Serwisy partnerskie:
Close icon
Serwisy partnerskie

Globalna ankieta na temat kobiet w świecie inżynierii

Article Image
Tegoroczna, globalna ankieta zorganizowana przez Farnell pozwoli uzyskać bezpośrednie informacje od wszystkich członków społeczności inżynierskiej i zrozumieć jakie bariery obecnie uniemożliwiają osiągnięcie równości, a także w jaki sposób konsekwentnie ograniczać dyskryminację w pracy.

Ankieta prowadzona jest wraz ze Społecznością element14 i ma pozwolić kobietom zawodowo zajmującym się inżynierią na podzielenie się swoimi przemyśleniami oraz doświadczeniami, rozjaśniając kwestie rozwoju karier, a także szerzej rozumianych wyzwań i możliwości w branży elektronicznej. Ankietę można było wypełniać od Międzynarodowego Dnia Kobiet w Inżynierii, tj. 23 czerwca do 20 sierpnia. Ankieta została zaprojektowana tak, by pozyskać bezpośrednie opinie od różnych osób funkcjonujących w branży elektronicznej i by zrozumieć obecne bariery, stojące na przeszkodzie do pełnej równości. Organizatorzy chcą też dowiedzieć się, w jaki sposób ograniczyć praktyki dyskryminacyjne w firmach, kreując odpowiednią wizję na przyszłość. 

Dianne Kibbey, Global Head of Community and Social Media w Społeczności element14, powiedziała: „W tym roku dodaliśmy nowe pytania dotyczące kwestii, na które zwrócono uwagę podczas analizy poprzednich badań. Choć jasne jest, że nasza branża zmierza w dobrym kierunku, jest jeszcze wiele do zrobienia. Z niecierpliwością czekamy również na odkrycie kolejnych niesamowitych historii sukcesów kobiet, które osiągają wspaniałe sukcesy w naszej branży”.

W ramach ubiegłorocznej, globalnej ankiety udało się pozyskać odpowiedzi od 370 osób. Większość z nich mieściła się w kategorii wiekowej od 25 do 54 lat i nieco ponad połowa z nich deklarowała więcej niż 10-letnie doświadczenie w branży elektronicznej. Ankieta pokazała, że o ile kobiety w inżynierii zyskują wsparcie od wszelkich płci, to i tak są wciąż niedoreprezentowane i doświadczają różnego stopnia dyskryminacji.

Badanie z 2021 roku pokazało też, że według wszystkich respondentów, najważniejszym celem nowoczesnych kadr jest uzyskanie w pełni równego traktowania, niezależnie od płci. Dzięki tegorocznej ankiecie dowiemy się, czy wspomniany, pozytywny trend się utrzymuje.

Wśród wniosków z ubiegłorocznej edycji Globalnej Ankiety firmy Farnell na temat Kobiet w Inżynierii, znalazły się takie:

  • Niezależnie od płci, wszyscy ankietowani mają podobne poglądy na temat korzyści, jakie obecność kobiet wnosi do branży inżynierskiej oraz wierzą, że kwestia nierówności nie powinna zostać zignorowana. Awansowanie większej liczby kobiet na stanowiska liderskie, na których mogą one prezentować się jako wzorce do naśladowania i jako mentorki dla innych kobiet, pomoże wzmocnić wdrażanie zasad równości oraz zmniejszyć obecnie nierówności i seksizm w pracy.
  • Badanie pokazało dużą zgodę co do wielu kwestii, ale też pozwoliło odkryć kilka kluczowych różnic. Pomimo, że kobiety wskazują wysokie wynagrodzenie, jako jedną z zalet pracy na stanowisku inżynierskim, nadal wierzą, że różnica w płacach pomiędzy płciami jest problemem.
  • Jednym z niezwykle ważnych odkryć było stwierdzenie, że kobiety mniej martwią się o konieczność podróżowania ze względu na pracę, niż wydawałoby się przedstawicielom innych płci. Jedynie 15% ankietowanych kobiet sugerowało, że ograniczenie ilości podróży zawodowych pozytywnie wpłynęłoby na ich work-life balance i na perspektywy kariery, podczas gdy wśród wszystkich uczestników ankiety, odsetek ten wynosił 25%. Taki wynik sugeruje, że jedna z barier podawanych za przeszkodę w rozwoju karier kobiet w inżynierii ulega redukcji.
  • Niezależnie od płci, zdecydowanie przeważające były odpowiedzi zachęcające kobiety do bycia bardziej pewnymi siebie, do wiary we własne możliwości oraz do podejmowania wyzwań, związanych z pracą na stanowisku inżynierskim. Niektóre z czynników, uważanych za najważniejsze, by kobieta mogła cieszyć się karierą w świecie inżynierskim, obejmowały możliwość pracy nad różnorodnymi projektami, zaangażowanie w tworzenie technologii następnej generacji oraz utrzymywanie dobrej równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym.

Stałe wsparcie firmy Farnell, dzięki któremu prowadzona jest ankieta, pozwoli uzyskać kompleksowy obraz wyzwań, przed jakimi nadal stoją kobiety pracujące w przemyśle elektronicznym. Dzięki ankiecie będzie możliwe również znalezienie sposobów jak skutecznie przekształcić wyzwania w zmieniające życie kobiet możliwości, zarówno dla nich samych jak i organizacji, które reprezentują.

pl.farnell.com

Wyniki ankiety wraz z podsumowaniem zamieścimy w jednym z najbliższych wydań EP.

Firma: Farnell
Tematyka materiału: Farnell, ankieta
Źródło
Elektronika Praktyczna październik 2022
Udostępnij
Zobacz wszystkie quizy
Quiz weekendowy
Edukacja
1/10 Jak działa rezystor LDR?
UK Logo
Elektronika dla Wszystkich
Zapisując się na nasz newsletter możesz otrzymać GRATIS
najnowsze e-wydanie magazynu "Elektronika dla Wszystkich"