Serwisy partnerskie:
Close icon
Serwisy partnerskie

Monitor prądu przemiennego przy użyciu Arduino

Article Image
Elmax
Uzyskanie odczytów prądu zmiennego z przewodu AC pomaga nam poznać ilość energii, którą zużywają urządzenia elektryczne, promując skuteczne utrzymanie wymaganego obciążenia i zasilania.

Niniejszy projekt opisuje jak wykonać miernik prądu, który wykonuje pomiar prądu i podaje w czasie rzeczywistym dane dotyczące prądu zużywanego przez różne urządzenia elektryczne. Urządzenie podaje również dane o zużyciu energii w czasie rzeczywistym.

Kodowanie

Najpierw zainstaluj bibliotekę u8g2 dla OLED i czujników używając menadżera bibliotek w Arduino IDE. Podczas gdy u8g2lib umożliwia wyświetlanie danych na OLED, emonLib ułatwia uzyskanie aktualnego odczytu z czujnika. Włącz więc te biblioteki do funkcji setup w kodzie.

Zacznij od zdefiniowania numeru pinu oraz współczynnika kalibracji dla czujnika prądu. Następnie utwórz funkcję loop do odczytu wartości analogowej z czujnika prądu. Po wykonaniu tych czynności przekonwertuj otrzymaną wartość na IRMS, czyli Ipeak podzielony przez pierwiastek kwadratowy z dwóch.

Następnie należy obliczyć moc pozorną. Jest ona dana przez wzór:

Moc pozorna = Moc bierna + Moc rzeczywista

lub

P = ErmsIrms

gdzie P jest mocą pozorną

W tym przypadku napięcie wynosi 230 V, a IRMS jest odczytem prądu z czujnika.

Zatem moc pozorna (P) = IRMS × 230 V

W kodzie należy pomnożyć wartość IRMS (pobieraną przez czujnik) przez 230 V.

Po obliczeniu napięcia pozornego i mocy pozornej, zaktualizuj wyświetlacz OLED tak, aby wykryta wartość była wyświetlana na ekranie.

Rysunek 1.
Rysunek 2.

Podłączenie

Połącz elementy jak pokazano na schemacie. Podłącz również przewód elektryczny do czujnika.

Rysunek 3.

Testowanie

Po podłączeniu przewodu elektrycznego do czujnika i wgraniu kodu, zasil Arduino napięciem 5 V. Miernik prądu jest gotowy do sprawdzenia poboru prądu i przedstawienia odczytu prądu na wyświetlaczu OLED. Niezależnie od tego, które urządzenie podłączysz do przewodu przechodzącego przez czujnik, uzyskasz odczyt elektryczny związany z poborem prądu i mocy.

Fotografia 4. Połączenie
Wykaz elementów
Ilość
Symbol
Nazwa/opis/gdzie kupić
Do pobrania
Download icon Monitor prądu przemiennego przy użyciu Arduino - kod źródłowy
Firma:
AUTOR
Źródło
www.electronicsforu.com
Udostępnij
Zobacz wszystkie quizy
Quiz weekendowy
Edukacja
1/10 Jak działa rezystor LDR?
UK Logo
Elektronika dla Wszystkich
Zapisując się na nasz newsletter możesz otrzymać GRATIS
najnowsze e-wydanie magazynu "Elektronika dla Wszystkich"