Serwisy partnerskie:
Close icon
Serwisy partnerskie

Urządzenie pamięci masowej flash uwierzytelniane odciskiem palca

Article Image
Elmax
Często przechowujemy ważne i poufne pliki na pendrive'ach lub dyskach flash w celu przesyłania/udostępniania danych. Chociaż jest to wygodne, pozostaje obawa o zabezpieczenie urządzeń pamięci masowej, które mogą dostać się w niepowołane ręce i spowodować problemy. Dlatego potrzeba specjalnych urządzeń pamięci masowej, na których można bezpiecznie zapisywać i udostępniać pliki. Na rynku dostępnych jest kilka programów, które pozwalają szyfrować i blokować pliki, ale wymagają one pewnego "know-how" do instalacji w laptopach i komputerach PC. Dostępne są również urządzenia flash, które działają na zasadzie uwierzytelniania za pomocą odcisku palca lub hasła. Wymagają one jednak instalacji specjalnych sterowników w komputerze i obsługują tylko system Windows 10 lub 8, ale nie Linux.

Artykuł opisuje inteligentne urządzenie pamięci masowej flash, które jest oparte na uwierzytelnianiu za pomocą odcisku palca i działa bez instalowania jakiegokolwiek oprogramowania lub sterowników w komputerze.

Używając terminali szeregowych Bluetooth, uwierzytelnianie odcisku palca użytkownika lub hasła odbywa się za pomocą aplikacji w telefonie. Ten projekt koncepcyjny może być wykorzystany do opracowania niezawodnego inteligentnego rozwiązania pamięci masowej flash.

Wykaz elementów
Liczba
Symbol
Nazwa/opis/gdzie kupić
1
Mikrokontroler
Arduino Pro Micro
1
Moduł Bluetooth
Bluetooth HC 05
1
Do połączeń
Przewody

Kodowanie

Aby umożliwić dostęp do pamięci flash tylko uwierzytelnionym użytkownikom, trzeba napisać kod kontrolujący piny VCC i GND pamięci flash. Potrzebny będzie również Bluetooth HC 05, aby aplikacja mogła bezprzewodowo przeprowadzać uwierzytelnianie użytkownika. Umożliwi to bezpieczne korzystanie z urządzenia flash z dowolnym systemem operacyjnym, w tym Linux, Windows, Android, lub z każdym innym systemem, który obsługuje pamięć flash USB.

Po pierwsze, utwórz zmienną łańcuchową, która będzie przechowywać hasło do uwierzytelniania urządzenia i inną zmienną do przechowywania hasła pochodzącego z Bluetooth. Następnie zdefiniuj numer pinu, aby kontrolować pin VCC urządzenia pamięci masowej USB flash.

Następnie utwórz funkcję setup(), w której szybkość transmisji szeregowej dla Bluetooth HC 05 wynosi 9600.

Potem utwórz funkcję loop(), która będzie sprawdzać przychodzące hasło i porównywać je z już zapisanym hasłem. Jeśli istnieje pomyślne dopasowanie między nimi, wtedy poda pin VCC USB do zasilania i urządzenie USB zostanie rozpoznane przez komputer, umożliwiając dostęp do plików w nim zawartych.

Rozwój aplikacji

Aby stworzyć aplikację, która łączy się z pendrive'em poprzez uwierzytelnianie odciskiem palca, należy użyć Kodular. Można również użyć MIT App Inventor lub Android Studio do stworzenia aplikacji.

W pierwszej kolejności należy utworzyć layout (jak na poniższym rysunku) i dodać do niego następujące komponenty:

  • Zegar (z sekcji Sensors)
  • Odcisk palca (z sekcji Sensors)
  • Listpicker (z sekcji Layout)
  • TextView (z sekcji Layout)
  • Klient Bluetooth (z sekcji Connectivity)

Następnie połącz bloki kodu (jak pokazano na rysunku poniżej)

Połączenie

Weź żeńską część USB. Przylutuj piny RX i TX dowolnego pendrive'a do pinów RX i TX USB. Upewnij się, że GND jest przylutowane do -ve. Następnie podłącz pin VCC pendrive'a do pinu 9 Arduino, aby kontrolować zasilanie pendrive'a. Podłącz również piny VCC i GND Arduino do pinów VCC i GND żeńskiego USB.

Następnie wykonaj następujące połączenia:

Bluetooth HC-05 – Arduino
VCC
5V
GND
GND
RX
TX
TX
RX

Testowanie

Połącz USB i Bluetooth z aplikacją. Naciśnij ikonę odcisku palca, jak widać w aplikacji. Po pomyślnym uwierzytelnieniu, będziesz mógł zobaczyć rozpoznane urządzenie w komputerze.

Uwaga: Jest to projekt koncepcyjny. Całość musi być wykonana jako pojedynczy układ, aby stanowiło niezawodne rozwiązanie.

Wideo
Do pobrania
Download icon Urządzenie pamięci masowej flash uwierzytelniane odciskiem palca - kod źródłowy

Artykuł Finger Print Authentication Flash Storage Device opracowano w wersji polskiej na podstawie współpracy z portalem www.electronicsforu.com.

Firma:
Tematyka materiału: Bluetooth, HC05, USB, Arduino Pro
AUTOR
Źródło
www.electronicsforu.com
Udostępnij
Zobacz wszystkie quizy
Quiz weekendowy
Edukacja
1/10 Jak działa rezystor LDR?
UK Logo
Elektronika dla Wszystkich
Zapisując się na nasz newsletter możesz otrzymać GRATIS
najnowsze e-wydanie magazynu "Elektronika dla Wszystkich"