Serwisy partnerskie:
Close icon
Serwisy partnerskie

Pilot zdalnego sterowania włączaniem/wyłączaniem dwóch urządzeń

Article Image
Elmax
Projekt ten umożliwi zdalne sterowanie dwoma urządzeniami elektrycznymi. Używa on pilota do telewizora lub DVD, który wykorzystuje modulowany ciąg impulsów podczerwieni (IR) pracujący z częstotliwością 38 kHz.

Zaletą tego projektu jest to, że nie wykorzystuje on żadnego mikrokontrolera i opiera się tylko na układzie scalonym licznika dekadowego CD4017B i odbiorniku IR TSOP1738 do sterowania dwoma urządzeniami. Wykonany przez autora prototyp pokazano na fotografii otwierającej.

Układ i działanie

Schemat ideowy dwukanałowego przełącznika zdalnego sterowania IR przedstawiony na rysunku 1 można podzielić na dwie części: zasilanie regulowane oraz układ sterujący.

Rysunek 1. Dwukanałowy układ zdalnego sterowania

Zasilacz stabilizowany zbudowany jest z transformatora środkowego zaczepu 12 V-0-12 V, 500 mA step-down (X1), prostownika pełnofalowego z wykorzystaniem diod 1N4007 (D1 i D2), stabilizatora 5 V IC 7805 (IC1) oraz dwóch kondensatorów elektrolitycznych C1 i C2.

Układ sterujący zbudowany jest z układu scalonego CD4017B (IC2), diod 1N4148 (D3, D4, D6, i D7), tranzystora BC557 (T1), dwóch tranzystorów BC547 (T2 i T3), oraz dwóch przekaźników 12 V (RL1 i RL2).

Projekt wymaga 5 V dla układu scalonego CD4017B i odbiornika IR TSOP1738 (IRRX1) oraz 12 V nieregulowanego prądu stałego dla dwóch 12V przekaźników monostabilnych SPDT.

TSOP1738 odbiornik IR na stronie wejściowej odbiera 38 kHz impulsy IR z pilota. W normalnych warunkach, pin wyjściowy odbiornika jest w stanie wysokim, co oznacza, tranzystor T1 jest odcięty i jego kolektor jest w stanie niskim. Kolektor tranzystora T1 napędza zegar licznika dekadowego CD4017B.

Gdy skierujemy pilota w stronę odbiornika IR i naciśniemy dowolny klawisz, układ odbiera ciąg impulsów IR o częstotliwości 38 kHz. Impulsy te są odwracane na kolektorze T1 i podawane na wejście zegarowe licznika dekadowego IC2.

Przychodzące impulsy mogłyby inkrementować licznik CD4017B w tym samym tempie (38kHz), ale ze względu na obwód filtru RC (składający się z R2 i C3) na pinie 14 układu IC2, ciąg impulsów pojawia się jako pojedynczy impuls do licznika. Tak więc, przy naciśnięciu każdego klawisza, licznik CD4017B posuwa się do przodu tylko o jeden impuls.

Po zwolnieniu przycisku pilota, kondensator C3 rozładowuje się przez rezystor R2 i linia zegarowa staje się zerowa. Tak więc przy każdym naciśnięciu i zwolnieniu przycisku na pilocie, licznik CD4017B otrzymuje pojedynczy impuls na swoje wejście zegarowe. Świecenie diody LED1 sygnalizuje, że do układu IC2 został odebrany impuls z klawisza pilota.

Może być pięć przypadków (typów) działania:

Przypadek 1

Początkowo, po naciśnięciu klawisza na pilocie IR, wyjście O0 układu CD4017B przechodzi w stan wysoki. Licznik inkrementuje dla każdego impulsu przejścia od stanu niskiego do wysokiego przychodzącego na jego pin CLK (14). Gdy nadejdzie pierwszy impuls, O0 przechodzi w stan wysoki i tranzystor T2 przewodzi przez diodę D3. To aktywuje przekaźnik RL1 i podłączone do niego urządzenie L1 zostaje włączone.

Przypadek 2

Po ponownym naciśnięciu klawisza drugi impuls docierający na linię CLK zwiększa stan licznika o jeden. Tak więc na wyjściu O1 układu CD4017B pojawia się stan wysoki i tranzystor T3 przewodzi przez diodę D5. Powoduje to włączenie przekaźnika RL2 i załączenie podłączonego do niego urządzenia L2. W tym samym czasie, ponieważ pin wyjściowy O0 jest w stanie niskim, tranzystor T2 jest odcięty przez diodę D3. Powoduje to dezaktywację przekaźnika RL1 i wyłączenie urządzenia L1.

Przypadek 3

Po ponownym naciśnięciu klawisza trzeci impuls przychodzący na linię CLK ponownie inkrementuje licznik o jeden. Na wyjściu O2 układu CD4017B pojawia się stan wysoki, a tranzystory T2 i T3 przewodzą odpowiednio przez diody D4 i D6. Powoduje to uaktywnienie obu przekaźników (RL1 i RL2) i załączenie obu urządzeń (L1 i L2).

Przypadek 4

Po czwartym naciśnięciu klawisza, czwarty impuls docierający do linii CLK inkrementuje licznik jeszcze raz o jeden. Wyjście O3 układu CD4017B przechodzi w stan wysoki, a piny wyjściowe O0, O1 i O2 układu CD4017B w stan niski, co oznacza odcięcie tranzystorów T2 i T3. Dezaktywuje to oba przekaźniki i oba urządzenia są wyłączone.

Przypadek 5

Po ponownym naciśnięciu klawisza, piąty impuls przychodzący na linię CLK ponownie inkrementuje licznik o jeden. Ponieważ O4 jest podłączony do pinu 15 układu IC2, przywraca on układ CD4017B do stanu power-on-reset przy stanie wysokim O0.

Powyższy cykl powtarza się przy każdym naciśnięciu klawisza na pilocie. Tak więc, układ działa po prostu jako dwukanałowy przełącznik on/off dla urządzeń, który jest sterowany za pomocą pilota podczerwieni.

Budowa i testowanie

Schemat płytki drukowanej dwukanałowego przełącznika zdalnego sterowania na podczerwień pokazano na rysunku 2, a rozmieszczenie jego elementów na rysunku 3. Po zmontowaniu układu na płytce drukowanej należy podłączyć wtórnik transformatora do złącza X1.

Rysunek 2. Układ płytki drukowanej dla pilota zdalnego sterowania
Rysunek 3. Rozmieszczenie elementów na płytce PCB

W miejsce urządzeń zasilanych napięciem 230 V, do testów można użyć żarówek 60 W, jak pokazano na prototypie (fotografia otwierająca).

Firma:
AUTOR
Źródło
www.electronicsforu.com
Udostępnij
Zobacz wszystkie quizy
Quiz weekendowy
Edukacja
1/10 Jak działa rezystor LDR?
UK Logo
Elektronika dla Wszystkich
Zapisując się na nasz newsletter możesz otrzymać GRATIS
najnowsze e-wydanie magazynu "Elektronika dla Wszystkich"