Serwisy partnerskie:
Close icon
Serwisy partnerskie

Inteligentny pomiar tlenu we krwi i tętna z automatycznym zapisem danych

Article Image
Elmax
Dzięki różnym urządzeniom medycznym dostępnym obecnie na rynku, możemy łatwo monitorować nasz stan zdrowia w domu, bez konieczności wizyty u lekarza. A może by tak zrobić je samemu?

W tym projekcie DIY opisywane jest inteligentne urządzenie monitorujące stan zdrowia, które może mierzyć SpO2 (procent tlenu we krwi) i tętno. To urządzenie może być używane przez sportowców do monitorowania tętna i poziomu tlenu we krwi podczas treningu. Najlepszą częścią tego projektu jest to, że można podłączyć to urządzenie do aplikacji, która automatycznie zapisuje wszystkie dane z czujników do pliku tekstowego.

Czas zacząć projekt.

Wykaz elementów
Ilość
Symbol
Nazwa/opis/gdzie kupić
1
Dowolna płytka Arduino
Arduino Uno
1
Wyświetlacz OLED I2C
SSD1306 OLED
1
Do połączeń
Przewody

Kodowanie

Po pierwsze, trzeba zainstalować wymagane biblioteki w Arduino IDE. Wejdź w narzędzia, otwórz menadżer bibliotek i wyszukaj te biblioteki ("Addafurit GFX", "Oak Oled", "Max 30100") a następnie zainstaluj je.

Po zainstalowaniu bibliotek można przystąpić do kodowania. W początkowej części kodu, załączono wymagane biblioteki.

Rysunek 1. Biblioteki inicjujące w kodzie

Potem, dodano krótki kod bitmapy, która posiada logo z symbolem serca. W następnej części umieszczono funkcję, która wyświetla logo bitmapy serca za każdym razem, gdy bije serce (rysunek 2). Dalej można stworzyć funkcję setup() i ustawić szybkość transmisji Bluetooth wraz z innymi ustawieniami (rysunek 3).

Rysunek 2. Kod bitmapy
Rysunek 3. Kod Arduino ustawiający szybkość transmisji Bluetooth
Rysunek 4. Kod wyświetlający status czujnika

Następnie trzeba utworzyć funkcję pętli, która będzie aktualizować odczyty czujnika i wyświetlać je na ekranie OLED.

Rysunek 5. Kod Arduino pobierający dane z czujnika
Rysunek 6. Kod Arduino wyświetlający dane z czujnika na OLED

Podłącz teraz komponenty tak, jak poniżej.

Połączenie

Arduino ↔ Komponenty
5 V
OLED i Max30100 VCC
GND
OLED i Max30100 GND
SCL
SCL w OLED i Max 30100
SDA
SDA w OLED i Max30100
5 V
Bluetooth VCC
GND
Bluetooth GND
RX
TX
TX
RX

Wykonanie aplikacji

Po wykonaniu kodowania i części połączeniowej, należy zbudować aplikację. Do tego celu można wykorzystać MIT App Inventor. Najpierw trzeba utworzyć layout i dodać do niego następujące komponenty.

  • Widok obrazu
  • Przycisk
  • Poziom tekstu
  • Wejście tekstowe
  • Bluetooth Clint
  • Zegar Timmer
  • Przechowywanie plików
Rysunek 7.

Następnie dołącz bloki kodu MIT App inventor zgodnie z rysunkiem 8.

Rysunek 8. Bloki kodu App Inventor

Testowanie

Po podłączeniu elementów, sprawdź poprawność każdego połączenia. Następnie włącz zasilanie Arduino. Po włączeniu zasilania Arduino, na ekranie OLED pojawi się komunikat o treści – "Initializing Sensor". Po kilku sekundach, gdy Arduino wykryje czujnik, pokaże odczyt na ekranie. Początkowo będzie to 0 lub fałszywy odczyt. Umieść swój palec na czujniku i pozwól mu wykryć puls i poziom tlenu we krwi. Po kilku sekundach SpO2 (procent tlenu we krwi) i tętno zostaną wyświetlone na ekranie OLED. Następnie otwórz aplikację, którą stworzyłeś i podłącz ją do Bluetooth. Po połączeniu, można zobaczyć procent tlenu we krwi (SpO2) i tętno w aplikacji. Aplikacja automatycznie zapisuje dane z czujnika w postaci pliku tekstowego, który można udostępnić lekarzowi lub wykorzystać do analizy.

Rysunek 9. Dane z czujnika w formacie tekstowym
Wideo
Do pobrania
Download icon Inteligentny pomiar tlenu we krwi i tętna z automatycznym zapisem danych - kod źródłowy

Artykuł Smart Blood Oxygen And Heart Rate Monitor With Automatic Data Saving System opracowano w wersji polskiej na podstawie współpracy z portalem www.electronicsforu.com.

Firma:
Tematyka materiału: Arduino Uno, OLED, SSD1306, MAX30100
AUTOR
Źródło
www.electronicsforu.com
Udostępnij
Zobacz wszystkie quizy
Quiz weekendowy
Edukacja
1/10 Jak działa rezystor LDR?
UK Logo
Elektronika dla Wszystkich
Zapisując się na nasz newsletter możesz otrzymać GRATIS
najnowsze e-wydanie magazynu "Elektronika dla Wszystkich"