Serwisy partnerskie:
Close icon
Serwisy partnerskie

Bezdotykowy zamek RFID

Article Image
Elmax
Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, zamki cyfrowe oparte na kartach RFID są bardziej niezawodne niż zamki mechaniczne oparte na kluczach, ponieważ nie można ich łatwo złamać, a także są to zamki bezstykowe. Dlatego też niektóre hotele na całym świecie przyjęły tę technologię. Istnieje jednak niebezpieczeństwo wycieku haseł, co pozwala każdemu naruszyć prywatność danej osoby.

Niniejszy projekt dotyczy bezdotykowego zamku RFID do pokoi hotelowych, który posiada dodatkową funkcję tymczasowego przechowywania danych dotyczących zameldowania i wymeldowania danej osoby. Oznacza to, że karta będzie działała tylko dla tej konkretnej osoby, aż do wyznaczonego terminu pobytu w hotelu.

Kodowanie

Najpierw musimy zainstalować biblioteki do Arduino IDE. Aby zainstalować wymaganą bibliotekę, przejdź do Arduino IDE i otwórz menadżer bibliotek. Wpisz MFRC522 w pasku wyszukiwania i wybierz install. Teraz możesz rozpocząć kodowanie.

Oprócz biblioteki MFRC522 w kodzie należy uwzględnić również bibliotekę Servo. Podczas gdy MFRC522.h umożliwia modułowi czytnika RFID odczytanie karty RFID, Servo.h wyposaża zamek w serwomechanizm.

Następnie w funkcji „setup” należy najpierw zainicjalizować port szeregowy do debugowania, aby uzyskać numer RFID. Następnie inicjalizujemy komunikację SPI z modułem RFID i ustawiamy numer pinu servo dla serwomechanizmu.

Potem należy utworzyć funkcję „loop”, aby odczytać numer RFID UUID. Następnie przekonwertować numer RFID UUID na ciąg znaków i sprawdzić, czy jest on zgodny z prawidłowym numerem UUID. Jeśli tak, to serwomotor zostanie automatycznie uruchomiony w celu odblokowania drzwi.

Rysunek 1.
Rysunek 2.

Połączenie

Podłącz RFID do Arduino, a przewód serwo/sygnałowy (żółty) do pinu 9 (patrz fotografia).

Rysunek 3. Podłączenie
Rysunek 4. Podłączenie z serwomechanizmem

Testowanie

Podłącz zasilanie do Arduino i serwomechanizm. Następnie przyłóż losowo wybraną kartę RFID do zamka. Gdy nic się nie dzieje, spróbuj z inną. Jeśli to pozwoli serwomotorowi odblokować drzwi, to znaczy, że wprowadziłeś poprawny kod RFID.

Gratulacje! Twój inteligentny zamek RFID jest gotowy.

Wykaz elementów
Ilość
Symbol
Nazwa/opis/gdzie kupić
Wideo
Do pobrania
Download icon Bezdotykowy zamek RFID - kod źródłowy
Firma:
AUTOR
Źródło
www.electronicsforu.com
Udostępnij
Zobacz wszystkie quizy
Quiz weekendowy
Edukacja
1/10 Jak działa rezystor LDR?
UK Logo
Elektronika dla Wszystkich
Zapisując się na nasz newsletter możesz otrzymać GRATIS
najnowsze e-wydanie magazynu "Elektronika dla Wszystkich"