Serwisy partnerskie:
Close icon
Serwisy partnerskie

Przedwzmacniacz stereo z regulacją barwy dźwięku

Article Image
Elmax
W przedwzmacniaczu zastosowano specjalizowany układ AN5836, będący aktywnym układem regulacji barwy dźwięku, balansu i poziomu.

Właściwości przedwzmacniacza stereo z regulacją barwy dźwięku

  • regulacja tonów niskich, wysokich, balansu i głośności,
  • regulacja stereofoniczna,
  • zasilanie 15...24V DC, pobór prądu do 70mA
  •  wymiary płytki: 97×39mm

Opis układu - przedwzmacniacz stereo z regulacją barwy dźwięku

Strukturę wewnętrzną układu pokazuje rysunek 1. Jego największą zaletą jest regulacja parametrów przy pomocy napięcia stałego, dzięki temu można zrezygnować z potencjometrów stereo umieszczonych bezpośrednio w torze audio.

Rys.1 Struktura wewnętrzna układu AN5836

Schemat przedwzmacniacza pokazano na rysunku 2. Sygnał wejściowy z gniazda IN doprowadzony jest bloku regulacji barwy dźwięku. Elementy R5, C6 i R6, C7 kształtują charakterystykę regulacji. Poziom częstotliwości niskich i wysokich określa napięcie na wyprowadzeniach LOW, HIGH układu. W środkowych położeniach potencjometrów LOW, HIGH charakterystyka jest płaska. Z bloku regulatora barwy, sygnał doprowadzony jest do regulatora balansu, podobnie jak w przypadku regulacji barwy, położenia środkowe suwaka potencjometru BAL zapewnia jednakowe wzmocnienie kanałów.

Rys.2 Schemat ideowy - przedwzmacniacz stereo z regulacją barwy dźwięku

Ostatnim blokiem jest regulator poziomu sygnału regulowany napięciem na wyprowadzeniu VOL. Z bloku regulacji poziomu poprzez kondensatory separujące składową stałą CE5, CE6 sygnał doprowadzony jest do zacisków OUT. Zasilanie przedwzmacniacza zapewnia stabilizator U2 typu 7812. Układ wymaga zasilania napięciem 15...24V doprowadzonym do zacisków PWR i pobiera do 70mA.

Montaż i uruchomienie przedwzmacniacza stereo z regulacją barwy dźwięku

Przedwzmacniacz zmontowany jest na niewielkiej jednostronnej płytce drukowanej, której schemat wraz z rozmieszczeniem elementów pokazano na rysunku 3. Montaż nie jest skomplikowany i nie wymaga opisu. Zamiennikiem AN5836 zgodnie z kartą katalogową jest AN5835 lub KA2107.

Rys.3 Schemat płytki PCB - przedwzmacniacz stereo z regulacją barwy dźwięku

Wzmacniacz nie wymaga uruchamiania. Należy pamiętać, że ze względu na niskie napięcie zasilania, układ nie powinien współpracować z sygnałem większym niż 0,5 Vrms, gdyż grozi to przesterowaniem, szczególnie gdy wykorzystywane są skrajne podbicia tonów.

Rys.4 Przykładowe charakterystyki częstotliwościowe

Opisany regulator nie ma aspiracji do Hi-End, ale i tak może znaleźć wiele zastosowań. Dla sprawdzenia parametrów wykonano pomiary przy pomocy Analog Discovery 2. Przykładowe charakterystyki częstotliwościowe dla skrajnych i środkowego położenia potencjometrów LOW i HIGH pokazano na rysunku 4. Pomiar THD i poziom szumów pokazano na rysunku 5. Pokrywają się one z charakterystykami zamieszczonymi w nocie katalogowej.

Rys.5 Pomiar THD i poziomu szumów

Widać, że regulacja podbicia i osłabienia nie jest symetryczna, regulatory mocno wpływają także na zakres środkowych częstotliwości, ale nie jest to specjalnym zaskoczeniem, gdy charakterystyka kształtowana jest jednym członem RC. Osiągnięte parametry są zadowalające, poziom szumów jest akceptowalny. Układ z powodzeniem może uzupełnić głośniki Bluetooth lub komputerowe DIY w regulację barwy niewielkim nakładem kosztów.

Wykaz elementów
Rezystory
 
R1, R2, R3, R4:
150Ω
R5, R6:
5,6kΩ
BAL, HIGH, LOW, VOL:
Potencjometr10 kΩ
Kondensatory
 
C1, C2, C3, C4:
100nF MKT
C5:
10nF MKT
C6, C7:
220nF MKT
Ce1, CE2:
47μF
CE3, CE4, CE5, CE6:
4,7μF
Półprzewodniki
 
U1:
AN5836 lub KA2107
U2:
7812
Pozostałe
 
IN, OUT:
DG381-3.5-3
PWR:
DG381-3.5-2
Firma:
Tematyka materiału: rgulacja barwy dżwięku
AUTOR
Źródło
Elektronika dla Wszystkich luty 2020
Udostępnij
Zobacz wszystkie quizy
Quiz weekendowy
Edukacja
1/10 Jak działa rezystor LDR?
UK Logo
Elektronika dla Wszystkich
Zapisując się na nasz newsletter możesz otrzymać GRATIS
najnowsze e-wydanie magazynu "Elektronika dla Wszystkich"