Serwisy partnerskie:
Close icon
Serwisy partnerskie

Najnowsze badanie przeprowadzone przez Farnell wskazuje, że bariery w zastosowaniu energii odnawialnej można pokonać dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii

Article Image
Najnowsze badanie opinii przeprowadzone przez firmę Farnell dowiodło, że pomimo iż poziom świadomości konsumentów powiązany z potrzebą zwiększenia wykorzystania źródeł energii odnawialnej jest wysoki, wciąż nierozstrzygnięte pozostają kwestie, jak zmniejszyć utrzymującą się zależność od paliw kopalnych.

Wielu respondentów wskazało, że barierami w przejściu na źródła energii odnawialnej, tj. OZE są: utrzymujący się na rynku wpływ firm zajmujących się paliwami kopalnymi, brak właściwej technologii zasilania akumulatorowego, znaczące koszty modernizacji infrastruktury, a także sama "technologia odnawialna". Jeden z respondentów wskazał, że wybrane ze źródeł energii odnawialnej - np. energia wiatrowa oraz słoneczna, to źródła nieciągłe, co może prowadzić do wzrostu kosztów powiązanych z wdrażaniem rozwiązań, które umożliwiają przeciwdziałanie i wykluczanie okresowych braków w zaopatrzeniu we wspomniane źródła energii. Oprócz tego część respondentów podziela przekonanie, że istniejące od lat uzależnienie od infrastruktury opartej na paliwach kopalnych może: utrudniać przejście na źródła energii odnawialnej (OZE) oraz sprawić, że taka zmiana będzie bardzo kosztowna.

Logo firmy Farnell

Inni respondenci podkreślili, że bariery w przejściu na źródła energii odnawialnej mogą się na dobrą sprawę różnić w zależności od regionu na świecie. Powodem tego są różnice w polityce rządowej, poziomie społecznego zaangażowania w inicjatywy ekologiczne czy różne poziomy planowania określonych projektów infrastruktury oraz inwestowania w te projekty. Niektórzy respondenci stwierdzili również, że powszechne wdrożenie technologii pojazdów z napędem elektrycznym oraz ogrzewania elektrycznego wymaga sporego nakładu prac inżynieryjnych - np. liczba stacji ładowania samochodów elektrycznych wciąż wzrasta. Jednak dużo z nich jest niezdatnych do używania, ponieważ nie można ich przyłączyć do sieci elektrycznej z powodu braku zasilania. Może to zmniejszyć poziom zainteresowania inwestowaniem w rozwiązania z branży pojazdów elektrycznych (EV).

Więcej informacji pod adresem: farnell.com

Wideo
Firma: Farnell
Tematyka materiału: ankiety, badania, Farnell, odnawialne źródła energii, OZE, paliwa kopalne
AUTOR
Źródło
farnell.com
Udostępnij
Zobacz wszystkie quizy
Quiz weekendowy
Edukacja
1/10 Jak działa rezystor LDR?
UK Logo
Elektronika dla Wszystkich
Zapisując się na nasz newsletter możesz otrzymać GRATIS
najnowsze e-wydanie magazynu "Elektronika dla Wszystkich"