Serwisy partnerskie:
Close icon
Serwisy partnerskie

Bezpieczeństwo w instalacjach elektrycznych: Jak występują błędy?

Article Image
Domowa instalacja elektryczna jest systemem dość prostym, ale od sprawności jego funkcjonowania zależy zarówno wygoda, jak i bezpieczeństwo wszystkich domowników. Fachowe usługi elektryczne zagwarantują jakość i niezawodność instalacji niezależnie od tego, jak skomplikowana jest. Zachęcamy więc, aby nie podejmować żadnych działań z elektryka w domu samodzielnie, a zaprosić do ich wykonania fachowca wybranego na portalu Otomistrz.

Podstawy bezpieczeństwa w instalacjach elektrycznych

Wysokiej jakości instalacja elektryczna wymaga fachowego montażu, gdyż tylko doświadczeni fachowcy mogą zapewnić jej kluczową charakterystykę, czyli wysoki poziom bezpieczeństwa. 

Instalacja elektryczna w domu i jej bezpieczeństwo jest kwestią fundamentalną, ponieważ pozwala zapobiec wypadkom i uszkodzeniom. Dla zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa instalacji elektrycznej należy zadbać o jej właściwą izolację, a podczas pracy z prądem - przestrzeganie odpowiednich zasad BHP. Do zasad bezpieczeństwa, których podczas pracy z prądem powinien przestrzegać każdy elektryk, należą wymienione poniżej:

  • Zanim zasili się obwód, należy upewnić się, że wszystkie połączenia zostały dokładnie sprawdzone i właściwie zrealizowane. Do momentu zakończenia tej weryfikacji, obwód nie powinien być podłączony do źródła prądu.
  • Po przeprowadzeniu wszelkich pomiarów, pierwszym krokiem w procesie rozłączania jest odłączenie układu od źródła energii.
  • W trakcie każdego eksperymentu powinno się stosować najniższe możliwe napięcie. Można je zredukować za pomocą transformatora.
  • Podczas przeprowadzania pomiarów nie powinno się czerpać prądu bezpośrednio z sieci, ale raczej za pośrednictwem transformatora separującego.
  • Gdy praca odbywa się ze źródłami o napięciu U > 30 V, nie powinno się używać urządzeń z nieizolowanymi elektrycznie częściami, takimi jak: nieosłonięte oporniki, mierniki tablicowe lub komponenty radiowe.

Usługi elektryka cennik z kwalifikacjami są gwarancją, że wszystkie te zasady bezpieczeństwa będą spełnione. Dodatkowo, jeśli elektryk będzie znaleziony za pośrednictwem strony Otomistrz, możesz mieć pewność, że usługi elektryczne cennik nie będą wygórowane.

Najczęstsze błędy w instalacji i ich skutki

Błędy podczas tworzenia instalacji elektrycznych wcale nie są rzadkością i są popełniane zarówno przez początkujących lub niedoświadczonych elektryków, jak i fachowców z wieloletnim stażem (oczywiście, w tym drugim przypadku - znacznie rzadziej). Do najczęstszych powodów usterek przede wszystkim są zaliczane źle dobrany sprzęt oraz błędy w połączeniach. Przy tworzeniu połączeń szczególne problemy tworzą:

  • Brak szczelności;
  • Zaciskanie kabli w niewłaściwy sposób;
  • Zwarcia, wynikające z faktu niewłaściwych połączeń, skutkujące uszkodzeniem urządzeń oraz pożarami.

Innymi błędami, które może popełnić elektryk są: niedostateczne izolacje, podjęcie się prac bez posiadania na nie odpowiednich uprawnień, niewłaściwe wykonanie uziemienia lub jego całkowity brak itp.

Jak prawidłowo dobrać komponenty instalacji?

Izolacja elektryczna spełnia rolę bariery ochronnej przygotowanej z materiałów izolacyjnych, takich jak guma, która zabezpiecza przed niechcianym przepływem prądu. Dlaczego izolacja elektryczna jest ważna? Otulenie przewodów elektrycznych warstwą izolacyjną ma na celu ochronę ludzi przed porażeniem prądem, a także ochronę samych przewodów przed uszkodzeniami albo wpływem wilgoci. Dodatkowo izolacja przewodów elektrycznych służy do wskazania typu przewodów, czyli dostarcza informacji ważnych dla każdego elektryka. Jeśli nie wiesz, jak dobrać komponenty instalacji elektrycznej, warto powierzyć to zadanie fachowcom. Koszt instalacji elektrycznej znaleziony za pośrednictwem portalu Otomistrz nie będzie wygórowany, a dodatkowo możesz liczyć na naprawdę wykwalifikowaną pomoc. 

Ochrona przed przeciążeniami i przepięciami 

Niezastąpionymi elementami w systemach elektrycznych są wyłączniki i bezpieczniki, które służą do ochrony urządzeń i ludzi przed nadmiernym prądem oraz innymi niebezpiecznymi warunkami. Zadaniem wyłączników jest ręczne lub automatyczne wyłączanie obwodu elektrycznego, natomiast bezpieczniki to elementy zabezpieczające, które „przepalają się” (pękają lub topnieją), gdy przepływ prądu przez nie przekroczy określoną wartość. Aby przywrócić funkcjonalność obwodu, przepalony bezpiecznik musi być zastąpiony nowym. Same bezpieczniki i wyłączniki nie są wystarczające do stworzenia bezpiecznej instalacji, która wymaga dodatkowego uziemienia, czyli systemu, który w sposób fizyczny łączy instalację elektryczną z ziemią. 

Zadaniem uziemienia jest zapewnienie bezpiecznej ścieżki dla prądu, który może płynąć do ziemi w przypadku awarii. Właściwie zaprojektowane uziemienie chroni przed poparzeniem elektrycznym, jak i przed przepięciami, które mogą być spowodowane przez, na przykład, wyładowania atmosferyczne. Cennik usług elektrycznych fachowców zarejestrowanych na portalu Otomistrz jest przystępny zarówno w Warszawie, jak i mniejszych miejscowościach. Dlatego, jeśli zależy Ci na ochronie naprawdę wysokiej jakości przed przeciążeniami i przepięciami, a dodatkowo na tym, by instalacja elektryczna cena robocizny kształtowała się uczciwie, zachęcamy do zamieszczenia swojego ogłoszenia na tej stronie. 

Firma:
Tematyka materiału: Otomistrz, Domowa instalacja elektryczna, BHP, Ochrona przed przeciążeniami i przepięciami, zwarcie, Jak prawidłowo dobrać komponenty instalacji
Udostępnij
Zobacz wszystkie quizy
Quiz weekendowy
Edukacja
1/10 Jak działa rezystor LDR?
UK Logo
Elektronika dla Wszystkich
Zapisując się na nasz newsletter możesz otrzymać GRATIS
najnowsze e-wydanie magazynu "Elektronika dla Wszystkich"