Serwisy partnerskie:
Close icon
Serwisy partnerskie

Znaczenie stosowania dławików skompensowanych prądowo (CMI)

Article Image
Obecne w obwodach Ethernetu jednoparowego (ang. Single-Pair Ethernet - SPE) oraz w sieciach sprzęgająco-odsprzęgających (ang. Coupling-Decoupling Networks - CDN) dławiki skompensowane prądowo (ang. Common Mode Inductor - CMI) pozwalają gdy trzeba dobrze eliminować zakłócenia wysokich częstotliwości na 2 liniach danych czy zasilania. W efekcie zapewnia się swobodny przepływ: prądu stałego oraz sygnałów o niskich częstotliwościach, bez tych zakłóceń.

Zwykle źródłami zakłóceń wysokich częstotliwości są nieekranowane urządzenia - np. silniki i falowniki. W obrębie każdego dławika skompensowanego prądowo znajdują się 2 uzwojenia nawinięte niezgodnie (tzn. w przeciwnych kierunkach) na toroidalny rdzeń ferromagnetyczny. Wchodzące na jednomienne zaciski dławika prądy skierowane zgodnie (czyli w jednakowym i stałym kierunku) prowadzą do generacji 2 zgodnych strumieni magnetycznych (rysunek 1). W efekcie następuje generacja silnego pola magnetycznego, w celu zwiększenia indukcyjności dławika. Zależna od niej induktancja (idealna impedancja dławika) staje się większa. Oznacza to mocniejsze tłumienie wysokich częstotliwości oraz mniejsze niższych.

Rysunek 1 - Po prawej stronie: kierunki strumieni magnetycznych
w przypadku prądów skierowanych zgodnie

W przypadku prądów skierowanych niezgodnie (w przeciwnych kierunkach jak uzwojenia), na różnoimiennych zaciskach dławika, zachodzą 2 niezgodne strumienie magnetyczne (rysunek 2), które znoszą się niemal w całości. Powstaje osłabione pole magnetyczne, a przez to zniża się indukcyjność, i w rezultacie induktancja. Sygnały niskich częstotliwości nie są tłumione, a wysokich są. Należy pamiętać o dobraniu optymalnej liczby zwojów w uzwojeniach. Istotnymi parametrami dławików skompensowanych prądowo są np. częstotliwości pracy, induktancja znamionowa, jak też prąd znamionowy. Dla prądów skierowanych zgodnie na jednoimiennych zaciskach dławika jego induktancja powina być jak największa. Dla skierowanych niezgodnie na różnoimiennych jego zaciskach powinna jak najmniejsza..

Rysunek 2 - Po prawej stronie: kierunki strumieni magnetycznych
w przypadku prądów skierowanych niezgodnie

Na rysunku 3 pokazano przykładowe zastosowanie dławika skompensowanego prądowo dla elektroniki motoryzacji. Jest to obwód Ethernetu jednoparowego złożony z rezystorów R1 i R2 o rezystancji 1 kΩ każdy, rezystora R3 o rezystancji 100 kΩ, kondensatorów C1 i C2, których, w rzeczywistości, pojemności wynoszą po 100 nF każdy, a także kondensatora C3 o pojemności 4,7 nF. Kondensatory C1 i C2 sprzęgają kontroler PHY z urządzeniem (connector), pozbywając się składowej stałoprądowej. Natomiast kondensator C3 gwarantuje odsprzęganie zakłóceń, wysokich częstotliwości, których nie zdołał usunąć dławik skompensowany prądowo. Oprócz tego rezystory R1 i R2 zapewniają odprowadzanie przywołanych zakłóceń do masy, a rezystor R3 służy usuwaniu ładunków elektrostatycznych (ESD), które powstają wskutek podłączania, niezależnie od sytuacji, linii do kontrolera PHY i urządzenia.

Rysunek 3 - Obwód Ethernetu jednoparowego, w którym znajduje zastosowanie
dławik skompensowany prądowo

Więcej informacji pod adresem: microcontrollertips.com

Firma: Microcontroller Tips
Tematyka materiału: cewki indukcyjne, dławiki, dławiki, skompensowane prądowo, CMI, Ethernet, Single Pair Ethernet
AUTOR
Źródło
microcontrollertips.com
Udostępnij
Zobacz wszystkie quizy
Quiz weekendowy
Edukacja
1/10 Jak działa rezystor LDR?
UK Logo
Elektronika dla Wszystkich
Zapisując się na nasz newsletter możesz otrzymać GRATIS
najnowsze e-wydanie magazynu "Elektronika dla Wszystkich"