badanych konstrukcjach). Pozyskanie powtarzalnych odczytów dają tutaj tylko rozwiązania w istocie bazujące na fotogrametrii oraz detekcji zdalnej (np. skanowanie laserowe). Utrudniony dostęp do stale pojawiających się oznak uszkodzeń konstrukcji (szczeliny i dylatacje) wpływa na konieczność wykorzystywania niewielkich i w pełni mobilnych technologii pomiarowych.

Pałac Mieroszewskich w Będzinie - stan elewacji

Jak zwięźle mówi pracująca dla Zakładu Geodezji Inżynieryjnej i Systemów Pomiarowych na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej (PW) mgr inż. Ewa Świerczyńska:

"Naszym celem jest ocena możliwości użycia nowoczesnych technologii geoinformacyjnych: optycznych, fizykalnych oraz algorytmicznych, do badania stanu technicznego konstrukcji w istocie budowlanych, umożliwiających tzw. analizy SHM (ang. Structural Health Monitoring) - w procesie zarządzania ryzykiem. Chcemy zidentyfikować deformacje i uszkodzenia, które w praktyce mogą spowodować złe funkcjonowanie obiektów. Proponowane badania dotyczą na swój sposób wykorzystania technik mobilnych oraz tzw. fotomonitoringu do oceny obecnych, a także postępujących zmian geometrycznych konstrukcji wspomnianych obiektów. W toku i na podstawie cyklicznych obserwacji, a następnie przetwarzania danych w specjalistycznym oprogramowaniu, zweryfikowane zostaną możliwości jakie daje współczesna technologia (...) bazująca na smartfonach i (...) dronach. Planujemy też wykorzystać technologię naziemnego skaningu laserowego." 

Inwentaryzacja szczeliny w podłodze Pałacu za pomocą aplikacji Pix4Dcatch i model 3D szczeliny na wewnętrznej ścianie Pałacu Mieroszewskich

Wszystkie opisane metody łączy szybkość oraz łatwość uzyskiwania wysokiej liczby danych w krótkim czasie. Nie wymagają one ingerencji w powierzchnię badanego obiektu. To bardzo istotne przy inwentaryzacji obiektów zabytkowych, kiedy każde naruszenie ścian musi być, i to każdorazowo, konsultowane z konserwatorem zabytków.

Więcej informacji pod adresem: pw.edu.pl

Mgr inż. Ewa Świerczyńska podczas prac inwentaryzacyjnych
Wideo
Firma: Politechnika Warszawska (PW)
Tematyka materiału: analiza SHM, Będzin, Ewa Świerczyńska, Muzeum Zagłębia, Politechnika Warszawska, PW
AUTOR
Źródło
pw.edu.pl
Udostępnij
Zobacz wszystkie quizy
Quiz weekendowy
Edukacja
1/10 Jak działa rezystor LDR?
UK Logo
Elektronika dla Wszystkich
Zapisując się na nasz newsletter możesz otrzymać GRATIS
najnowsze e-wydanie magazynu "Elektronika dla Wszystkich"