Serwisy partnerskie:
Close icon
Serwisy partnerskie

Falowody (światłowody) w komputerach kwantowych

Article Image
Jednym z wyzwań, przed którymi stoją projektanci komputerów kwantowych jest dość niezawodna integracja kubitów, aby można było korzystać z ich wysokiego potencjału, który dotyczy mocy obliczeniowej. Chodzi tutaj o niezakłóconą komunikację pomiędzy kubitami za pośrednictwem tzw. informacji kwantowych, których idealnym nośnikiem są fotony. Należy zaznaczyć, że klasyczne techniki przekazywania informacji nie mają, w praktyce, zastosowania w komputerach kwantowych, a wszystkie fotony muszą być dokładnie odbierane i przesyłane.

Niewątpliwie informacja kwantowa jest o wiele bardziej złożona niż informacja klasyczna tzn. zamiast zer i jedynek, które są względem siebie odrębne, mamy do czynienia z byciem zerem, a zarazem jedynką. Kiedy informacja kwantowa jest przenoszona żadne czynniki nie mogą jej zakłócić, o co w świecie fizyki kwantowej jest bardzo łatwo. Każdy foton, który jest nośnikiem informacji kwantowej, musi być izolowany od świata zewnętrznego. Przenoszenie fotonów za sprawą zwykłych metod jest absolutnie wykluczone. Chyba, że zastosować dedykowane - nie inaczej, falowody (światłowody), które w znaczeniu przemieszczania się fotonów mogą być, w ogólności, jedno- lub dwukierunkowe. Korzystanie z falowodów jednokierunkowych jest dość proste, choć z drugiej strony utrudnia skalowanie komputerów kwantowych, a także wymaga użycia wielu komponentów, które zapewniają jednokierunkowość transmisji fotonów. Należy, a wręcz trzeba, pamiętać, że stosowane w komputerach kwantowych kubity muszą emitować fotony w drodze zmian w poziomach energii. Tak powstałe fotony nie mogą propagować się w losowych kierunkach, co jest spełnione po pierwsze, gdy zastosuje się falowody, a po drugie gdy kubity są w jednym ze stanów maksymalnie splątanych - w tzw. stanie Bella. Splątane ze sobą kubity emitują równocześnie fotony, które po wejściu do falowodu, wbrew twierdzeniom fizyki klasycznej, oddziałują ze sobą, prowadząc w efekcie do nastąpienia emisji wypadkowej. Manipulując fazą względną stanu Bella, można wygodnie ustalać kierunek, po którym emisja ta propaguje się, a w konsekwencji informacja kwantowa. W chwili obecnej skuteczność tego rodzaju wymiany informacji pomiędzy kubitami sięga niemal 96%, co oznacza, że informacje, których nośnikami są fotony, podążały w narzuconych kierunkach przez prawie 96% czasu. Z pewnością jest to niezwykle obiecujący wynik, biorąc pod uwagę to, że może to doprowadzić do opracowania tzw. rozszerzalnej architektury komputera kwantowego, która łączy ze sobą i integruje wiele procesorów kwantowych w wydajniejsze rozwiązania fizyki kwantowej.

Więcej informacji pod adresami: link 1 i link 2

Wideo
Firma: Connector Tips
Tematyka materiału: Connector Tips, falowody, fotony, komputery kwantowe, kubity, superpozycja stanów
AUTOR
Źródło
connectortips.com
Udostępnij
Zobacz wszystkie quizy
Quiz weekendowy
Edukacja
1/10 Jak działa rezystor LDR?
UK Logo
Elektronika dla Wszystkich
Zapisując się na nasz newsletter możesz otrzymać GRATIS
najnowsze e-wydanie magazynu "Elektronika dla Wszystkich"