Serwisy partnerskie:
Close icon
Serwisy partnerskie

Przetestuj do czterech serwomechanizmów oddzielnych lub w systemie. Super Tester Serwomechanizmów

Article Image
Elmax
Prezentowany tutaj tester serwomechanizmów opracowałem, ponieważ dron, nad którym pracuję, czasami podczas lotów testowych, wydziela nieprzyjemny zapach spalonej elektroniki i spalonego lakieru miedzianego. Potrzebowałem narzędzia, które pozwoli mi zdiagnozować problem i pomoże zrozumieć przyczynę problemów.

W Internecie można znaleźć wiele projektów testerów serwomechanizmów służących do testowania pojedynczego serwa. Pozwalają sprawdzić, czy właśnie zakupione serwo działa prawidłowo.

Prezentowany tutaj tester idzie w tej koncepcji o kilka kroków dalej. Można go używać nie tylko do jednoczesnego testowania maksymalnie czterech serwomechanizmów, ale umożliwia także testowanie modułu elektronicznej kontroli prędkości (ESC) lub sterownika serwomechanizmów wraz z serwami, w wielu konfiguracjach.

Sygnały serwa 101

Dla przypomnienia, serwomechanizm modelarski jest sterowany sygnałem w postaci impulsów o zmiennej szerokości, o częstotliwości powtarzania wynoszącej 50 Hz. Szerokość impulsu (czas, przez który sygnał jest wysoki) powinna mieścić się w zakresie od jednej do dwóch milisekund (niektóre serwa akceptują czas impulsu od 900 μs do 2100 μs), przez resztę czasu sygnał ma stan niski. Serwo znajduje się w pozycji środkowej, gdy szerokość impulsu wynosi 1,5 ms. Gdy impuls jest krótszy, serwo obróci się w jednym kierunku (np. w lewo); gdy jest dłuższy, skręci w drugą stronę (np. w prawo).

W typowym systemie lotu należy sprawdzić pięć parametrów: czas trwania czterech impulsów sterujących serwomechanizmami (ciąg silnika, przechylenie lewo/prawo, nachylenie przód/tył i obrót wokół osi pionowej) oraz napięcie zasilania. W przypadku skomplikowanego projektu, np. opracowania kontrolera lotu (drona lub innego typu modelu RC) lub dowolnego miksera impulsowego (aparatura sterownicza), tester ten pozwala zobaczyć wynik działania miksera.

Należy zauważyć, że w pozostałej części tego artykułu termin „serwo” można zastąpić terminem ESC lub dowolnym innym urządzeniem wytwarzającym i/lub rozpoznającym sygnały serwo.

Funkcje i możliwości

Super Serwo Tester (SST) mierzy czas trwania impulsów sterujących maksymalnie czterema serwami i dostarcza informacji o jakości zasilania. Można go umieścić pomiędzy odbiornikiem zdalnego sterowania a serwami, pomiędzy odbiornikiem a kontrolerem lotu drona lub pomiędzy kontrolerem lotu a serwami. 

Tryby pracy

SST posiada dwa tryby pracy, wybierane za pomocą przełącznika suwakowego:

Ręczny: W tym trybie SST generuje impulsy dla czterech serwomechanizmów lub kontrolera lotu. Szerokość impulsów jest ustawiana za pomocą czterech potencjometrów. W tym trybie to SST dostarcza zasilanie do serw (lub ESC) i zasilanie modelu nie może być podłączone do żadnego z nich. Napięcie zasilania SST musi wynosić od 7,5 V do 12 VDC.

Wejścia: W tym trybie mierzone są długości impulsów pochodzących z odbiornika lub sterownika.

Sygnały są również przekazywane do wyjść SST w celu sterowania serwami (lub kontrolerem lotu).

W tym trybie tester i serwa (lub ESC) są zasilane z zasilacza modelu. Napięcie zasilania nie może przekraczać 7,49 V, a tester nie powinien być podłączany do własnego źródła zasilania. Ponadto wszystkie cztery kanały wejściowe muszą być podłączone, w przeciwnym razie dioda LED i brzęczyk zasygnalizują usterkę.

Tryby wyświetlania

Wyświetlacz pokazuje graficznie czas trwania impulsów na czterech wykresach słupkowych wraz z ich wartością liczbową w mikrosekundach (od 1000 µs do 2000 µs). Wykresy słupkowe są ograniczone do zakresu od 1000 µs do 2000 µs, ale wartość liczbowa ograniczona nie jest. Gdy wartość wykracza poza zakres, wokół jej wartości liczbowej rysowana jest ramka. W tym przypadku dioda LED również się zaświeci, a brzęczyk, jeśli jest włączony, wyda sygnał dźwiękowy.

Wświetlacz pokazuje także wartość napięcia zasilania serwomechanizmów w dowolnym trybie pracy (Ręcznym lub Wejścia). Rzeczywiście, jakość zasilania modelu jest ważna zarówno dla kontrolera lotu, jak i dla bezpieczeństwa pilota oraz osób podziwiających jego umiejętności latania. Zmierzone napięcie zasilania zostanie zaznaczone ramką, gdy jego wartość będzie niższa niż 4,5 V. Dodatkowo zaświeci się też dioda LED, a brzęczyk wyda sygnał dźwiękowy, dzięki czemu nie trzeba cały czas obserwować testera.

SST oferuje dwa tryby wyświetlania, stos i kwadrat. Drugi typ lepiej nadaje się do quadkoptera. Położenie potencjometru P4 przy włączeniu zasilania określa tryb wyświetlania. Gdy przed włączeniem zasilania P4 zostanie obrócony całkowicie w lewo, SST będzie wyświetlał kanały jeden nad drugim (stos). Obrócenie potencjometru P4 w prawo przed załączeniem zasilania powoduje wybranie ułożenia kanałów na wyświetlaczu w kwadrat, po uruchomieniu się urządzenia.

Aby przeczytać ten artykuł kup e-wydanie
Kup teraz
Firma:
Tematyka materiału: Super Serwo Tester (SST), Sygnały serwa 101, Funkcje i możliwości, Tryby pracy, Tryby wyświetlania, Układ elektryczny, ATmega328-P
AUTOR
Źródło
Elektronika dla Wszystkich kwiecień 2024
Udostępnij
Zobacz wszystkie quizy
Quiz weekendowy
Edukacja
1/10 Jak działa rezystor LDR?
UK Logo
Elektronika dla Wszystkich
Zapisując się na nasz newsletter możesz otrzymać GRATIS
najnowsze e-wydanie magazynu "Elektronika dla Wszystkich"