Serwisy partnerskie:
Close icon
Serwisy partnerskie

Lampa biurkowa sterowana Bluetooth

Article Image
Elmax
Ta lampa biurkowa LED może być włączana i wyłączana na odległość za pomocą Bluetooth. Możesz nawet regulować jasność lampy za pomocą suwaka na ekranie swojego smartfona z systemem Android.

Kluczowym sprzętem wymaganym do realizacji tego małego projektu jest płytka z mikrokontrolerem Arduino Uno, która umożliwia sterowanie lampką. Schemat połączeń pokazany jest na rysunku 1.

Rysunek 1. Schemat podłączenia lampki biurkowej LED

Działanie

Regulowane napięcie 5 V DC z wbudowanego liniowego stabilizatora napięcia Arduino Uno zasila moduł Bluetooth kompatybilny z HC-05. Moduł komunikuje się z Arduino poprzez swoje linie Tx i Rx, które są podłączone odpowiednio do pinów 2 i 3 płytki Arduino.

Pin 9 płytki Arduino napędza źródło światła białej diody LED1 poprzez wysokoprądowy tranzystor T1 S8050. Rezystor 1-kiloomowy R1 jest rezystorem bazowym tranzystora sterującego T1.

Gdy płytka Arduino jest zasilana przez gniazdo wejścia DC (patrz rysunek 2), napięcie stałe pojawia się na jej pinie Vin przez diodę krzemową M7 (1N4007), która jest połączona szeregowo z szyną dodatnią. Napięcie to jest wykorzystywane do zasilania źródła światła białej diody LED. Istnieje jednak nieodłączny spadek napięcia wynoszący około 700 mV.

Rysunek 2. Wewnętrzny obwód zasilający Arduino

Podobnie, 700 mA (IC max) tranzystor małosygnałowy S8050 ma VCE (SAT) bliskie 500 mV (IC=500 mA, IB=50 mA). Zatem źródło światła białej diody LED otrzymuje nieco niższe napięcie pracy niż wejściowe 12 V DC. Nie jest to jednak duży problem, ponieważ prawie wszystkie moduły białych diod LED zasilane napięciem 12 V DC pracują dobrze z napięciem 9 V DC i więcej.

Oprogramowanie

Poniższy szkic (kod) dla Arduino jest oparty na bibliotece RemoteXY. Jej najnowszą wersję można pobrać ze strony remotexy.com i zainstalować w Arduino IDE. Kroki instalacji można znaleźć w linku.

/* Code
* Project: Bluetooth LED Desk Lamp v1
* Hardware: Arduino Uno & HC-05 Compatible
Bluetooth Module
* Android App: RemoteXY (http://remotexy.
com/en/download/)
* Arduino Library: RemoteXY 2.4.6
(https://remotexy.com/en/library/)
* Software Platform: Arduino IDE 1.8.13
(Win10x64) & Android 10
*/
#define REMOTEXY_MODE__SOFTSERIAL
#include 
#include
#define REMOTEXY_SERIAL_RX 2
#define REMOTEXY_SERIAL_TX 3
#define REMOTEXY_SERIAL_SPEED 9600
#pragma pack(push, 1)
uint8_t RemoteXY_CONF[] =
{ 255,1,0,0,0,11,0,10,130,0,
4,128,13,20,80,22,108,16 };
struct {
int8_t slider_1;
uint8_t connect_flag;
} RemoteXY;

#pragma pack(pop)
#define PIN_SLIDER_1 9

void setup()
{
RemoteXY_Init ();
pinMode (PIN_SLIDER_1, OUTPUT);
}

void loop()
{
RemoteXY_Handler ();
analogWrite(PIN_SLIDER_1, RemoteXY.
slider_1*2.55);
}

Po zakończeniu konfiguracji sprzętu można pobrać i zainstalować w systemie operacyjnym Android aplikację RemoteXY, która będzie zarządzać połączeniem między Arduino a smartfonem. RemoteXY różni się nieco od podobnych aplikacji na Androida dla Arduino, z którymi możesz być zaznajomiony.

Nie musisz łączyć się z Internetem, aby połączyć swój smartfon i Arduino za pomocą Bluetooth. Oprogramowanie posiada wszystkie potrzebne instrukcje i interfejs użytkownika (suwak). Konfiguracja Arduino płynnie przesyła dane interfejsu i konfiguracji do aplikacji RemoteXY w smartfonie, a następnie aplikacja w smartfonie wyświetla interfejs w trybie offline bez konieczności łączenia się z Internetem!

Aplikację RemoteXY na Androida można pobrać z tego linku

Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby uzyskać prawidłowe działanie lampy:

  1. Zasil Arduino za pomocą zasilacza 12 V DC.
  2. Włącz aplikację RemoteXY na smartfonie.
  3. Włącz łączność Bluetooth.
  4. Naciśnij przycisk nowego połączenia "+" w górnym panelu aplikacji, jak pokazano na rysunku 3.
  5. W oknie, które się otworzy, wybierz połączenie "Bluetooth".
  6. Wybierz swoje urządzenie HC-05.
  7. W nowym oknie wprowadź hasło 1234 (lub 0000), aby nawiązać połączenie.
  8. Zacznij regulować jasność źródła światła LED za pomocą suwaka!
Rysunek 3. Aplikacja RemoteXY na Androida
Rysunek 4. Suwak aplikacji RemoteXY

Rysunek 4 przedstawia zrzut ekranu wykonany przez autora podczas testowania prototypu na smartfonie z systemem Android (Nokia 5.3/Android 10).

W przypadku problemów z połączeniem, może pojawić się komunikat o błędzie: "Połączenie zostało nawiązane, ale urządzenie nie odpowiada: Błąd Time out: brak odpowiedzi!". Jeśli otrzymasz ten komunikat, sprawdź ponownie konfigurację Arduino (sprzęt i oprogramowanie) i/lub łączność Bluetooth smartfona.

Fotografia 5. Moduł Bluetooth z białą diodą LED 12 V

Autor zbudował swój szybki prototyp używając prototypowej płytki Arduino (dla swojej wygody). Moduł białych diod LED jest w rzeczywistości parą połączonych równolegle płytek LED 12 V DC o chłodnym, białym świetle dziennym (×3 lampy na płytkę). Jego całkowity pobór prądu, jak zaobserwował autor, wynosi 200 mA przy 12 V DC.

Aby uzyskać kompatybilny z HC-05 moduł Bluetooth można sprawdzić ten link.

Dla modułu 12 V białych diod LED sprawdź ten link

Projekt autora działa całkiem nieźle, ale nie przeszedł jeszcze fazy prototypu. Wszelkie dodatkowe pomysły będą mile widziane!

Do pobrania
Download icon Lampa biurkowa sterowana Bluetooth - kod źródłowy
Firma:
AUTOR
Źródło
www.electronicsforu.com
Udostępnij
Zobacz wszystkie quizy
Quiz weekendowy
Edukacja
1/10 Jak działa rezystor LDR?
UK Logo
Elektronika dla Wszystkich
Zapisując się na nasz newsletter możesz otrzymać GRATIS
najnowsze e-wydanie magazynu "Elektronika dla Wszystkich"