Serwisy partnerskie:
Close icon
Serwisy partnerskie

Opublikowany przez UKE kodeks dobrych praktyk w zakresie dostępu do słupów elektroenergetycznych

Article Image
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) prezentuje dokument skierowany do wszelakich przedsiębiorców telekomunikacyjnych (PT), a także operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) w zakresie dostępu do słupów elektroenergetycznych. Kodeks ten objaśnia kluczowe kwestie dotyczące: współpracy w zakresie współkorzystania ze słupów elektroenergetycznych oraz rekomendacje, w jaki sposób należy rozwiązywać, w istocie, potencjalne kwestie sporne.

Dzięki opracowanej publikacji, zarówno PT jak i OSD będą mogli dużo lepiej zawierać umowy i nawiązywać efektywną współpracę na potrzeby realizacji szybkiej sieci telekomunikacyjnej. Kodeks dobrych praktyk w zakresie dostępu do słupów elektroenergetycznych został ujęty w 4 częściach poniżej. Z przytoczonym kodeksem można się zapoznać na końcu (po częściach).

  • I część: „Zasady Ogólne” - dotyczy sposobu: zawieraniu umów i komunikacji pomiędzy stronami, zasad prowadzenia prac przez PT oraz stosowania kar umownych.
  • II część: „Procedury Dostępu”, które wskazują na kamienie milowe w procedurze.
  • III część: „Zasady Dostępu” - zawiera rekomendacje w jaki sposób powinna przebiegać procedura dostępu w tym przywoływanie terminów, stosowanie Polskich Norm (PN) we współpracy PT i OSD, wydawanie różnych warunków technicznych, wykonanie projektu wykonawczego przez PT oraz pokrywanie przez PT kosztów ważkich wyłączeń napięcia linii elektroenergetycznej.
  • IV część: „Opłaty” - stanowi opis modelu naliczania różnych opłat za dostęp do słupów elektroenergetycznych, w tym wyjaśnienie kiedy to OSD może naliczać opłatę za kable abonenckie i zalecenia naliczania opłat za rozgałęzienia kabla telekomunikacyjnego.
DATA SHEET
Wideo
Do pobrania
Download icon Kodeks dobrych praktyk w zakresie dostępu do słupów elektroenergetycznych
Firma: Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)
Tematyka materiału: kodeksy dobrych praktyk, operatorzy systemów dystrybucyjnych, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, słupy elektroenergetyczne, Urząd Komunikacji Elektronicznej, UKE
AUTOR
Źródło
uke.gov.pl
Udostępnij
Zobacz wszystkie quizy
Quiz weekendowy
Edukacja
1/10 Jak działa rezystor LDR?
UK Logo
Elektronika dla Wszystkich
Zapisując się na nasz newsletter możesz otrzymać GRATIS
najnowsze e-wydanie magazynu "Elektronika dla Wszystkich"