Serwisy partnerskie:
Close icon
Serwisy partnerskie

Uniwersalny timer 0 – 99min

Article Image
Elmax
Prosty układ timera przeznaczony do odliczania „w dół” zadanych odcinków czasu w zakresie 0–99s lub 0–99min. Wbudowany przekaźnik o znacznej obciążalności prądowej oraz prosta, intuicyjna obsługa kwalifikuje układ do realizacji funkcji czasowych w nieskomplikowanych układach automatyki domowej oraz przemysłowej.
KIT w postaci zestawu do samodzielnego montażu oferowany przez sklep.avt.pl, powstał na bazie niniejszego projektu opublikowanego na łamach czasopism: „Elektronika dla Wszystkich” lub „Elektronika Praktyczna”. Z racji naturalnego postępu technologicznego, jak również praktycznego podejścia do projektu, przede wszystkim zwiększającego jego uniwersalność, KIT konstrukcyjnie może się różnić od opisywanego oryginału.
Light icon

Jak to działa?

Schemat ideowy timera pokazano na rysunku 1. Urządzenie jest przystosowane do zasilania napięciem stałym z zakresu 8…12V. Dioda prostownicza D1 zabezpiecza układ przed niewłaściwą polaryzacją. Napięcie zasilające jest stabilizowane przez U1, natomiast kondensatory C1… C4 zapewniają odpowiednie jego filtrowanie. Pracą timera steruje mikrokontroler ATtiny261 taktowany wewnętrznym sygnałem zegarowym. Stan pracy jest obrazowany na podwójnym wyświetlaczu siedmiosegmentowym ze wspólną anodą.

Rysunek 1. Schemat elektryczny timera

Katody 2-cyfrowego, multipleksowanego wyświetlacza LED dołączone zostały przez rezystory ograniczające prąd R5…R12 do portów PA0...PA7 mikrokontrolera. Funkcję kluczy załączających zasilanie wyświetlaczy pełnią tranzystory T1 i T2 sterowane z portów PB3 i PB4. Na potrzeby wprowadzenia nastaw oraz obsługę timera urządzenie zostało wyposażone w 3 przyciski oznaczone S1, S2 i S3. Sygnały z przycisków doprowadzono do portów PB0 i PB1 oraz PB6, poziomem aktywnym jest logiczne „0”. Jako układ wykonawczy zastosowano przekaźnik typu RM84P12 (cewka 12 VDC, styki 8 A/230 VAC). Aby rozszerzyć funkcjonalność timera, na złączach NC i NO wyprowadzono styki przekaźnika normalnie zwarte i normalnie otwarte. Program dla mikrokontrolera, zarówno w postaci źródłowej, jak i wynikowej, jest umieszczony w Elportalu wśród materiałów dodatkowych do tego numeru EdW.

Montaż i uruchomienie

Timer należy zmontować na dwóch płytkach drukowanych, których projekt pokazany jest na rysunku 2. Montaż układu jest typowy i nie powinien przysporzyć problemów. Przebiega on w sposób standardowy; warto zacząć od elementów najmniejszych, a kończyć na największych.

Rysunek 2. Schemat montażowy timera

Po zmontowaniu obydwu płytek należy połączyć je ze sobą za pomocą kątowej listwy szpilek goldpin. Układ zmontowany bezbłędnie, z użyciem zaprogramowanego mikrokontrolera i ze sprawnych elementów, będzie działał od razu po włączeniu napięcia zasilającego. Przy sterowaniu obciążeniem o znacznej mocy należy zwrócić uwagę na obciążenie styków przekaźnika oraz ścieżek płytki drukowanej. Aby poprawić ich obciążalność, można dodatkowo pocynować odsłonięte ścieżki lub jeszcze lepiej ułożyć na nich i przylutować drut miedziany. 

Obsługa

Obsługa timera jest prosta i intuicyjna. Do wyboru jednostki czasu jaka ma być odmierzana (sekundy lub minuty), służy umieszczona na płytce głównej zworka MIN/SEK. Przyciski S1 i S2 służą do zwiększania i zmniejszania wartości, natomiast do uruchomienia odliczania służy przycisk S3. Każde przyciśnięcie S2 spowoduje zwiększenie, a przyciśnięcie S1 zmniejszenie wartości. Aby zmiana wartości następowała szybciej, bez potrzeby wielokrotnego przyciskania, należy dany przycisk przytrzymać dłużej. Ustawiona wartość pamiętana jest w pamięci nieulotnej, dzięki temu po ponownym włączeniu układu nie trzeba jej na nowo wprowadzać. O tym, czy timer pracuje w trybie minutowym, czy sekundowym, informuje kropka przy cyfrze jedności.

Fotografia 1. Widok zmontowanego układu z góry

Jej pojawienie się oznacza, że timer odliczać będzie minuty (zworka w pozycji MIN), natomiast jej wygaszenie (zworka w pozycji SEK) oznacza że timer skonfigurowany został do odliczania sekund. Migotanie kropki w każdym z trybów sygnalizuje pracę timera. Po uruchomieniu timera, w każdej chwili możliwe jest zatrzymanie odliczania czasu poprzez przyciśnięcie przycisku S3. W tej sytuacji cyfry na wyświetlaczu zaczną migać. W trybie tym timer oczekuje na ponowne, krótkie naciśnięcie przycisku S3 bądź jego dłuższe przytrzymanie, po którym nastąpi powrót urządzenia do początkowej wartości. Użytkując timer, należy mieć świadomość że odmierzanie czasu może być obarczone pewną niedokładnością, w szczególności dotyczy to pracy w zakresie minutowym.

Wykaz elementów
R1-R4
10kΩ
R5-R12
100Ω
C1,C2
100μF/16V
C3-C5
100nF
D1, D2
1N4007
U1
78L05
U2
ATTINY261-20PU
T1, T2
BC557
T3
BC548
LED1
wyświetlacz AD5624BS
PK1
JQX115/121ZS
S1-S3
przycisk mikroswitch
SV1
listwa goldpin 1×16 kątowa
MIN/SEK
listwa goldpin 1×3 + jumper
ZAS, NO, NC:
DG301-5.0/2
Do pobrania
Download icon Materiały dodatkowe AVT3200
Firma:
AUTOR
Źródło
Elektronika dla Wszystkich listopad 2017
Udostępnij
Zobacz wszystkie quizy
Quiz weekendowy
Edukacja
1/10 Jak działa rezystor LDR?
UK Logo
Elektronika dla Wszystkich
Zapisując się na nasz newsletter możesz otrzymać GRATIS
najnowsze e-wydanie magazynu "Elektronika dla Wszystkich"