Serwisy partnerskie:
Close icon
Serwisy partnerskie

Z potrzeby chwili... Efekt świąteczny z diodami RGB

Article Image
Elmax
W cyklu „Z potrzeby chwili...” przedstawiamy opisy układów, urządzeń i instalacji elektronicznych, które powstały szybko dla zaspokojenia konkretnych potrzeb i te potrzeby zaspokoiły. Szybki proces powstawania zwykle oznacza, że urządzenie nie jest do końca dopracowane i że w przyszłości może być lub będzie ulepszone, co też może zostać opisane w EdW. Zachęcamy do nadsyłania tego rodzaju materiałów do publikacji.

Dekoracja widoczna jest na fotografii tytułowej oraz na fotografii 1.

Fotografia 1.

Jak wskazuje nazwa działu, układ powstał z potrzeby chwili. Moduł, który zawiera m.in. ESP12, połączony został z NeoPixel Ring60 – matrycą 60 programowalnych diod WS2812B według rysunku 1.

Rysunek 1.

Dzięki okrągłemu kształtowi matrycy oraz gotowej bibliotece NodeMCU powstała ozdoba oferująca kilkanaście efektów świetlnych. Dwa (moim zdaniem) ciekawsze efekty świetlne są zamieszczone na YouTube

Montaż ozdoby rozpoczynamy od poskładania NeoPixel w okrąg. Aby uzyskać stabilny kształt, warto docelowo wzmocnić matrycę, naklejając ją na karton lub lepiej plexi. Następnie od strony DATA_IN lutujemy taśmę 3-przewodową i łączymy ją z posiadanym modułem ESP. Szczerze polecam moduł NodeMCU v3 dostępny na portalach za kilkanaście zł. Dzięki niemu unikniemy lutowania elementów SMD i jednocześnie otrzymamy moduł z wbudowanym programatorem. Jedynym dodatkowym elementem będzie uSwitch dołączony pomiędzy D2 (gpio4) a masę. Będziemy nim zmieniać efekty świetlne. Tak przygotowany sprzęt wtarto sprawdzić na obecność zwarć i jeśli ich nie zauważyliśmy, możemy podłączyć do PC.

Po zainstalowaniu sterowników, w pierwszej kolejności za pomocą programu ESP8266Flasher.exe (lub innego do programowania ESP8266) wymieniamy firmware modułu na wersję NodeMCU (firmware i program dołączony do materiałów – dostępny wśród materiąłów dodatkowych w Elportalu). W tym celu wciskamy guzik FLASH.

Rysunek 2.

Następnie uruchamiamy program ESP8266Flasher  i w zakładce Config wskazujemy firmware, jak pokazuje to rysunek 2.

Rysunek 3.

Potem po przejściu do zakładki Operation klikamy Flash. Od tej chwili rozpoczyna się wymiana firmware w module. Proces wymiany sygnalizuje pasek postępu (rysunek 3), a kończy się podsumowaniem jak na rysunku 4.

Rysunek 4.

Tak przeprogramowany moduł jest już gotowy, aby wykonywać nasz program. Program o obowiązkowej nazwie init.lua napisać i wgrać do modułu można za pomocą kompilatora ESPlorer. Na pokazanym na rysunku 5 zrzucie z ekranu po lewej stronie widzimy „kod” programu. Po połączeniu się z modułem NodeMCU (port COM) wybieramy guzik Save to ESP i jeśli wszystko przebiegło pomyślnie, już po chwili po pierwszym resecie możemy cieszyć się z efektu nazwanego circus_combustus (wirujące koło cyrkowe).  

Rysunek 5.

W podsumowaniu: Pewne kontrowersje może budzić podłączenie 5-woltowych diod WS2812B do 3,3V. Wielogodzinna praca ozdoby odbywała się stabilnie i bez przekłamań. Co innego, gdy diody zasilane są napięciem 5V, a linia DATA pracuje w logice 3,3V. Wtedy można próbować połączenia wg rysunku 6. Wydajność prądowa stabilizatora 3,3V wbudowanego w NodeMCU jest wystarczająca, gdy w opcji ws2812_effects.set_brightness(50) nie ustawimy powyżej 50.   

Rysunek 6.
Wykaz elementów
 
NeoPixel ring 60
 
NodeMCU v3 (może być starsza wersja)
 
uSwitch
Firma:
Tematyka materiału: LED, ozdoba świąteczna, efekty świetlne, NodeMCU, ESP12, NeoPixel Ring 60, WS2812B
AUTOR
Źródło
Elektronika dla Wszystkich grudzień 2021
Udostępnij
Zobacz wszystkie quizy
Quiz weekendowy
Edukacja
1/10 Jak działa rezystor LDR?
UK Logo
Elektronika dla Wszystkich
Zapisując się na nasz newsletter możesz otrzymać GRATIS
najnowsze e-wydanie magazynu "Elektronika dla Wszystkich"