Serwisy partnerskie:
Close icon
Serwisy partnerskie
Quiz weekendowy
Zobacz wszystkie quizy

Poziomy logiczne

Aby bezbłędnie odpowiedzieć na pytania skorzystaj z wiedzy, którą znajdziesz w EdW 1/2023, zawsze dostępny na www.ulubionykiosk.pl.
Jakie rodziny układów logicznych są najczęściej stosowane współcześnie?
Co to jest technologia BiCMOS?
Która z tych technologii nie jest już stosowana?
Który z trzech przypadków napięć logicznych odpowiada logice dodatniej?
Który z trzech przypadków napięć logicznych odpowiada logice ujemnej?
Który ciąg napięć zasilania układów logicznych jest stosowany w rzeczywistości?
Bramka ma maksymalny poziom zera napięcia wyjściowego równy 0,4 V i steruje kolejną bramką o maksymalnym poziomie zera napięcia wejściowego równym 0,8 V. Jaki jest margines zakłóceń?
Układy logiczne nazywamy kompatybilnymi, gdy spełniają warunki:
Po co stosuje się rezystor podciągający w układach logicznych?
Układ translacji poziomów służy do:
Udostępnij
Zobacz wszystkie quizy
Quiz weekendowy
Półprzewodnikowe elementy mocy
1/10 Półprzewodnikowe elementy mocy są wytwarzane z następujących materiałów:
UK Logo